Hide Articles List

8 articles on this Page

PRIODASAU EURAIDD,

DATHLIAD HAPUS YN MINERAL…

[No title]

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Gofynlr tal, yn ol 25 cents am bob pedair llln- I &ENI-PRIODI-MAKW. ell, am gyboeddi barddonlaeth yn ngholofm y Oenedlcaetbaa a'r Priotlasaa.i PRIODWYD- EdwabdsâJonesâMehefin 14, 1887, yn ninas New York, gan y Parch. E. 0. Evans, M. A., Remsen, N. Y., Mr. Edward Edwards a Miss Mir- iam Jones, y ddau o ddluas New York. JosEPH-JoNESâMehenu 28, 1887, yn nghapel 13th Street, dinas New York, gan y Parch. E. 0. Evans, M. A., Remsen, iN, Y., y Parch. Ed. ward Joseph, Waukesha, Wis., a Miss Katie Jones, Olynog, Gogledd Oymru. JONES-ROBERTS-Mehefin 7, 1887, yn Minneapolis, Minn., gan y Parch. G. H. Cate, gweinidog eglwys Annlbynol ''Mayflower," Mr. Samuel 8. Jones, Randolph, Wis., a Miss Mary A. Roberts, Minneapolis. MoBBisâJoNEaâMehtnQ 15,1887, yn nhy rhlenl y briodferch, Mr. John Ap Jones, gan y Parch. R. H. Evacs, Mr. John D. Morris a Miss Mary Jones, y ddau yn ymyl Cambria, Wis. jENEiNaâMoBGANâMebenn 14, 1887, yn el dy ei hun, gan y PArch. John T. Morris, Mr. John Jenkins a Miss Saran, Morgans, y ddau o Jermyn, Pa. WilliamsâRobebtsâM^I 25, 1887, yn Granville, N. Y., yn nhv rbleni y briodferch, gan y Parch. Edward Robots, Mr. Evau R. Williams a Miss Jennie Roberts, y ddau o'r lie uchod. REESâHuGHEs -Mehenn 2, 1886, yn San Francisco, Calif., gan y Parch, D. Hughes, tad y briodferch, yn caei e: gynorthwyo gan y Parch. M. NVIIIIame, Oakland, yn nghartref y briod- ferch, Mr. William J. Rets a Miss Jennie Hughes, y ddau o'r lie uchod. EvansâDaviesâMeLefiu 15. 1887, yn ardal Wild Rose, Wis., gan y Parch. Daniel Thomas, ya nhy rhier 1 y briodasTerch, Mr. Evan B. Evans a Miss Caroline C. D ivies. Mae y bri- odferch yn chwaer l'r Prof. John Davles, State University, Madison, W.is, I BU FABW- WILLIAMs-Mehdiü 6, 1887, yn Osbkosb, Wis., yn 3 blwydd ac 8 iuia oed, o'r scarlet fever, Gertie, merch leuengif Mr. a Mr". H. R. WHo liams. Y mae y teulu caredlg hwn wedi bod er's wythnosau yn wrthrychau cydymdelmlad dwys lawn. Â¥ lereh hon a glaldwyd a darawyd gyntaf gan y clefyd, yna tarawyd y ferch arall, ac wedi rhai dyddlau tarawyd yr unig fab, 15 mlwydd oed. Bu ef yn dra gwyllt am ral dyddiau, a'r meddyg bron a rhoddi ryny obalth am ei adfer- iad. Wedi lddo ef a'i chwaer hyraf drol ar wella, cymerwyd yr un fach gan ddyfrglwyf yn tarddu o efTelthlau y dwymyn, a bu farw. Oladd- wyd hi y dydd canlynol ger capel Bethesda. yn y sefydliad. Gweinyddwyd gan y Parchn. Daniel Thomas, John R. Jones a'r ysgrtfenydd. D. Davles. DaviesâMebffin 7, 1887, yn Alliance, 0., Mrs. Mary A. Davies, yn 64 mlwydd oed, ar ol cystuda byr. Genedlgol oedd. o Dlowlais, D. 0. Bu yn briod ddwy walth, a tro cyntaf a David Thomas, hen oruchwyllwr y felln halarn yma, a'r all dro gyda John Davies, Palmyra, Ohio. Ni fu yn brlod yn hir y tro dlweddaf, gan I angeu roddi terfyn ar rywyd Mr. Davles rhyw ddwy flynedd yn ol. Daeth tyrfa yn nghyd-y dydd lau canlynol I dalu y gymwyna? olaf lddl, yr byu a bcofai el bod yn barchus gan ol chymydogloh. OjQawnwyd y gwasanaeth crefyddol gan y Parch. J. M. Thomas yn bwrpasol lawn, a dlameu y bydd Mr. Thomas yn pregethu pregath angladd- ollddl eto, gan el bod yn aelod ffyddlawn o'l de- adell et. Hoddwch i'w Ilwch hyd fcreu'rcodi yw dymuulad- Oyfaill. Evansâ\Iehefin 15, LT87, yn Wiiktsbarre, Pa., John L. Evans, yn il mlwydd oed, wedi blwyddyn o gyetudd olin, gan adael gweddw ac wyth o blant ieuaii.c 1 alaru ar el ol. Ystyrld John L. Evans yn ddya gonest, gweithiwr da, cymydog tawel, a darbodwr ymdrechgar dros ei deulu. Gtenedlgol ydoedd o Dtefrlw, Sir Gaer- narfon, u. 0. Cafodd gladdedigaeth barchus a lluosog. Trodd y gymdelthas ddyngarol y per- thynal lddl allan, a chymerasant ran yn y cladd- edlgaeth, yn nghyd a'r Parch. J. Gwrhyd Lewis. Daugoswyd arwyddlon amlwg yn yr augladd, ac hefyd fisoedd cyn el farwolaerh, fod cydymceim lad mawr a'r teulu yn eu profedlgaethau g.in eu ceralnt a'u cydnabod, ac yn wlr gan luaws na wyddeuc ddim am danynt cyny cyfryw amgylch- iadan; a bydd hyny yn slcr o fod yn falm i'w dolurlau, ac yn foddlon I berelddio eu cwpan- eldlau chwerw. Teluela y weddw yn wir ddI. oichgar i bawtj fu mor garedlg a'l chynorthwyo hi, mewn galr neu welthred, yn el phrofedlg- aethau; a hyderwn y bydd lddl bara 1 gydnabod "Taa yr holl urugareddau." Bees MORGAN. JONEs-Mehefin 16, 1887, yn 65 wlwydd oed, Ellen or F. Jones, gweddw y diweddar John F. Jones, Morris Run, P&. Ymfudodd i'r wlad hon o Cwmbach, Aberdar, rhyw 14 o flynyddoedd I yn ol, gan sefydlu yn Morris Run, yn yr hwu le y bu hyd el marwolaeth, oddlgerth yr ychydig fisoedd y bu yn Antrim ac Arnot. Oafodd el rhan o ofidlau y byd. Bu yn weddw ddwy walth, a gwelodd gladdu el holl wyrion, o'r rhai y mae un terch a phedwar o'l hwyrion yn gorwedd yn nghladdfa Morris Run, Pa. Yr oedd yn uchel ei chymerlad fel gwralg elrwlr a chyflawn yn mhob peth. Meddal ar fwy na'r cyCredlu o'r gallu 1 wahanlaethu y gwlr oddlwrth y gau; ac er nad oedd yn hoft o wneyd llawer o swn mewn maier- lon crefyddol, dygal fawr set dros Arglwydd Dduw Israel. Pan yn el.horlau olaf dywedal yn ami nad oedd yn ofni marw; bu farw fel y bu byw, a'i phwys ar yr hwn y bu mewn ymdrech yn dylyn el ol. Nododd yr adnod olaf o'r burned benod o'r Oorlnthlaid I fod yn destyn pregeth angladdol. Gweinyddwyd yn ei hangladd gan y Parch. Abram Jones, iilossburg, yn eflolthlol lawn, a hebryngwyd el gweddllllon 1 g!addfa Morris Run, Mehefin 18fed, gan dort barchus o'l chyfellllon a'i chymydoglon a'i pherthynasau. El nalâ THOMAS J. Evans. HowellsâMehefin 12, 1887, yn Ottawa, Wis., yn 21 mlwydd oed, o'r diphtheria, wedi un diwrnod ar ddeg o gystudd caled, Samuel, mab Thomas a Margaret Howells. Yr oedd yn ddyn ieuanc hynod obelthlol. Qallasem dyblo fod dyfodol addawol yn el aros, ond fel arall y bu gwywodd fel blodeuyn y glaewelltyn, a'i haul a fachludoddtra yr oeda yn ddydd. tnwylld et gan bawb oedd yn el adwaen. Claddwyd ef y dydd LluD canlynol yn mynwent Ottawa, pryd y gwasanaothwyd gan y Parchn. G. Davy ac R. E. Roberts, Waukesha. Nid oes ond chwech wyth- nos er pan gladdwyd merch o'r blaeu 1 Mr. How- ells. Y mae angeu wedi gwneyd el ol yn arw ar y teulu hwn. Yn bur ddiweddar yr oedd yno lon'd ty o blant, ond erbyn heddyw nid oes ond dau yn weddlll. Oymerwyd eu mam hefyd ymaith tua phedair blynedd yn ol. Y mae eyd. ymdelmlad mawr a'r teulu galarus trwy yr ar- .dal yn gyffredlnol yn wyneb y brofedlgaeth chwerw sydd wedi eu goddlweddyd. Rhodded yr Arglwydd nerth t'wcycorthwyo i ymdawelu, er chwerwed yr amgylchlad a'u cyfarfyddodd. Buan bydd yn rhald 1 nlnnu sydd ar ol yn yr an- lal gymeryd 1 tyny yr un dalth bell, y llwybr na ddychwellr ddim ar hyd-ddo mwy. ELFYK. AW-ER mwyn y perthynasau yn Nghymru, dymunir i'r papyrau yno grybwyll am y mar- wolaethau blaenorol.

MAKWOIAETH SYDYN MR. THOMAS…

[No title]

Advertising

[No title]