Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

I FYNY I MEH. 18, 1887.

DKHEUDIK (JYMBU

GOGLEDD OYMRU.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

GOGLEDD OYMRU. -Penderfynodd Bwrdd Gwelliantol Rhyl fod yr anerohiad oeddynt am gyflwyno i'r Frenines i fod yn Gymraeg. Oampus yn wir. -Yn llysoedd oyfreithiol Pont Menai, an- rhegwyd un John Williams a thystysgrif gwroldeb, oyflwynedig iddo gan y Gymdeith- as Freninol, am aobub bywyd hunan-leidd- iad, yr hwn a geisiodd foddi ei hun yn yr af- on beth amser yn ol. -Mae T. Herbert Hughes, mab Mr. Roger Hughes, fferyllydd, Rhuddlan, wedi ei ben- odi yn swyddog yn Ariandy Brazil, yn Rio Janeiro. Oyohwynodd Mr. Hughes am y lie olaf ar y 9fed cyfisol, gyda dymuniadau da ei gyfeillion. Bydd iddo aros am bum' mlynedd, pryd y dyohwel adref i ymweled a'i hen gyfeillion. âOymerodd dam wain ddifrifol le mewn melin bapyr yn Fflint. Tra yr oedd Thom- as Jones, Pentre, yn arohwilio y peirianau, rywfodd neu gilydd, oafodd un o honynt af- ael ynddo, a thynwyd ef i mewn. Gwaeg- wyd ei fraich yn enbyd, ao yr oedd ei ben wedi myned rhwng y rollers pan ataliwyd y peiriaat. Ofnid am ei fywyd. âY mae y Parch. T. E. Thomas, Aber- gynolwyn, yn myned i fugcilio eglwysi An- nibynol Ooedpoeth a Talwrn. âDarganfyddwyd oorff dynes oddeutu 50 mlwydd oed, o dan Bont y Borth, Meh. 9fed. Bernir iddi gyflawni hunanladdiad; a chaf- wyd potel yn ei meddiant a dueddai i brofi mai un o Birmingham ydoedd. -Fel yr oedd Robert Williams, Penyball, Treffynon, yn dylyn ei orchwyl mewn gwaith ger y dref hono, rhywfodd neu gil- ydd syrthiodd o dan wagenau ar yr allt He y gweithiai, y rhai a aethant droato, gan achosi y fath niweidiau iddo fel y bu farw. -Mae ymdrech yn cael ei wneyd i dyfu tybaoo ar dir y Milwriad Platt, yn Gorddin- og, Aber, ac y mae pob lie i gredu y try yn llwyddiant. âY mae cor y Bala, dan arweiniad Mr. Durman, wedi panderfynu myned i gyatad- In ar y prif ddarn cerddorol yn Llangollen ar yr 18fed o'r mis nesaf. Y darn oystad leuol yw "Worthy is the Lamb," gwobr £ 30. -Hysbysir fod darnau o aur wedi eu dar- ganfod yn ngwely yr afon Mawddach, a dy- wedir fod gronynau o aur i'w gweled yn ami yn yr afon, y rhai a olohwyd i lawr o'r myn- yddau oyfagos. -Pasiodd D. J. Williams, Salem, Bethes- da, myfyriwr yn yagol ramadegoi Porthaeth- wy, ar ben y rhestr i fyned i Goleg Aber- honddu a Phrifysgol Oaerdydd. âDirwywyd D. G. Roberts, ffermwr, Pen- grcealon, Llandwrog, i Ip. am ymosod ar W. R. Hughes, ff ermwr, Penologwyn, Tal- ysarn, y dydd Sul o'r blaen. -Dydd Mercher, yr 8fed cyfisol, gosod- wyd careg sylfaen eglwys newydd Oolwyn Bay, yr hon sydd i gostio 7,000p. FFESTINIOG.âDychwelodd Mr. Oo'ke!ey eto eleni swm da i'w denantiaidâo leiaf 5p. y oant-a thain y degwm troatynt. Par hyn eto i galon ami i amaethwr gwasgedig lawou- yohn gan nad pa beth am Eglwysyddiaeth ao Ymneillduaeth y cyfryw.âDrdd hynafol y Coedwigwyr a orymdeithiodd heolydd y Blaenau y dydd o'r blaen. Arweinid hwy gan y Gwaenydd Silver Band (Blaenau). Maent yn enill nerth ariauol. Yr oedd yr enill ar y fiwyddyn yn 56p. 1&3. 7o. Er mai ieuaino ydyw mae ei holl werth yn 261p. 7s. 3o. Ei hysgrifenydd ydyw Mr. Lewis Thomas. BETTHSSDA.âY mae Owen Mathias, Oar- neddi, wedi oael galwad i gymeryd gofal eg- lwys Seisnig y T. O. yn Fflint. Nid oes ond ychydig o amser er pan oedd y dyn ienano addawol yn gweithio yn ohwarel y Penrhyn. âY mae D. Pennant Evans, Penrhyn, wedi oael ei apwyntio yn arhol\rr am yr "Inter- mediate Certificate" yn y Tonio Sol-fEa.âAr ol marwolaeth y ddiweddar Mrs. Williams, oyflwvnodd Arglwydd Penrhyn Mrs. Rob- erta, Llundain (gynt o Ty'n'lon, Talybont, ger Bangor) i sylw pwyllgor cymdeithas oleifion y ohwarel fel un yn meddn ar gym- wysderan i lanw y swydd o matron yn y sef- ydliad uchod. Penderfynodd y pwyllgor ar hyn, am y rheswm fod Arglwydd Penrhyn yn ei chyflwyno i sylw. Yr ydym yn deall fod Mrs. Roberts wedi bod yn gwasanaethu gyda Iluaws o brif foneddigion y deyrnas, ao hefyd gyda'i Huchelder Breninol Tywyaoges Oymru.âMae y Parch. John Jones, Pwllheli, wedi ymsefydln yn Bethesda, ao wedi ei apwyntio yn brif oruohwylydd ariandy y Mri. Pugh Jones a'i Gwmni, fel olynydd i Mr. R. O. Morris.

MARWOLAETUAC CYMBU.

OR DDINAS YMERODBOL.

[No title]

Perygl yn Mlaen.

Advertising

[No title]

Cydnabod Caredigrwydd.