Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

I FYNY I MEH. 18, 1887.

DKHEUDIK (JYMBU

GOGLEDD OYMRU.

MARWOLAETUAC CYMBU.

OR DDINAS YMERODBOL.

News
Cite
Share

OR DDINAS YMERODBOL. NEW YOBK, Meh. 18.-Yn unol a'n oy- hoeddiad addawedig, talasom ymweliad brysiog nawn Sadwrn diweddaf a'r wladfa Gymreig yn Williamsburg, Brooklyn, a chyfarfyddasom a lluaws o'n oydgenedl, y rhai, un ao oil, a arddangosent en bod yn mwynhau bendithion fyrdd. Yn nghwmni ein oyfaill John H. Williams, Ysw., oawsom y mwynhad, am y waith gyntaf erioed, o ymgomio a'r lienor a'r gwladgar Robert Richards, Yaw., yn ei breswylfod addurnol odiaeth ar Hooper St. Yr oedd ynom ddyhe- ad er's misoedd amymgydnabyddu a'r lienor coeth hwn. Olywsom lawer am dano gan ei hen gyfaill mynwesol Ap P. A. Mon, yr hyn a greodd ynom ysfa i'w weled wyneb yn wyneb, a hwyliwyd ein cerddediad i'w an- eddle lonydd. Ar ol y moes-gyfarohiadau arferol, y peth cyntaf argraffwyd ar ein meddyliau oedd, mai un diymhongar iawn ydoedd y boneddwr. Ni raid bod yn ei gwmni ond yohydig fynydau, na ddeallir ei fod yn ddarllenwr mawr, meddyliwr gwych, a ohanddo farn graff ao addfed ar brif byno- iau a belyntion y dydd. Yn yohwanegol at hyn y mae yn gwmniwr boneddigaidd a dyddan, yn gym&int fel yr oedd yr oriau yn treiglo fel mynydau. "M^yaf caiff Oymro cais," ohwedl yr hen air, gan hyny byddwn yn ceiaio ei gwmni yn amlaoh yn y dyfodol. Gorfodwyd ni i aros i gael gwledd i'r oorff yn mhreswylfod y oaredig Robert H. Wil- liams, Yaw., priod hoff yr hwn ddarparodd yn helaeth ar ein cyfer. Ar ol mwynhau' "mygyn o'r catyn owta" ymbleserasom yn nghwmni y ddau frawd, gan syllu ar ryf- eddodau yr adran hon o ddinas Brooklyn. Deallwn fod Mrs. Maggie Howells o dan ofal meddygon profedig y New York Hospi- tal, ao y mae yn ddiamen y bydd eu holl alluoedd ar waith er cael iddi lwyr adferiad. Diau y siriolir hi gan ymweliad ami ei llu- aws gyfeillion, gan hyny, bydded i bawb gydymffurfio a'r rheol euraidd o gofio y rh^ym fel pe baem yn rhwym tein hunain. I mas y Parch. Thomas Roberts, Ply- mouth, Pa., yn gwasanaethu y ddeadell yn 13th St. am y mis, ao nid oes dadl na rydd fel arfer gwbl foddlonrwydd. Y mae ein Cymrawd Efrog Mon yn llawn prysurdeb y dyddiau hyn, ac yn rhinwedd ei genedlgarwoh y mae ganddo allan, o 30 o ddwylaw yn gweithio o dano, tua 23 o hon- yDt yn Gymry, a'r rhan fwyaf yn newydd- ddyfodiaid. "Fel dyfroedd oerion i enaid sychedig" ydyw cyfarfod noddwr mewn gwlad estronol. Called oes hirfaith i wasan- aethu ei genedl. Y mae yn fEaith fod y gwestai Oymreig a hysbysir yn y ÃUYCH yn oael eu gorlenwi yr wythnosau hyn gan Gymry boneddigaidd ar eu ffordd i, ao o'r Hen Wlad. Nos Wener, oynaliwyd Ice-cream a Straw- berry Festival, yn nghyd a chyfarfod adion- iadol yn addoldy yr A. ar 11th St. Oafwyd oyfarfod rhagorol yn mhob ystyr a chynull- iad da, yr hyn a yohwanega gyllid yr Ysgol Sul.âY LLWYNOG.

[No title]

Perygl yn Mlaen.

Advertising

[No title]

Cydnabod Caredigrwydd.