Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

bir EISTEDDFOD UTICA, YH HON A GYNELIB DYDD CALAN. 1888, DAN NAWDD Y CYMBEIGYDDION. TESTYNAU. BABDDONIAETE. Gwobr. ^Pryddest (heb fod dros 500 o llnellau)- '"Gfergoeledd" C&dalr a$30 00 (hob fod dros 200 o lineliau)â "Y Dlweddar Eos Glan Twrch"-y wobr gan deulu yrymadawedig. 40 00 *Hlr a Thoddaidâ"Beddargran i Eos Glan Twrch" 10 00 Englynâ"Blodeuyn" 2 00 KHYDDIAETH, "Dylanwad y Mesurau Caethion ar Len- yddiaeth y Oymryâ 15 00 o Hanes y Byd yn y flwyddyn 1670 (heb tod dros 2,000 o eiriau). 6 00 odweddion Meddyllol yr Apostol Pedr (heb lod dros 2,000 o elrlau) 5 00 Drygedd Enlllb, heb gynwys yr un gair o fwy na thri sill 5 00 Oywiro darn gwallus, ac egluro y rheol am bob cywlrlad 5 00 ^-Oyflelthiad o'r Saesneg i'r Gymraeg 5 00 «»-Y darnau l'w Gramadegu a'u Cyflelthu l'w fueled ar y Rhagdrefn, yr hon a elllr gael gan tsgrlfenydd. CELFWAITH. *â âAm y par goreu o Black Silk Mittens, fancy. [Y wobr gan Rees D. Jones]. 6 00 DATGAHIAETH. 1-1 Gorau o Feibion, heb fod dan 20 na thros 25 mown nlferâ(a)"Yallant Warri- I ora" (D. Jenkins); (b) "Dawr Polblon yr Eryri" (D. Smlyn Evans) 50 00 I A. ThlwB Aur i'r Arweluydd. Gorau o Polblon, heb fod dan 20 na thros 25 mown niterâOydgan yChwar- t elwyr" (D, Jenkins) 40 00 Bartl o 12 o Lelslau Gwry svalddâThe Nightingale" (G. Gwent) 24 00 '-1 Gor Gymysg yn rhlfo o 20 i 25 -"Let the Hills Resound" (Brinley Richards) 50 00 &-I Cror o Biant heb fod dros 16 miwydd oed- (a) "Fonedd Gwlw Dettrowch yn Lion" (R. S. Hughes); (b) "Tellwng yw'r Oen" (Dr. Parry) 2(^00 All wobr 10 00 Trydedd wobr 5 00 1 wyth o ral mewn osu ganu y *e&ora'r Bass. A. T. T. Bâ"Cauu Mae'r Eos" (John Thomas) 10 0 Triawd, Sop., Ten. a Bassâ"The Voy- agers" (G. Gwent) 9 00 Trlawdâ"Y Goglelswyr" (Tickling Trio, Martini)âl'w ganu heb gjplau 9 00 kDeuawd, Tenor a Bass, "Lie Teeiglalr Caverl" (B. 8. Hughes). 8 00 TJnawd Sopranoâ"Y Fam a'i Baban" (Rhif 49, Vol. 4, Welsh Melodies Pen- cerdd G walla) 5 00 ll-trnawd ^.ltoâ"Only a Face at the Win- clow" (Apmadoe) 5 00 ^âtJuawd Tenorâ"? Ferch o Lanau Telfl" (D. Exnlyu Evans) 5 00 ls^-tJnawd Bassâ"Ellyll yr Ystorm" (Twr- Og) 5 00 DADL, ABAETH, ADRODDIADAU. 5 mynyd.. 5 00 AH wobr ,2 00 ^Eadlâ-y Mor a'r Mynydd" 5 00 All wobr. 2 00 Adroddiad 1 Bersonau mewn oedâ"Lie- 1 Welyn el a Llyw Olaf," allan o Awdl j "Twr Llundalii," Dyfed. 4 00 All wobr 2 00 Adrocidlad I Forched mewn oed-"Beth yw Bloralant?" 8 00 Ail wobr ⢠⢠⢠1 50 ^Adroddlad 1 Blant dros 12 a than 18 oed â"Y Bhaladr" 2 00 All wobr 1 00 Adroddiad 1 Biant dan 12 oed-"Holwch Tu Fewn" 150 All wobr. 78 Trydedd wobr 50 BEIBNIAID. â FarddoniaethâParch. D. 0. Phillips (Oel- Bhyddlaeth a'r AdroddladauâG. H. Hum- phrey. Y DdatganiaethâProt. William Courtney, o New York. Y Oeltwalth-Mrs. T. Solomon Griffiths, AMODAU. 1. Yr ymgelswyr cerddorol at eu rtiyddid idetnyddlo y piano neu beidio. Y cyfansoddladau oil l'w hanfon i'r Ysgrll *ud Gohebol erbyn Tachwedd 20fod. 8. Enwau y rhai a fwriadant gystadlu ar yr rdfoddiadau a'r datganu i fod mewn llaw erbyn *a&gtyr 16fed. i. NI wobrwylr onl bydd tellyngdod. n »⢠Y cyfansoddladau buddugol 1 fod yn elddo y uyjhrelgyddlon. '⢠Os bydd mwy na phump yn cystadlu ar Ad- *5dd, Arelthlo neu Ddatganu, bydd cystadleuaeth *»«barotoawl 1 gymeryd lie. Tretnlr yr amser f r lie, a chelr gwybodaeth o hyny yn y newydd- Jftduron ar ol I'r enwau ddod 1 law yr Ysgriten- Md Gohebol. <Gelllr cael y Darnau Adroddladol a Ghyf- 'â¢ithiadol gan yr Ysgrlfenydd Gohebol am B aelit. 4»-Gelllr cael yr boll ddarnau cerddorol gar Richard E. Roberts, Box 696, Utlca, N. Y. JOHN 0. ROBERTS, Ysg. Gohebol, 58 Howard Ave., Utica, N. Y. Hj» CHERRY :ALP f B PHOSPHITES gymysgedd 0 Cherry, Extract ,f Malt a Hypophos- hites. Br!NNtNB)Si NiNtt Y mae Chebby MALT gwdthredu y Jlla. Afu, gan M' ren chwant at ym- 1)0) th a hyrwyddo H .rmnnir -rculiant, ac felly Diae yn antfaeledig at Dyspepsia yn ei ffarf- gwaethaf; Coll Archwarth at YmboitVs, Cur yn y Petj, MVthu Cysgu. Gweudid Oy £ E- Diffyg Yni, YmoLlyngdod Gieuol, &c., &a. Os nad yw eich cyfievwr yn ei g*dw, an- toxi'Hroii$i oo am un botel, neti$5.00 am cbvpe phc, tel. Ar werth gan yr holl gyfferwyr. L1EB16 PHARMACAL CO., Ar werth gan yr holl gyfferwyr. LIEBIG PHARMACAL CO., 78 Maiden Lane. New York. EISTEDDFOD YOUNGSTOWN, 0., YR HON A GYNELIB RHAGFSR 24, 1887, Dan Nawdd Cyfrinfa "Seren y Gorllewlii." Pryd y gwobrwylr y buddugwyr ar y testynau canlynol: TESTYNAU. BAKDDONIAETH. Gwobr. 1âPryddestâ"Oleddyf yr Argly;ydd a Ged- eon".$20 00 2â"Y Boreuwllth," chwe penill 6 00 3-Dau Englyn 1 Gyfrlnfa "Seren y Gor- llewin" 5 00 BHYDDIAETH. 1âTradthawdâ" Oyfateblaeth Chwedlon- laeth Boegaldd a'r Ysgrythyrau, gyda nodiadau eglurhaol ar y blaenaf" 25 00 SâOy&eithtad o'r Gymraeg i'r Selsnaegâ"Y Palmwydden" 5 CO 6â Gramadegiad -safon, "Rowlands' Welsh Grammar" 8 00 CEBDDOBIAETH. 7âOydgan (Chorus) Gysegredlg -yn addas i fod ya ddarn eystadleuol mewn cyetad- leuaethau aruchel -yr awdwr I ddewls el elrlau v 25 03 8 -Canlg (Glee)-cyhoeddir y geiriau eto. 10 00 9-Can (Song) 1 lais Baritone, gyda chyfeil- lant-cyhoeddlr y gelrlau etc. 1!J 00 DATGANIAETH. 10â"Hallelujah Amen" (Jos. Parry) -i Gor heb fod dan 50 mewn rhif 200 00 11â"Day Break" (G. Gwent -I Gor heb fod dan 50 mewn rhif 100 00 Hâ"Teyrnasoedd y Ddaear" (Lloyd)â1 Gor heb fod dros 50 mewn rhif 50 00 12â"Valiant Warriors" (Jenkins)âI 25 o wrywod. 30 00 14_"Storm the Fort of lgor o Blant dan 16 ,oedâc&nlatelr 1 bump o bersonau mewn oed eu cynorthwyo. 25 00 15âTrlawdâ"Fel Brefa'r Bydd" (G. Gwent) 10 lA) 16âDeuawdâ"Love was Playing Hide and Seek" (G. Gwent) 5 00 17âSolo Bassâ"Honor and Arms," Samson (Handel]â l'w ganu heb yr all adrodd- iad 8 CO 13-S010 Tenorâ" Dowch, Dowch Fy Maraidd," o "Dafydd a Goliath" (Jen- kins) 8 CO 19âSolo Sopranoâ"Sweetheart," In A (Sul- livan 3 00 20âI'r Oerddor mwyat addawolâysgolor- iaeth yn y Dana Institute, Warren, O. ADRODDIADAU. 21-"Hectvr'i) vttackon the Greci:»r: Walls" 1 wry wed 3 2íi-"Oyatenyn Fawr"-l wrywod 8 OJ 23â"The Death of Little ,Jo" ferched 3 00 21âDadlâOadarahaoiâ"Fod Dysgeldlaeth yu Anhebgorol er Dedwyddwch 0;n" ii Of, BEIBNIAID. Y Farddouiaeth a'r BhyddlaethâG. H. Hum- phrey, Utica,$Y. Y Gerddorlaerh a'r Datjanlaeth -Prot. D. J. J. Mt.soa, Wlik^abarri: P* Arwelnydd â H, il. Edwards, Hyde Park, Pa. AMODiU. JâCyhoeddir Rhaglen yn fuan yn cynwys y darnau adroddladol, cyfleithiadoi, gramadegol, a gelrlau y Ganlg a'r Baritone Song. Pris 5 cents. 2-Bydd araodau nelllduol 1 Iihlf 7,8,9,21), y rhal a gyhoeddlr eto. 3âN1 wobrwylr onl bydd tollyngdod. uchel. 1âY cyfasisoddiadau buddugol 1 fod yn eiddo y pwyllgor a chyfelllton a roddasant wobrwyon am ddarnau nelllduol. fiBydd cyfelUant gyda'r holl ddarnau dat- ganlaethol oddlelthr Iinif 11. Y cystadleuwyr i ddewls eu cyfellwyr eu hunalc. 6âNi chaniateir 1 aek dau y pwyllgor gyatadlu ar y darnau cyfanso'-idladol. 7-Bydd hawi gan y pwyllgor I dalfyru y darn- au adroddladol, cyhoeddl cystadleuaethau rhag barotoawl, a threfnu pob peth yn y fiordd afarn- ont yn oreu er hwyludo y gwaith. 8-Y cyfansoddladau l'w hanfon at y gwahanol feirnlald erbyn Tachwedd laf, 1887, ac enwau y cystadleuwyr ar y canu, adroad, &c., I'r Tsgrif enydd erbyn Bbagtyr 1. 1887. Gelllr cael yr holl ddarnau datganlaethol, oddl- eithr Rhlf 18, gan Prof. D. O. Evans, Youngs- town, Ohio. T. J. POWELL, Tsgrlfenydd, Ooalburg, Trumbull 00., Ohio. D. 8. Dtddyma hon bob Rhaglen a gyhoedd- wyd yn flaenorol. AELODAUCELFYDDYBOL Gyda Xhraed a Dwylaw Rubber. BBEINTEBAU MABK8. f t mm m mX Z > i â â â â M B:; J j ¥»â¢â¢â ->â :J sS: .a y. 7 I V. â % «f W-.v Yn cael eu cymeradwyo gan Lywodraeth y T. U., y Llawfedd- ygon enwocaf, a thros 8,000 o ddynion, merch- ed a phlant sydd yn eu gwisgo, yn mhob rhan o'r byd. Y mae y Dwy- law a'r Traed Rubber o ym- d'langoslad holl- ol naturiol, yn gystal ag yn fwy parhaol ac es- mwyth o unrhyw aelodau celtydd- ydol Y mae Uu- aws mawr o ddyn Ion a merched anafus, trwy dde f n y d d 1 o y dwylaw a'r traed rubber hyn, yn gallu trol mewn cyuideithas heb fradychu ou coll- pd. Dengys y darlun cysylltlol Thomas Cleary, y cerddwr, yr hwn a gollodd el ddwy goes lslaw y gUn- 1aU trwy ddam- waln ar Y rhcdirrnr > i alae yn abl i geraaea ml Idir mewn 16 « fyuydau heb unrhyw gym- orth ond ei goesau ceifydydol a'i draed rubber. Pamphled o T60 tn dalen, yn cynwys tystlol- aethau, yn eaøl el anfon yn rhad. Hefyd cyfar- wyddyd sut y gelllr gwneyt aelodau celfyddydol a'u hanfon 1 bob rh«ri o'r byd, hPb i'r person fod yn bres-nol, a hyay gyda llwyd XiNT GWAB- ANTEDI0. ANTEDIG. r-efydlwyd 1853. A. A. HAnKS. 701 Broadway, N. V. City. Pan yn ysjrrifenu cryb ..yllwch maiyn y DRYCR y gwelsoch yr hysorslad hwn. A GOOD DAIRrFARM FOB SiLE! Containing 73 acres of land. Plenty of water. About six and a half miles from Utica. Terms to suit purchaser. Apply or address- T. J. GBIFFITHS, DRYCR Office, Utica, N. Y. -==-==-=- _.c: FIRST MORTGAGE FARM LOANS YN a Paha 0o«» Mtfcraika* Gall unrhyw un a ddymuna rodli allan arian ar ffermydd di. Wyllie dig yn N gogledd Nebraska, am 7 ac 8 y cant o log, wneyd lies iddynt eu hunain trwy ohebu a ni. Llogau yn daladwy 001 chwe' misây Bonds i redeg am o 5 i 10 mlynedd. Teitl Da Ocldiwrth y Llywodraeth. Hefyd mae genym oddeutu 100 0 FFEBMYDD DA AR WERTH! -6,r delerau esmwytli. Goheber a T. R. EVANS & CO., Norden, Neb. A-oigauer llythyrnodau am atebiad. Y Rhetiffordd Fwyaf yn y Bydl! JLUO& I 8,000 Q FMBaOEDB I A> Y Ffordd Oreu a'r Feraf Vr Gogie&d-Orllewiii YDYW Y \l l. I. U,fJ n. y g, U U U t}j! U 0 I ¡ U U Sti'ayl Railway. Y u:ae ei gwtihanol ganghonan yn arwaio i'r holl Selyd.llad.au Cymreig yn Wis- consin, Iowa, Minnesota, Dakota, Nebraska, yn nghyda rhanau o Illinois. Bvdd y Gang- en i Kansas Oity, Mo., wedi ei gorphen erbyn Gorphenaf nesat. Rhoddir cyflensdra rhagorol i YMFUDWYR YN CHWILIO AM DIROEDD, i weled yr ardaloedd mwynf manteisiol iddynt. Bbed y ifyrdd hefyd drwy ranan o'r wled sydd yn. llawn o swyn a boddhad i'r Fleser Deithiwr, sef Waukesha a'i flfyn- onau iachusolâSaratoga y GorUewinâUynaQ bydglodus Oconomowoo, Dells of Wiscon- sin, ao am ngeiniau 0 ftlldiroedd ar hyd glanau yr afon fawr Mississippiâlleoedd rham- antns a phrydferth. Mantais arbenig i ymfudwyr a theithwyr awyddns am weled tiroedd .DAKOTA, IOWA, MINNESOTA A NEBRASKA YW POD CWMNI Y CHIGA00, MILWAUKEE AND ST. PAUL RAILWAY, WEDI PENODI WILLIAM E, POWELL (G'wilym Eryri), Milwaukee, yn UNIG ORUOEWYLIWB. OYMREIG i ofalu am fuddion y Oymry. Gof- 141A am delex-aa arbenig i'r Gyradoitliaaaii Oymreig ar amseraxi neilldnol, raegya ovnali&d OYMANFAOEDD, FIONIOB, EISTEDDFODAU, &o. Hyffordda ymfudwyr yn nghylob y manaa gOlea. iddynt droi eu hwynebe a, ac enfyn Bamphiedau, Mapiau a chyfarw indau, Ac., yn :ckad m am ddiro. i tinrhyv? gyfeiriad, Oofled telthwpr I'r Gorllewin godl couynau gyda'v Oiii^ago, Milwaukee k St. Paul E, 3. y Uocid f a borflfeVtli yn mbob ystyr, ya cyawTb y rhetllau goreu a cherbyiau a Adail&nt l'v?cydmaru ag elddo aarhyw yn y Vi&d. wawwrthirtocyuaul OiWVOBHIi, OBKOOK, HOKTAKA, WASaiKGTOH TKSKITORY, BBXT WS tfOLCMBIA. ft lleoodd fr!U yn y (5;.viJLLaWIK mor rhesjiaol ag y geUir ea prynu gau va ya y Cteriiewta. BOSWBIiL MILLER. <4oaer*li ^auagt r, tl" V, H. CaSPSNTKB, {ffi¡:¡'l Pa83. and Tlcteet Airt. J. y, TUCKER. Asm. Oeneml Eitma.ger.- Am bu b EaaHyjton cytelrier U WOjRIAM FOWHiL, is-SKBB.UJ A.cnw5*, JTLL. & St. P»bJ Katlway, "KlVivuntkt-e, WTO. 'V\0 AM BRIS I8EL YN Y STORE, 310 a 312 LACKAWANNA AVENUE, ScrantoB, Pa. I jj y de p A'r'kV^ LLE Y GELLIR PRYNU FOB PETH AM YR UN BRIS AG YN Y BRIF STORE. 'sTarsBBin A*I' A WAKODDANT Y OTMRY I WELED NTJ STOC I) Yn cynwys yr arddulllau dlweddaraf a'r lliwlau mwyaf dewlsol. MOQITETTES, VELVETS, BODY AND TAPESTRY BRUSSELS, THREE-PLYS AND EXTRA SUPER INGRAINS. Amrywlaetti mawr ar law o CURTAINS A PORTERIES! Y mae y patryman yn y gwahanol fathau yn rhagori yn fawr ar unrhyw fathan a welwyd eto. Cortioine Seisnig, Linoleum, Oil Cloths, Turcomans, Polion, "Winwow Shades, Mat- tings, &o., am y prisian isel a hysbysir gan fasnachwyr yn New York a Philadelphia. 408 LAC-KAWAINA AVENUE, SCR ANTON, PA. fGYFERBYN A'R WYOMING HOUSE.] 1881. PI N LIT. 1887 SYOHNWYDDAU- Dvdd Meroher, Mawrth 30ain, yr oeddym yn dechren ar ein seithfed flwyddyn. Gyda gwell c/flausderau a mwy o broliad hyderwn alia teilynga parhad or gefnogaeth a rodd- wvd i A vn vstod v ehwe blynedd diweddaf. Yr ydym bob amser yn gwahodd y eyhoedd i arohwilio ein stoc yn oynwvb y mathau diweddaraf o nwyddau, megys DRESS GOODS, SI DAN AU. SHAWLS, LLIEINIAU, WHITE GOODS, EMBROIDERIES, LACES, HOSANAU, MENYG, &o., &o. Dyma y Masnachdy Goreu i Bryjiu Sidanau Duon a Dillad Galar. 432 Lackawanna Ave., Scranton, Pa. JULES DOUX, SEFYDLIAD FFRENGIG AT LIWI0 A GLANHAU OILLAD. &.C., 55 BLEEOKER STREET, UTIO\, N. Y. Lace Ourtalcs yu cael eu lliwlo a u gianhau. Gwrthbanau yn cael eu dadhelntlo a'u gianhau. Dlllad yn cael eu gwneyd 1 edrych f«l newydd. Symudlr ystaenlau yn berffalth. Glanhelr men- yg kid, heb alweldlo lllw, arogl na the^aalad. Y duillau dlweddaraf at lanhau dlllad dyulon. Oofier y rhtr-55 Bleecker St. Utica Steam Engine AND boiler WORKS, PHILO S. CURTIS, PROPEIETOE, No. au: WHiriBBoao ST., Utioa, N. Y BSatioiiasT and Portable St<MHn Bngiuwi a,.JKlOT7I-XDRAL ENCUHFS, DAIRY auaiNES, STEAM BOILZB.8 of any desired Style and Slse. U&oblnoiy Outlsiii of Every IVeacrtp tlim. MU1 WorK, Shafting, Gearing ana eK»i;eral Job blag In ESachlnery. Repairing DMcrtpttnn. bing In PJ!p,c111nery. 0' Machinery. Boilers, ha. attended to promptly by irorkmer.. PHILO 8. CTTST18. tI:B8. HUTTIX at. lABBJUX, Gwaouthnrwr a ewerthydd pob math o (lAIR GOODS. r^riry a Stamping ar JroMad. Oil of Beauty, Hair Gift, Best of Powders, a Nwyddau Toilet eraill ar werth; 130 132 GENESEE 8T.,(1 fyny'r grlsiau), UTIOA. "? Tellr sylw dlood i arcbebion trwv lythyrau, MASON&HAMLIN ORGANS. Ilig-he-st Honors at all Great World's Exhibitions since 18G7. 100 styles, 522 to §900. For Cash, Easy Payments, or Reuted. Catalogue, 4G pp., 4to, free. PIANOS. The new mode of piano colistriction invented by I Mason & Hamlin in 1S82 has been fully proved, many t!xceJhnt experts pronouncing it the" greatest im- provement made in pianos of the century." For fuil information, send for Catalogue, MASON & HAMLIN ORGAN & PIANO CO., BOSTON. NEW YORK. CHICAGO. JJ A, POWELL, ATTOKOTRY AT UW 207 8ANSOME ST.. SAN FRANOIgOO. OAIilV. 09 A YDYCH AM BABNTIO ? Os felly, mae yn bwysig i chwi brynu y Paent goraf a phuraf. Os oes arnooh eisiau Paent parhaol a thlws, gofynweh am BAENT PAROD Yr Hampden Paint and Color Co. Ar werth wrth y chwart, haner galwyn/galwyn, neu wrth y faril. Oedwh ar law stoo belaeth o White Lead Pur, Olew Had Llin, Varneis, grwsep, a phob peth perthynol i Baentwyr, J. H. SHEEHAN & CO., CYFFERWYR CYFANWERTHOL A MANWERTNQL, YN EI STORE NEWYDD, 167 GENESEE STREET, UTICA, N. Y. ELECTRIC BALSAM. BY meddyglyn rhyfeddol at y T>arfodedigaetU, Anwyd, Bronchitis, Catarrh, Asthma, Croup, Pas, a holl atihwylderau y Gwddt a'r Xsgjfalnt. SI fydd lddo wella y DArfodealgaetn pan fyddo yr Ysgyfalnt bron wedl darfod, ond rhydd esmwytuyd dloed a slcr hyd yn nod y pryd hwnw, ac eCelthta welihad perffaith yn ugraddau cyntaf yr afleetlyd. Nld meddyglyn rhad ac lsraddol ydyw yr ELE .TRIO BALSAM, wedl el ro.1d1 ar y ff.rchcad yn aydyn a thros amser byr, oild ffrwyth blynyiclau o efrydlaeth nc yiachwlllad gwyddonoi; ac y mae yn feddyglyu arosol. <.wdurdodlr masnacliwyr 1 ddychwelyd yr arian pan na chyflawna y Balsam yrollahawllr lddo. Trelwch un botelald, ac argycoeddlr chwl el fod y cymysgedd gareu at y Gwd lf a'r fsgyfaltit, Oa nad ydyw eleh cyffe-rydd yn el gadw, gofyuvvch lddo anfon am dano. Pris 50 cents y botel. Parotoedtg gan J. B. SCUREMAN, Fferyllydd, Nanticoke, Pa. "Yr Viyf wedl defnyddlo yr ELEOTRXC BAL8 kM yn ty nheulu £11"8 peth amser gyda chanlynladau rhagorol-y meddygiyn yn gwneyd yr oil a hawllr lddo; felly gallat elgymeradwyo yn galonog i er- alll."â [Y Parch. E. R. hughes, Nantlcoke, Pa. Dr. Thomas9 Mandrake Liver Pills. Gofynweh am y Pelenl hyn, ac na chymerwch un math arall. Y Pelenl goreu yn y farchnad at yr Afu, &c. Hollol Lysleuol, ac wedl eu gorchuddlo 4 aiwgr. 15 cents y Blwch. Anfonlr gyda'r mall ar dderbyalad y pris, gan yr unlg Berchenogâ v B. SOUREMAN, FferyUydd, Nantiooke, Pa. AGERLONGAU MOR WERYDD. LLINELL GUION, nRWNG N 1. W YORK, QUEEKSTOWN A LIVERPOOL. Yn cychwyn o New York bob dydd Mawrth, jM yn. carlo LJythyrgodaa y Talaethaa UnedHg. Arizona, Wisconsin Wyoming, Alaska, Nevada, Abyssinia, OLUDIAD YN Y CABIN$60,$80a$100 INTERMEDIATE, bob ffordd$30 STEX&AGE, 1 Liverpool f 20 "INew York |20 JKT" Anfonlr arlan I Brydain, yr Iwerddon a'r Oyfandlr ar delerau rhssymol. Ymotyner a M* UNDEBHILL, 29 Broadway, New Yors, Blch. E. Roberts, 131 Genesee Bt., Utlca, N. Y H. D. Jones, Hyde Park, Aa. Thomas Ford, Pittston, Pa. D. L. O'Neill, Wllkesbarre, Pa. H. J. Thomas, 8S0 rifth Ave., Pittsburgh Pa, William Davlee, Plymouth, Pa. John Williams, Oataeauqua, Pa. Oramer & Co., Chicago, Ill. L. J. Ellis, Shenandoah City, Pa. D. D. Davles,>(625 Prbble Ave., Alleghany Olty, p" Hugh Williams, Middle Granville, N. Y. Jeremiah D. Williams, Mooslc, Pa. John T. Richards, Scranton, Pa: Adam F. Grltfflhs, Homestead, Pa. XI* S. and lioyal Mail steamers. DlOUKLWCH, OySXTST»BA A CHYStTB. Mac. yr agorlongau ardderchog hyn yn gad«wci i New York, o Pier Nc. 52, North Klver, fal y canlya â BALTIC, Sftdwrn, Mohefla 18. 3:30 p. M. CELTIC, Mereher, Mehefln 22, 5 p. hI. GALLIA, lau, Mehefln 23, 7 A. M. PBIHIAUâOaTiOri, o $50 1$10U, aur. Bemrn Tint, I ar delerau chesymol. Stseragc. f-20. Intermediate,$36. Kid yw yr ageriongau hyn yn Oo.riu gwartnas, aefald na mocb. Pan yn a,n £ on arlan gofynweh am Draft* y White Btar, y rhal gy<i<i daladwy yn y North and Soutt Wales Bank a'i ganghenau trwy Gymru. Am fanylitm ysgrlfener 1 Swyddfa y CwmnL. 8" Broadway. New York. J. BRDGE 1SMA.V, iGKNT Agent yn UticaâB. E. BoBtiiTs, Dssca. OClce, CARTREF tR DYM AR DAITli. j AUWYDD YR jKKVK AMKKICANAUOSJ. j 35 UNION STREET, LIVERPOOL. LIety glxtn a chysurus, ac ymborth o'r thsb oreu, am brialau rhspymol. Pob golal a chyfi>?" wyddyd yn cael sylw personoi gan y Cyr.:J. Gwylltelhun, Ymfudwyr, delthwyr dosthlon,âwele lo A'i lon'd o gysuron; Mawr yw ilwyud y Cyraro Hon,âam gvnffhoi. A grasau rhagor 1 groesl'r elglon.âDyf'sl. Oofier y cyfeiriad: S. M. iONKS (Oj/mrc QvjylU), AKKEIGAK eagle, 35 Unton Street, Liverpool. R. E. ROBERTS, BOX 596, UTICA, N. Y. j^=A INMAN- ]T CUN A.RD. white stab GUION, NATIONAL. TOCYNAU I, AC 0 EWROP I Hefyd, DRAFTS. Am fanylion sut I eaer cyfeilliou o Gymru i unrhyw barth o'r Tal. aethau, goheber i'r cyfeiriad uchod. I I VCD AII ^oU Wlioeddwyr LLVritHU Cyrnru ar werth, Atifoner am Catalogue at Rich. E. Roberts, Box 596, Utica, N.Y. TEMPERANCE HALLT 397 WEST ST,, NEW YORK, JOHN FORTH, THOMAS DAVIES, GENERiL AGENTS. Dymuna Thos. Davies hysbysu el fod wedl agor y gwesty uchod er cysur teltbwyr ac ymfudwyr, mewn safle sydd yn gyflsus l'r hell Agerlongau a Gorsafauy RhellfTyrdd. Eir gyfarfod personau ar eu glanlad, ond cael hysbygrwydd yn mlaen Haw, ac elr gyda theHhwyr ar fwrdd yr Agerlong- au ac 1 Oreafau y rhellffyrdcl. Tocynau i ac o'r Hen Wlad am brislau isel Newidir arlan, Oymerlr gofal trosglwyddlad baggage. Board and Lodgings, $1.00 y dydd. I, AC 0 EWROP MEWN ICHYDIG DROS CHWE DIWRKOD GVJ'ATi AGEl.LOKGAC enwog ILLIXELL CUKARD fSEPYDLWYD 1840.J Yu Cludo Mythyrgod y Talaethau Cuedtg, o 'mb,rla>Etraria," "Auranla" a'r "Servia," 8,500 o dunelll ac o 1^,000 1 14,00'? gallu c«2ylâ YR AGERLONGAU MWYAP, CYFLYMAF A HARDDAF YN YR HOLL FYD. Ni chollodd y llinoil hou un teithl wr, a hi yw yrhynaJ mewn bodolaetfc. OIudi&d mor Isfel a chyda'r un o'r llinellau o'r doebartli ble.enaf. B. T. PARRY, GOEUCHWYLIWK, 9J SOUTH EALSTEAIi STREET, OEIOAGO, ILL. EAGI]E~hotel^ 3 MORIlIS ST., NEW YOUR. YrwjEwed! .»i James Mortimer allan, chymeryd mecdiant o'r hen Westy Oymreig hynaf yn y ddlnas, a'r agosaf at Castle Gardenâ gwaith trl mynyd o gerd led. Gwnaf fy ngoreu i wneyd pawb yngysurus, acwenhaf Docynau i'r Hen Wlad ac yu oJ can rhated a neb vn y ddlnaa, Bwrdd a llety cysurus am brie rhusyaiol, WE J. Jones, Perchenog, Gynt o Lech-chwareli Virginia. Ã. JONES- ATTORNEY AT LAW. 180 CENTRE ST., POTTS VILDE, PA, Tslir sylw fltyddlon trasQ&a evt-eltihloL NEW CARPET ROOM NOW OPEN Every Piece of Carpet is New. JOHN A. ROBERTS, 171 Genesee Street, Utica, N. Y., ^T-WILMaM CYNW AL JONES a ddymnna ar i'w gyfeillion alw am dano yn y Store uohod, a gwertha iddynt y nwyddau goren am y prisiau iselaf sydd yn bosibl. JOB. WINEBUHGH & SON. Yr ydym eto yn cymeryd y pleser o hysbysu.ein cyfeillion ein bod wedl vchwaneiru vn r^r ,t stoo o Oriaduron, Awrleisiau, Diamonds, Fine Jewelry, Llestri Arian a Pllted W^ o'rVwnLtonr iad goreu, nes y mae ein stoc yr helaethaf yn y ddlnaa. ware o r gwneumur- ORIADURON. Nl bu oriaduron erloed mor rhad ag yn bresenol. Gwneir Oriaduron yn arbenic i m ein honwau. Yr ydym wedi eu g werth u er's deng mlynedd, ac yn eu gwarantu fel v Prteyny wlad. Y maent l'w cael mewn Silver Hunting Cases neS y/Wyneh A|oredS, yn o1 m J 6W 8 r' DIAMONDS. Yr ydym yn eu prynu yn uniongyrchol gan y dadforwyr, ac yn eu gosod yn ol ein hunain mewn MODRWYAU, OLDSX-DLY8A0, LACE PINS a BBaCELETS, gan eu ewwantn hyn y gosodlr hwy allan. gan eu gwarantu 1 'od yr AWRLEISIAU A liliESTRI ARIAN. Y mae genym Awrleisiau am o$1,25 1 fyny 1$100. G-ellwch gael cloc wrth niwrnon v., w walnut am$4.00. Gwneir ein holl Lastri Arlan gan Gorham's & WhltinjManuf^turln^o^ sydd yn enwog am wneyd nwyddau o'r dosbarth blaenaf. 8 IacturlIig Co., y rhal EIN CYMEBIAD. 1fdiTM MUM?.' SwyM 'tod^BisTSJ &gSS £ Z* £ iZS,lMM I Mt7a>eIn& pa un JOS. WINEBUEGH & SON., 82 Gellesee Street, Utica, N. Y. irTSh^o^^nwfGENTS allaz, ac ni8 KaUwU fod yn gyfrifol am archeblon a rodd- ir I deithïwyr un enw. Illustrative Sample Free HEAL THYSELFI Do not expend hnndreds of dollars for adver- tised patent medicines at a dollar a bottle, and drench your system with nauseous slops that poison the blood, bat purchase the Great and Standard Medical Work, entitled SELF- PRESERVATION. Three hundred pages, substantial binding. Contains more than one hundred invaluable pre- scriptions, embracing all the vegetable remedies in the Pharmacopeia, for all forms of chronic and acuta diseases, beside being a Standard Soientifio and Popular Medical Tree* -4vasehold Phy- sician in fact. Pr*$1 by mail, postpaid. sealal inphin wrapper. ILLUSTRATIVE SAMPLE FREE TO ALL, young and middle aged men, for the Lext ninety da.ys. Send now or out this out, for you may never see it again. Address Dr. W. H. PAREER. 4 Bnlfinch st., Boston, Mass. L. B. WILLIAM8, GWAWL-ABLUNTDD, rWCHBSK 77 & 79 GENESEE ST., UTIOA, N. Y. Oymerlr pob math o arlunlau yn y dull gorra sydd yn boslbl. Llyf'f W. O. Thoniac AM SO CENTS. 1 Anfonlr yr ychydlg sydd ar law o'r llyfi; ayad- orol "DWYWAITH 0 AMOYLCH Y BYD" Gyda'r mail, ar dderbyniad 50 oente. CyXeirler yn ddioed- ALFBED J. PUBVIS, Geneeee Street, Utica, N. r. GLOI GLOl COED! OOED I AR WERTH GAN EVANS & EDWARDS, OOCisT STREET & CHENANGO AVE UTICA, N. Y. .,Ma«dau Gymro adnabyddusâJotin V. Evans diweddaro Nevada a John Edwards, am?S yddau lawer yn roaimaxter ar rhellffordd v New Yori Centralâ-wedl ffurflo partneriaeth gyda OT a moan o werth u glo a choed yn Utlca v»L;, wedl prynu Yard J. Q. Fowler ar^urt « Chenango Avenue, lie y dymunanr wStS 5 am y lselat. "BLWYDOYN Y JUBILI." ADGfWEIRlAJD HEN DWR FOEL FAMA. 1810 8,6(1draul o chwe' mil o Dunau 1 adelladu Twr Jublil ar go pa y foel hen- aroi uchod, sydd ar gyfflnlau Slroedd Ffllnt a Dinbych, er ooffau Jublil y Brenin Sior III. Yn y flwyddyn 1862 taflwyd y Twr I lawr gan dymestl frawychus o wynt a gwlaw, ac ni all ad- elladwyd. Fodd bynag, penderfynir l'w adferu al brydferthu yn ddioed, er colladwrlaeth am Flwyddyn y Jublil o deyrnaslad el mawrhydi y Frenlnes Victoria, ac er cyraedd yr amcan ang- enrheldtol ydyw cael dwy fll o bunauâ £ 760 o ba 8wm sydd wedl eu haddaw elsoes. Er cynorth- wyo i wneyd y gweddlll g( fynol I fyny apelir at y Gymry sydd yn preswylio yn America. Gelllr anfon tanysgrlfladau un at I LL. ADAMS, Clerk of the Peace for DenbiehshirA Ruthin. Neu 1 6 THDS. T. KELLY, Deputy Clerk of the Peace for plintshire, Mold. Parry's Hotel. 127 RACE ST., PHILADELPHIA PA. tTOKK SI. FABRY, PKROHBHOG A ddymuna hysbysu el fod yn Darr,u,i i J Gwesty uchod, lie y gall ymfudwyr^ m »T ddlnas gael pob cysuron amYrls rhS^of JMhMae yn Agent i'r American Line, 01-0- STAB COAL YARD. W. A. EVERTS. YABD-OOBNBB FAYBTTB AND VABIOE 97 MAI OFFICBâGSKB8IB ST., UTIOA.