Hide Articles List

8 articles on this Page

PRIODASAU EURAIDD,

DATHLIAD HAPUS YN MINERAL…

News
Cite
Share

DATHLIAD HAPUS YN MINERAL BIDGE, O. Ar brydnawn dydd JMUwrth, y 14eg o'r mis hwn, gwe3id y gerbydreayn sefyll dipyn yn sleiach nag arferol, yn ngorsaf Ohlstown, a nifer o bobi barchns yr oiwg arnynt, yn wyr, gwragedd a phlant yn disgyn o'r cer- bydan; a mawr y dyfala oedd yn mhlith yr ardalyddion beth ailni fod. Aethant oil i mewn i fasnaohdy Proff. Robert Roberts, yr hwn hefyd yw poatfeistr y He. Yno yr oedd hen wr siriol, gwyneb agored, boneddigaidd yr clwg, yn crJIDu dan bwys o henaint, a hen wraig hawddgar o nodwedd debyg, yn eistedd ao yn myfyrio, ac yn ymddyddan am oes, adeg a phethaa sydd yn y tiagwydd- oldeb er's mwy na haner uaarif beiiaob. Mawr oedd eu syndod pan ctdeifrowyd hwynt o ganol y myfyrion melus hyn i ed- ryoh ar ddygwyddiad y dydd â"en meibion yn dyfod o bell," a'u metched, y rh&i "a fagwyd wrth eu hystlys." Tra yr oeddynt yn ddiniwed lawn yn "dal pen stori" a'r rhai hyn, yr oedd eraiil yn brysur iawn wrth y gorchwyl o "gario haner y ty" allan trwy ddrws y oefn. Ac yn mhen ychydigfynyd- au yr oedd "gwiedd o basgedigion breision" wedi ei pharotoi yn nhy yr hen bob! yn yr ymyl. Gwahoddwyd hwynt i fyned yno; a phan agorwyd y drws, yr ben w r a'r hen wraig oeddynt yn sycu iwyr-f; a chan godi eu dwyIaw tua'r nef, meddyliasant yn sior mai lien llian Pedr oedd unwaith eto wedi disgyn oddincbod. Eisteddwyd. Ar ben y bwrdd y Parch. Mr. a Mrs. T&valaw Jones, ar y naill du iddynt Miss Tavalaw Jones, newydd ddychwelyd o'r Coleg Oerddorol yn Boston, a Miss Myfanwy Tavalaw Jones; wedi hyny Mr. a Mrs. Richard Jones, Brad- docks, Pa., a'r plant; yn nesaf Mr. a Mrs. Ellis Roberts, Columbiana. Ao ar y Haw arall yr eiateddai prif withrychau sylw pawb, sef Mr. Owen Roberts, hen ddiacon parchus yn eglwys y Ridge er's llawer o flynyddoedd, a Mrs. Roberts ei wraig, hen aelod ffyddlon o'r un eglwys; Proff. R. Rob- erts, organydd y Ridge, Mrs. Roberts a'r plant; Mr. Jenkin Harris, tad Mrs. Roberts; Mr. a Mrs. Morgan, Ounnick, a'r plant; Mrs. Widow Geo. Jones; a Miss Mary Jane Tho- mas. Yr oedd gan y plant a'r wyrion hyn amryw roddion gwerthfawr i'w cyflwyno i'r hen bobl, a meddyliwyd fod y noson hono- pen yr haner oanfed flwyddyn o'n bywyd priodasol-yn adeg gymwys i wneyd. Felly dewiswyd o blith y rhoddion ddwy spectol aur; ar ol y "gras" gwnaeth y gweinidog yr araeth gyflwyniadol yn ddoniol a thoddedig, a rhoddodd y speotolau ar drwynau y "par ifanc" yn nghanol llongyfarchiadau mwyaf byddarol. Gwnaeth y "gwr ifano" 71 mlwydd oed gymaint fyth ag a fedrai o ar- aeth ddioiohiadol, a gwenai y "wraig ifanc" 70 mlwydd oed mor swil a hogen. Ar ol y wledd awd at seremonitm y brioclas-dau rondyn boldew yn dal un bob pen i'r ysgub, a'r "par ifano" yn neidio drosti fraich yn mraich, yn miaen ao yn ol. Oafwyd 11 aw- enydd mawr, dangoswyd y rhoddion gwerth- fawr, a chafwyd tipyn o ganu Boston; oan- wyd y clychau, gadawyd y "par ifanc" i gyohwyn eu mis mel, ac aeth pawb adref yn llawen. "Heb ddim lol," golygfa a lanwodd lygaid yr hen bobl a dagrau liawenydd oedd honâ eu meibion a'u merched a'u hwyrion amryw yn ymweled a hwy ar ddydd eu priodas eur- aidd, wedi haner can' mlynedd o gyd ddwyn teicbiau bywyd. Caffed yr hen ddiacon ftyddlon, a'i hen wraig lanwaith a dystaw, fyw i weled priodas eto, fel y gallont wasan- aethu eu cenedlaeth a'n Duw, yw dymuniad pawb oil; ao ar ol hyny, wedi disgyn oddiar lethrau bryn bywyd, oysgu yn nghyd yn dawel wrth ei droed, fel JOHN Asdebson, MY JOE.

[No title]

Family Notices

MAKWOIAETH SYDYN MR. THOMAS…

[No title]

Advertising

[No title]