Hide Articles List

23 articles on this Page

Sparks, Cherry Co., Neb.

LLENYDDOL A CHERDDOROL.

[No title]

PIGION 0 PITTSBURG, PA.

HMK STRING, HOWARD CO., IOWA.

News
Cite
Share

HMK STRING, HOWARD CO., IOWA. Liitis Ohwef. 'i'J. âNis ;pi!af haau' mwy na'r gweddill o ohebwyr lleol, beidif taro ar y tant o ganmol clod y tywydd y gau- af hwn. Dywedir gan y rhai hyny sydd yn gwybod, na fu Ionawr mor dyner er's saith mlynedd ar hugain. Cyraeddodd W. R. Wil- liams adref at ei deulu o Virginia, a phawb yn falch iawn o'i weled. A barnu wrth ei olwg, yr oedd ardal y chwareli yn dygymod yn iawn ag ef, oblegid y mae yn edrych yn dda. Nid yn unig y mae Mr. Williams yn aelod crefyddol, tel y dywed eich gohebydd, ond y mae yn flaenor parchus yn eglwys Foreston, ac yn atbraw llwyddianus yn yr Ysgol Sabbothol. Teimleoa fel ardal yn chwith pe collem ef o'n plith. Cyfarfu un o fecbgyn goreu ein hardal, sef John H. Jones, Penllyn, a dam wain. y dydd o'r blaen trwy i un o'r ceifylau ei gicio yn dost. Derbyniodd archoll ddofn uwchben ei lygad, nes yr ofnwyd y bnasai yn troi yn angeuol iddo, ond da genym ddeati ei fod yn gwella. Y mae yma gydymdeimlad mawr PoP ef, a phawb yn dymuno adferiad buan iddo. I Heb gyraedd adref eto y mae y Parch. Richard Isaac. Da genym ddeall ei fod yn gwella, ac yr ydym yn gobeithio y bydd yn abl i bregethu yr efengyl am tlynyddoedd eto yn ein plith. Y mae genym hiraeth am ei glywed. Atolygwn arnoch chwi tua'r dwy- rain yna ei anfon adref gyda brys. Y mae y Parch. D. H. Jones, Chicago, yn ein plith yn awr, a chredwn fod yr eglwysi hyn a'u llygaid arno os oydd i fyny s'u got- ynion. Yn ddiweddar bu y Parchn. R. V. Griffiths o Dakota, ac Owen Jones, Chicago, ar ymweliad a ni. Yr oeddwn wedi clywedy cyntaf yn pregethu amryw weithiau, ac y mae iddo le ucbel ynein.meddyliau, ond y tro cyntaf i ni glywed Mr. Jones oedd y tro hwn. Barn pawb ydyw ei fod yn bregethwr rhagorol, ac y mae wedi enill iddo ei hun lawer iawn o edmvgwyr yn yr eglwysi hyn. Deallwn ei fod wedi derbyn gaiwad oddiwrth eglwysi Plana a Marshall, Dakota, a'i fod yn dechreu ar ei waith yno y Sabboth olat o'r mis hwn. Dymunwn lwyddiant mawr iddo yn ei iaes newydd.âGohebydd.

ARYONIA, OSAGE CO., KANSAS.j

! DENVER GYMREIG.

TAYLORVILLE,PA.

SHERMAN, SIR SUMMIT, OHIO.I

[No title]

[No title]

Gomer, Montgomery Co., Iowa.

IAdfywiad Crefyddol yn Mill…

Hyde Park, Lack. Co., l'a.

[No title]

! PRYOAIN FAWR.

MAMOS PELLEXIG.

Marwolaeth Edward R. Edwards,…

Nac .tHsrhofiwdt y I faith

Advertising

JSEFYOUAOAU NEW YORK A VERMONT.

GWEIXHFAOL A MASNACHOL.

[No title]