Hide Articles List

23 articles on this Page

Sparks, Cherry Co., Neb.

LLENYDDOL A CHERDDOROL.

[No title]

PIGION 0 PITTSBURG, PA.

HMK STRING, HOWARD CO., IOWA.

ARYONIA, OSAGE CO., KANSAS.j

! DENVER GYMREIG.

TAYLORVILLE,PA.

SHERMAN, SIR SUMMIT, OHIO.I

[No title]

[No title]

Gomer, Montgomery Co., Iowa.

IAdfywiad Crefyddol yn Mill…

Hyde Park, Lack. Co., l'a.

[No title]

! PRYOAIN FAWR.

MAMOS PELLEXIG.

Marwolaeth Edward R. Edwards,…

Nac .tHsrhofiwdt y I faith

Advertising

JSEFYOUAOAU NEW YORK A VERMONT.

News
Cite
Share

JSEFYOUAOAU NEW YORK A VERMONT. UTICA, Chwef. 24.-Ma.e y Cymreigyddion bellach wedi dethol yr hall destynan cystad- leuol ar gyfer yr Eisteddfod nesaf, a chy- hoeddir hwy ar fyrder. Y darnau i goran gwrywaidd heb fod dros 24 mewn rhif ydynt: (1) "The Pilgrim's Chorus" (Dr. Parry), gwobr $100; (2) "Rhyfelgan Ddirwestol" (D. Jenkins), gwobr$50.. âGalwodd Mr. M. Jones o firm "The John Douglas Co. Cincinnati, Ohio, yn ein tlmas ddydd LluD ar ei ffordd adref o New Yoik. -Cynelir cyfarfod blynyddol "Cymdeithas Elusengar Utica a'r Cylchoedd," nos lau nesaf, yn Moriah, pryd yr etholir swyddog- ion am y flwyddyn ddyfodol. Cyfranodd y Gymdeithas $190 i dlodion yn ystody flwydd- yn ddiweddaf. Gwerth y Drysorfa yn awr yw $3,470.79. -Mae yn meddiant Miss Ellen Evans, 8 Steuben St., Utica, hen Feibl fu unwaith yn eiddo i'r Parch. John Roberts, Llanbryn- mair, yr hwn a'i rhoddodd yn anrheg priodas i'w forwyn Ann Paul (nain Miss Evans) yn 1814. Argraff wyd y Beibl yn Llundain yn 1769. âCychwynodd Mrs. J. W. Evans a'i mab, diweddar o'r Cambrian Hotel, am Gymru yr wvthuos ddiweddaf. Maent wedi gosod y gwesty. -Nos Sadwrn, yn nhy Owen Williams, 79 Liberty St., gan y Parch. J. Seth Jones, Rem- sen, N. Y., priodwyd Robert Williams a Miss Eilea Jones, y ddau o Utica. Mwynhawyd swper blasus ar yr achlysur, a chyflwynwyd lluaws o anrhegion i'r par ieuanc. âDydd Sul, claddwyd William F., mab I John M. a Phoebe E. Williams, 4G Spring Street -Bydd y Parch. J. Davies, Plymouth, Pa., yn pregethu yn nghapel y B. ar Broadway y prydnawn a'r hwyr y Sabboth nesaf. -Galwodd Edwin Davies, ail fa I, y Parch. Hugh Davies, yn Utica ddydd Sul a dydd Llun diweddaf. Dywedai mai yn Syracuse y mae yn aros yn awr. âDdiwedd yr wythnos aeth heibio, cych- wynodd Miss Esther Price o Utica gyda'r bwriad o ymsefydlu gydag un o'i chwiorydd yn Spokane Falls, Wash. âConor am y Sleigh Ride Party nos lau nesaf, i Frankfort Hill, o gapel y Bedyddwyr ar Broadway am 7:30. âDrwg genym glywed fod Dr. J. D. Jones o'r ddinas hon yn gyfyngedig i'w wely dan ymosodiad o'r auwydwst; ond mae wedi troi ar wella. -Mae Llywodraethwr Vermont wedi apwyntio Wm. Nathaniel, Poultney, yn Ynad Heddwch, yn rbinwedd yr hon swydd y gall uno cyplau mewn glan briodas, mor gadain a phe y byddai yn archesgob. r, CYFARFOD DOSBAETH Y T. C., SIR ONEIDA. Cynaliwyd yr uchod yn Oriskany Chwef. 19, 20. Am 1;2 o'r gloch ddydd Iau cafwyd ymdriniaeth a) y mater gosodedig, "Cariad at Grist fel cymelliad i weithgarweh dros Grist." Am 3, darilenwy d cofnodau y cyfarfod blaen- orol a chymeradwywvd hwynt. Cafwyd hanes yr achos yn y lie gan y blaenoriaid; ac ymddangosai pethau yn bur foddhaol. Hys- byswyd fod egiwys Utica wedi galw Elias Eilis i weithredu fel blaenor: a chan iddo or blaen yn Nghymrn wasanaethu fel blaenor, cymeradwywyd ef i'r gwaith. Pasiwyd yn unfrydol adroddiad pwyilgor addewiswydjn y cytarfod blaenorol i dynu cynllun a mater- ion ymweliad a'r eglwysi. Penderfynwyd argraffu y tafleni; hetyd tod pwyllgrrr o bump i drefnu y cylch yn wahanol deithiau, a'r person au canlynol i ym weled a'r cyfryw, sef T. S. Griffiths, H. Davies o'r Nint, Abraham Jones o Rome, B. D. Davies o Nelson, a R. Williams, Rome. Cited ychydig syhvadau ar y Gymanfa Gerddorolâfod y pwyllgor yn gweithio yn araf er ei llwyddiact. Hysbys- I wyd gyda golwg ar yr Arhoiiad Safono), iod yn angf.nrbeidiol c-sel gwybod pa niter sy ld yn ineddwl sefyll yr arl oiiad yn rnhol ss- gol, a rhoddwyd cymelliad taer i'r holl eg- lwysi i gyd weithredu. Rhyddhawyd y pwyll- gor ar drefnu yr ymweliad, ar 01 derbyn en hadroddiad. Mae yr ymweliad i gael ei gwblhau erbyn cyfarfod mis Mehefin yn Prospect; a bydd y mater sydd gan yr ym- weiwyr yn fater vr >ymdriniaeth yno. Bu cryn siarad ar ddirwest, ar fod yr eglwysi yn effro os ceir y fantais o bleidlcisio ar y gwell- iant gwaharddol i gyfansoddiad y Dalaetb, Pregeth wyd gan y brodyr canlynol: Nos lau, R. W. Evans ar 1 Pedr 2: 21, a'r Parch. E. C. Evans, Esaiah 28: 20. Bore Gwener Parchn. T. T. Evans, loan 21: 21, 22, ac R Thomaa. Luc 16: 25; am 2, Parchn. R. Wil- liams, M. A., Utica, Luc 21: 34 36, a Robert Williams, Rome, 1 Thess. 5: 19; am 7,Parchn B. D. Davies, 2 Cor. 8: 9, ac Edward Thomas Phil. 1: G. B. D. Davies. I

GWEIXHFAOL A MASNACHOL.

[No title]