Hide Articles List

18 articles on this Page

IDAHO SPRINGS, COLORADO.

News
Cite
Share

IDAHO SPRINGS, COLORADO. Cyngerdd EltisengarâCyflwyniad Anrheg. ion i Gerddorion. IDAHO SPRINGS, COLO., Chwef. IG.âNos Sadwrn, y 7fed cvfisol yn eglwys y M. E eynaliwyd bndd-gyngerdd i John D. Evans, yr hwn fa mor anffodns a cholli ei olwg trwy ftrwydlad twli bore y 3ydd o Ionawr diwedd- af. Trwy ymdrech a ffyddlondeb ei gyfeill- ion, Ilwyd hvyd i gael cyngerdd llewyrchus, cynuliiad lluosog, a gwerthwyd degau o doc. yuan i rai nad oeddynt yn bwriadu bod ,yn bresenol. Llywydd wyd gan y Parch. Mr. Ferguson (VI. E.), yr hwn a roddodd anerch- iad piiodol i'r amgylchiad. Yna awd trwy, y drefnlen ganlynol: Rbanl.â"Soldiers Chorus," Idaho Male Party; caneuon, Miss Maggie Coughlin o Silver Plume; deuawd, Wm. Hughes a M. D., Thomas; "Hail to Columbia," W. S. Wil- liams; can, Mrs. F. F. Graves; adroddiad, F. W. Wills; pedwarawd, Joseph Richards a'i barti. Yna galwodd llywydd y cyngerdd ar lywydd pwyllgor yr Eisteddfod i'r llwyfan, ac efe a gyflwynodd i sylw water pitcher o'r Erneuthuriad goreu, anrheg y pwyllgor i rs. Morgan am ei gwasanaethfel cyfeilesyn ystod yr Eisteddfod, a'i chynorthwy trwy yr amser yn iiaenorol i hyny. With ei gjflwyrio iddi, gwnaeth M. P. Thomas sylwadau ar barodrwvdd, ffyddlondeb, gostyngeiddrwydd a gallu Mrs. Morgan. gan ddweyd ei bod yn anrhydtdd i dreii Idaho. Derbyniodd y rhodd gyda diolchgarwch, yn ngbanol oym- eradwyaeth y dorf. Yn ail, gftlyyd ar Jo- seph R;chards i fyny ar ran jfSmale'Parti i ddangos book case hardd, yr hwn yn ganlyn- 11 ol a gyflwynwyd gan W. S. Williams i Miss Fonda, am ei g^asHimeth, ei ffyddlondeb, ei pharodrwydd, a'i chy northwy fel cyfeiles i'r parti yn yr Eisteddfod, ac yn ystod y ihag-J ddat^anan ar bop adeg. Yna galwyd ar Fouik Williams, llywydd y cor, i ddaugoa y baton tlws, gyda solid silver rims, oedd y cor yn roi i Wm. Hughes fel en harweinydd, a ei lafur dihafal dan In o anftuteision hawsierau. Dy wed odd Fouik ychydig Vn^ briodol ae eglur ar .yr aelaos, a galwodd ar Miss J. James i gyflwyno v rhodd, am yi hon' y diolchodd Hughes mewn modd deheuig a boneddigaidd. A phan oedcVpawb yn medd- wl fod yr anrhegu ar ben, dyma J. D. Doug- las ya driugo i fyny y llwyfan, ac yn galw sylw at batim gyda German silver rims oedd^ef wedi ei brynu ar ei draul ei hun i'w ,.gvi- lwyno i Joseph Richarda, am ei wasana^th fel arweinydd y parti; derbyniodd JosejJSjjt ef yn ddiolchgar. h Rhan 2. "Comrades in .rms," "Idaho Parti; can, Dan Jones o Silver Plurue," gydag encore; deuawd, Miss E. J. James a M. D. Thomas, gydag encore; can, Miss Maggie Coughlin; instrumental trio- Miss Fonda, Mri. Wills a Douglas; can* M. D. Thomas, gydag encore; deuawd, Miss Coughlin a D. Jones, ond-gwrthodasant ateb encore; "We are the young Musicians, nes gwefreiddio y lie gan y parti. Mae yn werth teithio yn mhell, a thrwy leoedd geirwon i glywed y parti rhagorol hwn. Anfonodd John Evans ei ddiolchiadau i fewn, y rhai ddarllenodd y Parchedig Mr. Ferguson. Yr oedd yn gwerthfawrogi cyd- ymdeimlad dwfn y bobl. Felly terfynwyd un o'r cyngerddau goreu a gynaliwyd yn Idaho erioed.-A. Prosser. 0

HOMESTEAD, ALLEGHENY CO.,…

DERBYNIADAU.

IACHAU DARFODEDIGAETH.

[No title]

Family Notices

Anhwylderau yr Elwlod

SWYDDOGION.'

Advertising

ARDAL COLUMBUS, WISCONSIN.

SIR JEFFERSON, PA.

Cyfrifon Capel y T. C., Johnstown,…

Beth am Hyn ?

I Gofynwcii i'ch Cyfeillion…

Advertising

Eisteddfod Iforaidd!

BEIRNIAID.

AMODA.U.