Hide Articles List

8 articles on this Page

PRIODASAU EURAIDD,

DATHLIAD HAPUS YN MINERAL…

[No title]

Family Notices

MAKWOIAETH SYDYN MR. THOMAS…

News
Cite
Share

MAKWOIAETH SYDYN MR. THOMAS HEYCOCE, KNOXVILLE, TENNESSEE. Mae Thomas Heycock yn ei fedd! Pan oedd mewn llawn fwynbad o iechyd, a chryfder, a chyfoeth, cyfarfyddodd a dam- wain angenol boreu dydd Mawrth, Mai 31, 1887, yn Bessemer, pontref byohan, gwled- ig, tua 12 milldir islaw dinas Birmingham, Alabama. Yohydig ddyddiau oyn hyny, gadawodd ei deulu yn Knoxville yn iaoh a chysuru?, ao aeth i lawr i Alabama, ar ddy- muniad Mr. W. W. Jones, i agor gwaith glo yn Bessemer; ond cyn eu bod yn barod i ddechreu agor y gwaith hwnw, dymunwyd arno arolygu dynion i goedio gwaith mwn haiarn yn y lie am yohydig ddyddiau Dech- reuodd ar y gwaith hwnw boreu dydd Llun, a thranoeth, sef Mai 31, tua 11:30 y boren, tra yn eistedd ao yn dal goleuni i'r gweith- wyr i wneyd lie i osod prop, owympodd darn mawr o'r ochr arno yn ddirybudd, a dolur- iwyd ef yn ddirfawr. Oludwyd ef i dy Mr. W. W. Jones, a ohaf. odd bob ymgeledd gan y teulu, a ohan y meddyg, a chan ei fab Willie. Bn fyw am yohydig oriau. Teimlai yn ddwys ao wylai. Garasai weled ei briod a'i blant, ond ni chaf. odd. Dywedai ei fod yn oaru Duw, ao yn barod i farw. Bu farw am 2:30 y prydnawn hwnw. Oludwyd ei garff oddiyno i Knoxville. Oadwyd oyfarfod i weddio dros y toulu yn y ty gan y Oymry nos Feroher, a thranoeth, sef dydd Iau, Mehefin 2il, ymgasglodd tyrfa fawr o'u oyfeillion i'r ty, ao anerohwyd hwynt gan Dr. Harrison yn Saesonaeg, a ohan ysgrifenydd y llinellau hyn yn Gym- raeg. Wedi hyny oladdwyd ei ran farwol mewn rhandir dymunol yn y Gray's Ceme- tery, gerllaw Knoxville. Oyngorwyd, can- wyd a gweddiwyd wrth y bedd. Oafodd gladdedigaeth anrhydeddus. Yr oedd Mr. Heycock yn 58 mlwydd oed pan fu farw. Ganwyd ef yn y Taibach, Aberafon, Morganwg, D. 0., tua'r flwyddyn 1829, Yr oedd ei rieni yn aelodau fEyddlon gyda y T. C. Ymfudodd o Gymru i Beaver Meadows, Pa., tua'r flwyddyn 1852. Ebrill 1857, ymunodd mewn priodas a Miss Ann Lewis, merch Lewis Lewis, ao Esther ei wraig, o Jeansville, Pa. Symudasant oddi- yno i Hyde Park, Pa., yn 1861. Ymunodd t g eglwys y T. C. yno yn y flwyddyn 1862. Bo yn byw yno am dros bymtheg mlynedd, a bu yn llwyddianus yn ei amgylcbiadan. CladdasaI: t bedwar o'u babanod yno. Pryn- asant lawer o dir yn y Nitth Ward yn Kncxville, Tennessee, a symudsssitt i fyw yno yn nechren y flwyddyn 1877. Bnont yn aelodau am rai blynyddau o'r eglwys GynnlleidfHol Gymreig yu Knoxville; wedi hyny dewisasaat ymnno a'r Third Pres- byterian Church, dan ofal y Dr. Harrison. Ond yr oeddynt y flwyddyn ddiweddhf yn mynychu oyfarfodydd yr eghvjs Gymreig, ac yn bwriadu codi en llytnyran sc ailym- ano tk hi, ana eu bod yn oael liawer mwy o fudd a pbleser wrth wrando pregetbiad yr efengyl yn yr iaith Gymraeg. Yn y cladd- edigaeth, ao mewn ysgrifen, rhoddodd Dr. Harrison uchel ganmoliaeth i'r brawd Hey- cock fel aelod rheolaidd a ffyddlou o'i eg- lwys. Mae pedwar o'u plant eto yn fyw yn Knoxville, sef Thomas, 29 mlwydd oed, Lewis, 27, Mary, 24 (gwraig Mr. Harbison), a Willie, 18 mlwydd oed. Brodyr i Mr. Haycock yw William a TLecphilus Heyco* k o Wilkesbarre, Pa., a mem i Mrs. Heyoock yw gwraig Thomas Leysbou o'r nn lie. Mae y cyfiawn fel yr angbyfiawn yn agored i brofedigaethau y fnchedd bon. Gynifer o ddynion d,. a dnwiol fu farw trwy ddaru- wain yn y gweitbiau haihrn a glo! Mor wael yw golad y byd pan ode] angari! Aa nyny dylem oohelyd bydolrwydd, ac ymroddi i fyw yn ddnwiol ac yn ffyddlon gyda gwaith yr Arglwydd, rv rhoddi ein serch Hr y pethau sydd uchod. Kef y pethuu i-,efol a thr&gy- wyddol. Bydded Dnw yn farjQ^rr i'r weddw, ao yn dnd v.v phlact araddif-nd. Dymnnaf iddynt nawdd Duw, a phob daioni. DllW a digon. Heb Ddnw, lieb ddiw. Gr»r.wyd ef ar dirosdd Gwalia, Oroesi'r csfafor mawr a wnaeth; Aeth i lawr i Alabama, Cafodd yno iarwol saeth; Hnno roae ei gorff yn dawel Yn hardd fynwent Tennessse; Pan gl.yw lais y eryf archangel, Cyf) d. i'w oi'phwysfa fry. Iobthbtn GWYNEDD. 'r

[No title]

Advertising

[No title]