Hide Articles List

23 articles on this Page

Sparks, Cherry Co., Neb.

LLENYDDOL A CHERDDOROL.

News
Cite
Share

LLENYDDOL A CHERDDOROL. GWELIR mewn colofn arall grybwylliad am farwolaeth Hugh Williams (Llew Mon), Llanerchymedd, yr bwn oedd yn lied enwog fel datganydd gyda'r delyn. Gelwid am dano i brif Eisteddfodau y Sir. MAE dau Gymro yn cymeryd rhanaublaen- llaw yn mherfformiad "Ivanhoe," opera new- ydd Syr Arthur Sullivan, yn Llundain, sef y tenor enwog Ben. Davies yn actio Ivanhoe, a Franngcon Davies (brcdor o Bsthesda)yn cyn- rychioli Cedric, tad Ivanhoe. Uchel ganmol- ir y ddau gan y wasg Seisnig. Yn yr orchestra y mae Cymro arall, Mr. Frederic Griffiths o Abertawe, fel, rhwng y cyfan, y mae English Opera Syr Arthur Sullivan yn cael cryn gyn- aliaeth gan dalentau Cymreig. CYMES y Parch. D. Jones, gweinidog hen eglwys Anriibynol Hyde Park, Pa., gryn law- er o ddyddordeb yn nghaiiiadaeth y cysegr. Mae wedi graddio yn Ngholeg y Tonic Sal-Fa, Llundain. Yx ystod ei ymweliad diweddar a Scranton cafodd Mr. G. T. Matthews, o New York y pleser o wrando cor y Proff. Protheroe yn yaiarferyd ar gyfar cystadleuaeth .Eisteddfod WiikeRbarre. Rhifa y cor tua 200, a dywed Mr. Matthews ei fod yn "A 1 Choir." Can- asant "Yr Hat" a "Bydd Myrdd o Ryfeddod- au," nes tvnu dwir hallt o lygaid y te-fas- nachwr. RELYNT Y BATON AUTI. âYn Llys Manddy- ledion Caernarfon, ddechreu y mis -hwn. rhoddodd y Barnwr Lloyd ei ddedfryd yn yr achos wrandawyd yn y llys blaenorol yn yr hwn yr oedd cor Caernarfon yn erlyn yr arweinydd i gael meddiant o'r baton aur gwerth £ 70 enillwyd gan y cor yn Eistedd- fodau Aberhonddu a Bangor. Amcan y cyngiws oedd i ranu gwerth y baton, yr hwn a'roddwyd gan Mr. Pritchard Morgan, A. S. Ymddangosai Mr. John Bryn Roberts A. S. (yn cael ei gyfarwyddo gan Mr. H. Lloyd Carters) dros y cor, a Mr. Honoratius Lloyd (yn cael ei gyfarwyddo gan Mr. Richard Robeits) dros y diffynydd. Rhoddodd y barnwr ei ddyfarniad o blaid y cor, fod y baton i fod yn eiddo y cor i gyd (yn cynwys y diffynydd), ac nid i'r arweinydd yn unig, fel yr hawliai ef. Sibrydir y bydd i foneddwr neillduol-ag sydd yn hynodadnabyddus am ei haelioniâbwrcaaa y baton a'i roddi yn an- rheg i Gorfforaeth Caernarfon. EISTEDDFOD PBOVIDENCE, PA., Mawrth 17. âDerbyniais englynion "Cymru Fydd" gan y beirdd canlynol: Glyn Dwr, Mabon Fardd, Cymro Coch, Cymro am byth, Ymroddwr am Ryddid, Gwladgarwr a Newton. Derbyniwyd penillionar "Roger Williams" gan y canlyn- ol: Llais y Gwir, Cayo, Knowles, Gwirion yn dweyd Gwir, as Edmygydd. -Edny.fed. NEWBUBG, CLEVELAND, 0., Chwef. 21. Nos Lun, yn nghapel yr A., cafwyd cyfarfod o adioniant mewn canu ac adrodd a thraeth- oii, rhan o hono yn gystadltuo' cadeirydd, T. D. Jones; cynorthwydd, D. E. Davies; beirniad j^traetliodau a'r adrodd, y Parch. J. Skym; beirniad y canu, D. Rees. Cystadleu- aetb adrodd y Salm gyntaf, Flossie Lewis a D. Lewis yn gydra-ld; can. Miss Jennie Au- biev; deuawd, J. Evans a Miss Kate Stephens; utiawd, Miss Jennie Aubrey; deuawd, Misses Kate ac Ada Lewis; can, T. Lodwick. Yna T. Thomas dros yr eglwys a'r ysgol Sul a bM'rs yn cyt?«>'ys n 10 i ^!isc Sadie Jones am ei gwasanaeth fel organyddes yu ystod y flwyddyn ddiweddaf Can, Wal- ter Holly; cys. adrodd Salm 23, T. H. Evans yn fuddugol; can, Miss Stephens; eys. ped- warawd ar y rhan gyntaf o'r anthem, "Oh, how Manifold," dau barti, goreu T. Lodwick, D. W. Lewis, Katie ac Ada Lewis; adroddiad, W. Rankin, ac atebodd i encor; can, J. T. Mathews; beirniadaeth f tith a mauwl ar y traethodau gan Mr. Skym, Richard R. Wil- liams, dilledydd, yn fuddugol ac yn deilwng o'r gadair; adroddiad, "The Bachelor," Miss Ada Lewis. Pwyllgor y cyfarfod ydoedd Francis Griffith a D. E. Da,vies. -,D. F Lewis. CHICAGO, III., Chwef. 20.âCynaliwyd cyf. arfod llenyddol neithiwr yn addoldy y Pres- byteriaid Cymreig. Yr oedd y rhagdrefn yn chwaethus, ac yn cynwys amrywiaeth, ond fod yno yn arnlwg arwvddion diffyg llafur wedi bod yn flaenorol, a thrwy hyny ddim cystadleuaeth bron ar bob peth. Yr oedd y cynuiliad yn fychan, trwy fod y tywydd wedi troi yn hynod anffafriol. Hwn ydoedd trydydd cyfarfod y tymor. Wedi i'r llywydd E. G. Lloyd (Llwydfab) alw y cyfarfod i drefn, cafwyd beirniadaeth Rhisiart Ddu ar yr Englynion i'r "Eira," yr hon oedd heb ddyfod i law erbyn y cyfarfod o'r blaen; gor- eu o bump, Moriog. Beirn. Rhisiart Ddu ar y penillion, "Crist yn Marchogaeth i Jerusal em;" goreu Wm. Deutraeth Jones; can, Rob- ert Kent Thomas â"Cor y Goedwig." Beirn. I y Uawysgrif oreu i blant dan 15 oed, yn oreu, Annie Jones; ail, Katie Owens;trydydd, Rees Jones. Beirn. Apmadoc ar y penillion, "Crist yn yr Ardd," William Deutraeth Jones a "loan Argraff" yn gydfuddugol. Canodd yr Arvonia Male Chorus ddarn gyda chymerad- wyaeth o dan arweiniad John Price Jones. Beirn. Englyn, "Cable Car," goreu o bump William Jones, Clybourn Place. Cys. adrodd Y Darn Llaw ar Galchiad y Pared," goreu o bump. Hugh Evans. Bairn, y prif draeth- awd, "C; neddf a Greddf," goreu, Evan Pugh. Cys. chant i bedwar, Salm 5, o Lyfr Ieuan Gwyl.t, "Duw sydd Noddfa," <ta., un pp.rti, a g v. ohrwywyd Miss Mary H. Wil- liams, Lincoln St. Darllen Uythyr eariad gau Hugh Evans, er difyrweh y cyfarfod, yn ddoniol iawn. Bass Solo, "The Skipper," R. L. Owen, yn deihvng o'r wobr. Traethawd i ferched, "Safle merch mewn oymdfithas yn yr oes hon, i'w chydixiuru a'r oes o'r blaen," eiddo Miss B)anch Williams yn oreu. Cys. areithioâ"Desgrilio gwrthryeh heb ei enwi," Evan Pugh a Hugh Evans yngvdradd. Cauu y don "Rotterdam" o Lyfr Ieuan Gwylit, i barti heb fod yn llai nag v3 th mewn nifer, na thros ddeuddeg parti William Pagh a pharti William R. Jones yn ftydiuddugol. Beirn. can ddesgrifiidol, "Die S'on-Dafydd- iaeth goreu, William Deutraeth J ones. Beirn. "Llythyr Hen Lap cat Wraig Weddw," Henry .Jones yn oreu. Can, "Mae pigin dan fy mron," Gwilym Eryri. Drwg genym na anturiodd neb i gystadlu ar yr unawdau ten- or ac alto nac ar y ddau ddeuawd. Y beirn- iaid OèddYDt: Y farddoniafth, R. O. Davies (Moriog); traethodau, Wm.H. Thomas a Mrs. Owen Jones; cerddoriaeth, Proffeswyr John P. Jones a David V. Thomas; adroddiadau, Parch. W. R. Williams; a eithiau, David R. Williams; llawysgrirau, D. D. Price; U.ythyr- an, Hugh Evans. Cvfeiliwyd gan Miss Jennie Owens. -Sylwedydd.. â ââ¢+» ââ

[No title]

PIGION 0 PITTSBURG, PA.

HMK STRING, HOWARD CO., IOWA.

ARYONIA, OSAGE CO., KANSAS.j

! DENVER GYMREIG.

TAYLORVILLE,PA.

SHERMAN, SIR SUMMIT, OHIO.I

[No title]

[No title]

Gomer, Montgomery Co., Iowa.

IAdfywiad Crefyddol yn Mill…

Hyde Park, Lack. Co., l'a.

[No title]

! PRYOAIN FAWR.

MAMOS PELLEXIG.

Marwolaeth Edward R. Edwards,…

Nac .tHsrhofiwdt y I faith

Advertising

JSEFYOUAOAU NEW YORK A VERMONT.

GWEIXHFAOL A MASNACHOL.

[No title]