Hide Articles List

18 articles on this Page

IDAHO SPRINGS, COLORADO.

HOMESTEAD, ALLEGHENY CO.,…

DERBYNIADAU.

IACHAU DARFODEDIGAETH.

[No title]

Family Notices

Anhwylderau yr Elwlod

SWYDDOGION.'

Advertising

ARDAL COLUMBUS, WISCONSIN.

SIR JEFFERSON, PA.

News
Cite
Share

SIR JEFFERSON, PA. HORATIO, Chwef. 16.-Nid oes dim wedi ymcldangos o'r lie hwn er's cryn amser, oddi- gerth hanes marwolaeth Mrs. Dai iel R. Da- iries, yr hon oedd yn anwyl gan bawb a'i hadwaenai. Oawsom amser dymunol iawn y Nadolig a'r Calan. Daeth Cymry Lindsey i lawr y Nsft^olig,' a chawsom ddau gyfarfod rhagoro^ a'r Calan a^thorn ninau i fvny i Lindsey, Xn doff gariadus, jnewn hwyl, awen a chan, a chafrsom ddau gyfarfod drachefn tailwng o'r genedl. Mae yn rhy ddiweddar bellach i roddi y manylion. Carwn ddweyd wrth fy hen gyfaill T. J. P-owell, Coalburg, bod holl blant y fro yn dweyd rhanau o'i "Fwnwr" ardderchog; buasai yn dda i'r cyf- aill fod yma yneu clywed. Dysgwylir amser llaweji Dydd Gwyl Dewi, pryd y cynelir cyfariod nndebol yn nghapel y B., Lindsey; ac.paae-iTays and girls y ddau le ar eu goreu yn gs&otpi,- o dan eu dau gad- fridog, Evans ac jEd,;w;ards. Tftted y Cymry allan fel y cawn d; Mae Cyfrin^a Ifoiatdd S^orris Run wedi ei symnd i Lind^y1^ a â gjpbffltbiwii y bydd o les i'r iluaws Cymry sydtf at) yn debyg o ddod yma; vpywedir fod sefyllfa^ianol y gym- 'deitha^- mewn cyflwr boddhaol. Bu y Parch. D. Dyft-i jQavie^ yma yn gwas- .pnaetiiu yr Annibynwyr am dri Sabboth, ac je ddywedir o'r tu allan i'r gwersyil ei fod i Jaei^Hwad. f>Byg genym hysbysu fod y brawd .p^rchus J. R.,Jones (B.), Lindsey, wedi ey^fod a â SanjvfAin. Cwympodd allan o'i gerbyd Ion- ac nid yw wedi bod yn alluog i ddod 'allan o'i dy, na fawr o'i wely'd yn hyn. Tu«v diwedd yrMaf ymgym^baa^y brawd Joneg-a vhlirio gweddill y ddyled oedd yn arcs Ijjjty capel. Aeth oddicmgylch. y cylch oeddiayn, ;«c':yna cymerodd daith i Youngs- town a Cleveland, Ohio. Cafodd bob cared- igrwydd, a daeth adref icev/n llawenydd, gyda j^igon ogregin heddwch ganddo wedi efTcasgiu i glirio pob sent o'r ddyled. Ond pah oedd Sf eglwys yD dechreu parctoi i gael jiwbili, wele, y brawd Jones yn cytVrfod a'r ddamwain, a thaflwyd yr eglwys i alar. Gob eithiwn y-rhydd yr hwn sydd yn gwrando cwyn ei blant adferiad buan iddo. Carwn ddiolch dros yr eglwys i bawb fu yn ein cyn- orthwyo i dalu y ddyled. Yr ydym wedi derbyp caredigrwydd mawr oddiar law can- oedd o Gynary a chenedioedd eraill. Diolch i bawb. Mae W. H. Morris, Boss No. 1, wedi ein gadael heddyw i fyned i Johnstown i arolygu y gweithfeydd glo yno. Dyma godiad an. rhydeddus; a dymuniad ei gyfeillion yw iddo ddringo yn uwch eto. Mae Morris yn fab- yn-nghyfraith i T. Richards, Ysw., arolygwr dan y cwmni mwyaf sydd yn rhanbarth y glo meddal. Bydded i Morris efelychti Richards, a bydd yn sicr o ddod yn ddyn parchus. Cofied y ddwy linell Gymraeg- "Paid gormesu'r gweithiwr tlawd Sydd beunydd dan ei bwn." Llwyddiant i Morris a'i deulu yn y lie new- ydd. Cafodd y brawd Titus Lloyd yr oiiawr, ac mae yn falch o honi. Dywedir fod yn y Dal- aeth hon 75,000 o fwnwyr, a gwyddom fod rhai miloedd o honynt yn Gymry, a'r DRYCR yw yr unig bapyr Cymraeg sydd genym. Carwn er mwyn -y Cymry hyny sydd ddim yn darllen Saesneg i chwi roddi ychydig o hanes y ddau dy yn Harrisburg i ni yn ystod yr eisteddiad presenol. Dywedir fod cyf- reithiau i lesoli y mwnwyr yn cael eu trafod yno y gauaf hwn. Mae Giraldus yma yn ein plith, ac yn dderbyniel fel bob amser.â Ilea /'ror-

Cyfrifon Capel y T. C., Johnstown,…

Beth am Hyn ?

I Gofynwcii i'ch Cyfeillion…

Advertising

Eisteddfod Iforaidd!

BEIRNIAID.

AMODA.U.