Hide Articles List

23 articles on this Page

Sparks, Cherry Co., Neb.

LLENYDDOL A CHERDDOROL.

[No title]

PIGION 0 PITTSBURG, PA.

HMK STRING, HOWARD CO., IOWA.

ARYONIA, OSAGE CO., KANSAS.j

! DENVER GYMREIG.

TAYLORVILLE,PA.

SHERMAN, SIR SUMMIT, OHIO.I

[No title]

[No title]

Gomer, Montgomery Co., Iowa.

IAdfywiad Crefyddol yn Mill…

Hyde Park, Lack. Co., l'a.

[No title]

! PRYOAIN FAWR.

MAMOS PELLEXIG.

Marwolaeth Edward R. Edwards,…

Nac .tHsrhofiwdt y I faith

Advertising

JSEFYOUAOAU NEW YORK A VERMONT.

GWEIXHFAOL A MASNACHOL.

[No title]

News
Cite
Share

ar ei ffordd i fod yn un o emvogion ypwlpna Americanaidd. Yn wir, y mae eisoes yn bregethwr llithrig, grymus, a bardclonol, ar bobi yn tyru i'w wrando. Bydd yn graddio yn Athrofa ddnwinyddol Morgan Park yn Ebrill nesaf, ond dechreua ar ei weinidogaeth yn Streator ar y cyntaf o Fawrth. Llwydd- iant a'i dylyno.âlihodri. SPBAGUE, WASH., Chwel. 10.-Cafwyd pregeth effeithiol gan y Parcb. D. Davies, er cof am y diweddar W. R. PAititi, yr hwn a foddodd yn llyn Pen d'Onelle, ger Hope Idaho, Ion. 3. Dygai Mr. Davies dystiolaeth i barodrwydd ei gyfaili ymadnwedig 1 orthwyo gyda phob achod da. DangOotu yn ei gvmeriad efEaith yr addysg grefyddol tore- ol a gafodd ar aelwyd Tycroes, ac yn nghap- el Pencoed, Eifionydd. Yr oedd Watkm Parry, brawd yr ymadawedig, yn y dorf. Drwg genym eu bod eto heb gael y corff.- Fred. L. Jones. LINDSEY, PA., Chwef. 17.âDymuna y Parch. JOHN R. JONES, gweinidog yr eglwys Fedyddiedig yn y lie hwn hysbysu ei gyfeill- ion Iluosog a ysgrifenasant ato i amlygu eu cydymdeimlad ag ef yn ngwyneb y ddam- wain ofidus a'i cyfarfu yn ddiweddar ei fod yn gwella yn obeitbiol. Y mae y meddyg wedi ei sicrhau ei fod alian o berygl, ond na fydd yn alluog i ymgymeryd a'i ddyled- swyddau cyhoeddus arferol am rai wythnos- au. Ceisia y brawd ar ei gyfeillion foddloni ar hyn o hysbysiad oddiwrtho, hyd y bydd yn alluog i'w hateb a'i law ei hun.âGiraldus. PITXSTIBED I I'EDDIANU YU EIDDO. Derbyniasom y nodyn canlynol oddiwrth y Parch. BmmllT ROBEKTS (A.), Rhosllanerch- rugog: "Ychydig fiynyddau yn ol ymadaw- odd OWEN HUGHES, mab y Strydan, ger Gwalehuiai, Sir Fon, i'r Talaethau Unedig. Nid ydys wedi clywed oddiwrtho er hyny, ac nis gwyddys pa un ai byw ai marw ydyw, Yn ddiweddar bu farw ei fam weddw, ac y mae cryn swm o arian wedi eu gadaei iddo a'r Serin a'r stock ami yn dysgwyi am dano i'w meddianu. Ot? ydyw yn fyw, ac i'w lyg- aid syrthio ar y llinellau hyn, ua phetrused ddychwelyd ar unwaith." FFO>' GOFFAOWBIAEXHOL. BIAENYCAE, WIS., Chwef. 21.âRhyw fis cyn ymadawiad fy hen gyfaill JOHN P. ROB- ERTS. Brynglas, oddiar y ddaear, yr hwn oedd erbyn hyn yn tynu at ei 92 mlwydd oed, mynai roddi ffon yn anrheg i mi i gofio am dano-ei ffon ei hun wrth gwrs, if on hardd. Cefais ddwy ffon ganddo o'r blaen. Mae yn debyg y gwelai yr hynafgwr fy mod yn dechreu chwilio am fy medd er ys tro byd bellach, yr hyn beth nad wyf fi fy hun yn ei deimlo yn gymaint, gan yr ymaw- ydd sydd ynof i fyw fel y teimlo y byd fy mod wedi byw ynddo; nid ydyw marw yn «'*rap yn y bvdâmae pob dyn yn medru marw rywsut" byw ydyw camp dyn. Do, siwr, mi gefais ffon yn rhodd gan fy hen ifrynd-ffon bren ydyw-pren. i gyd. Nid ffon a phen aur fel rhoddion urddasohon- peth i bwyso arni ydyw ffon, ac nid peth i edrych arni; ac yr wyf fi yn meddwl ceisio addoli cryn lawer cyn ac wrth farw am pwys ar ben y ffon hon, ol a blaen i dy Dauw mewn myfyrdod tawel wrthyf fy hun. Pe buasai y ffon a phen aur iddi, m buasairon- vn o drvst i greadur fel fi sydd eto hebeiber- iffeithio o lawer nad addoli y pen aur y buas- wn yn lie y Creawdwr mawr. Dyna ddigon am y Son.- J. R. Daniei. Y DDWY GYMHABES: MRS. MARTHA JANE PUGH A MRS. ANNIE JANE EVANS, CICLONE, 0., Ohwef. 20. Oaf odd y dd^vy wraig ieuauc uchod eu geni a u magu yn yr un ardal, sef Leatherwood, Ohio. Bu y ddwy yn dyfod ataf fi i'r ysgol ddyudiol, ac vr oeddent yn rbai da am ddysgu. Cafodd y ddwyeudwynifyny yn yr un set eglwys Gomer, Ohio, a derbyniwya y ddwy i'r eglwys pan yn ddeaddag mlwydd oed gan y Parch. D. Joaes, D. D., CinciDnati yn awr. Wedi iddynt briodi aethant i fyw i'r UD ardal, set Gomer. Daeth angeu ar ol y ddwy o fewn tua diwmo'd i'w gilvdd; bu un farw i<?j:da.SadwaB A'r ILJ1 kqs :iO. Ck:ddv:vd TIll bry.in&wn ddydd Ltan a r iiall brydnawn ddydd Mawrth. Bu y ddwy yn ffyddlon yn ngwasanaeth en Gwaredwr drwy eu hoes, a chan y ddwy brofiad nefolaidd yn eu dydd- iau olaf. Yr osdd y ddwy hefyd yn agos yr nn oedran. Fel hyn gwelwn debygrwydd neilldnol yn y ddwy. Merch henaf yr Anrhyd. William E. a Mrs. Margaret B. Wat kins oedd Martha Jane Paph? Ganwyd hi Meai 3, I860; priododd David W. Pugh, Awst 2, 1881, a bu farw o'r darfodedigaeth lonawr 24, 18\>1, gan adael niiod dau fab a dwy ferch, a rhieni a brodyr a chwiorvdd i alaru ar ol gwraig ffyddion, mam dyner, merch ufudd, a chwaer serchog. Y bore dydd lau olaf iddi ar y ddaear, gal- wodd ei theulu a'i pherthynasau at y gwely, a rhoddodd iddynt y cyngonon mwyaf bndd- iol, gan wneyd y sylwadau mwyaf tarawiad- ol, ac erfyn arnynt ei chyfartod yn y nef- oedd. Yr oedd yn feddianoi ar ei.rheswm hypientvncyntaf John D. a Mrs. Jane Evans oedd Annie Jane Evans. Ganwyd hi fach- wedd 20, 1862; priododd William G. Evans, Medi 1 1887, a bu farw ar euedigaeth plen- tyn Ionawr 25, 1391, gan adael prioJ, a rhieni, a brodyr a chwiorydd l alaru ar 01 un o'r rhai mwyaf eywir, a ffyddion a serchus, a cWeithgar ac anwyl a feddai y byd. Y nos Wener olaf y bu byw, aetn l weled ei chy- mdaras, Mrs. Pugh, yr hon oedd wrth lan af- onangeu, heb neb yn meddwl ei bod hi ei hun mor fuan i fyned ar ei hoi. Ychydig cm marw ffarweliodd yri siriol a digyffro a'i pherthynasau, a rhoddodd rai addysgiadau o berthynas i'w chladdu, a dywedodd am iddynt beidio tristhau megys rhai heb obaith. Yr oedd yn ffyddion iawn yn moddion gras, ac er yn blentyn yn henaidd o'i hoed. Bu yn ddi wyd wrth ei gwaith, ac yr oedd wedi gwneyd darpariadau neillduol o helaeth yn y ty erbyn y dyfodol. Yr oedd hefyd wedî tori alidii o bapyrau lawer o ddarnau barddonol a fhyddiaetbol pwrpasol a tharawiadol iawn. Dyma un o honynt: "A Loan iawn y daw y dydd I Mi,iPii'u d.IyrL bNk-Y, Pan, er fy ngheiaio 'n IllYSg y byw. Ni cheir mo honof mwy." Gatodd hi a'i baban bach eu ciaddu yn yr un arch. Teimla yr ardalyd«]ion chwithuod a oholied ar ol y ddwy chwaer hyn. Narthed a smoled yr Arglwydd yn neillduol y ddau briod sydil yn teirnlo eu gotid yn eu llethu i'r Ilawr, a r plant anwyl, ao hefvd v rhiem gal- arua ar holl berthynasau; a gadowch i ni gyd fod yn barod erbyn awr yrymddatodiad: Dwy gydmares fu'n cyd deithio, Cydymdeimlo a chyafyw; Cydymddyddan a chvdweithio CydaddoJi yn nby Ddnw; Yn y dyffryn oydorweddant Nes el heibio oesau'r llawr, Yna'r ddwy gydorfoleddant Foreu'r adgyfodiad mawr! â T. A Humphreys.