Hide Articles List

14 articles on this Page

Bismarck yn Ymweled a Ohymra.

JIWBILI VICTORIA.

Y DATHLIAD YN AMERICA.

LLENITDDOL A OHERDDOROt.

Y Ddamwain Angeuol i Rees…

[No title]

SEFYDLIADAU NEW YORK A VERMONT.

Engedi, Wisconsin.

GWEITHFAOL A MASNAUHOL.

PRYDAIN FAWR.

News
Cite
Share

PRYDAIN FAWR. Y Parliament a'r Jiwbili-Y Gwrthwynebiad Gwyddelig-James G. Blaine-Y Ber- wyn ar Dan. LLUNDAIN, Meh. 28.âNi wnsed fawr ddim o bwys yn Nhy y Cyffredin yn yatod wythnos y Jiwbili; a gadawyd o'r neilldn yn hollol ddadleuaeth ar y Mesur Troseddau. Y mae y weinyddiaeth wedi penderfynn gohirio y Parliament hyd ganol Awst. Adroddir fod un o fugeiliaid y Berwyn, Gogledd Oymru, wrth oleuo ei bibell y dydd o'r blaen, wedi rhoddi mynydd Glyn-dyfr- dwy ar ds-n, yr hwn a ymledodd dros ar- wynebedd o amryw filldiroedd. Ofnid na eHid ei ddiffodd am fis er holl ymdrechion yr amaethwyr ddydd a nos i dori ffosydd er c6isio atal ei gynydd. Gwnaed galanasdra dyohrynllyd or ysgyfarnogod, gwningod a grugieir; a dywedir fod yr oiygfa yn ar- dderchog. Mawn araeth yn Manchester, dywedodd Arglwydd Hartiugton fod y wlad wedi rhoddi dedfryd wrthwynebol i Lywodraeth Gartrefol yn yr I werddoil dros y presenol; a siaradodd yn erbyn caniatau i'r lleiafrif yn y Parliament sefyll ar ffordd deddfwriaeth. Gan gyfeirio at gynygiad Mr. Gladstone i gynal cynadledd, barnai Mr. Hartington nad oedd yr amser wedi dyfod eto i uno y blaid Ryddfrydol. Ni aliai y Rhyddfrydwyr Un- debol wneyd dim o'r tu cefn i'r Toriaid. Y mae Mr. James G. Blaine o'r adeg y cyr- aeddodd Lundain, wedi derbyn mwy o sylw yn nghylohoedd uohaf eymdeithas nag a gafodd un ymwelydd Americanaidd preifat erioed o'r blacn.. Derbynia wahoddiadau i giniawa oddiwrth brif urddssolion Llundain; ao efe a Mrs. Blaine oeddynt yn cael eu gweled fwyaf yn "summer party" Mr. Glad- stone. Yr oedd Mr. Gladstone yn dangos parch neillduol i Mr. Blaine. Gwrthododd Mr. Blaine wahoddiad Arglwydd Salisbury i bresenoli ei hun mewn "reception" a gynel- id yn y Swyddfa Dramor er anrhydedd i'r ymwelwyr breninol. Ni roddodd ei reswm dros y gwrthodiad. T6imla cyfeillion Blaine yn faich iddo weithredu fel y gwnaeth o herwydd fod ymddygiadau Arglwydd Salis- bury yn y gorphenol yn profi nad yw yn llawer o gyfaill i'r Talaetbau Unedig. Y mae Mr. Blaine yn mwynhcm yr iechyd gor- eu. Oafodd Mr. Blaine y derbyniad mwyaf brwdfrydig yn yr Ardd&ngosfa Amerioan- aidd; ao ar y diwedd galwyd am, a rhodd- wyd "three times three and a tiger" iddo. Mewn oanlyniad i waith Maer Cork yn oodi baner ddu ar ddiwrnod dathliad y Jiw- bili, diswyddwyd ef gan Mr. Plunkett, prif ynad y rhanbarth, Adroddir fod y Rothschilds a'r Barings am roddi allan werth £4,000,000 o preference shares Owmni Camlas Manchester mor fuan ag yr awdurdodir hyny gan y Benedd. Ourwyd yr Irex gan y Thistle mewn rhed- egfa ar y Thames ar y 25ain. Y Thistle yd- yw y llestr sydd yn dyfod drosodd eleni i ymdre-chu am y owpan rhwug-genedlaethol yn erbyn y Mayflower neu ryw lestr Ameri- canaidd arall. Dr. Parker yn ei bregeth yn y City Temple, nos Sul, a ddywedodd iddo gael ei synu at y dyddord6b & ddangosodd yr Americaniaid yn y Jiwbili. Cynygiodd un Am&ricanwr $2,500 am sedd yn Westminster Abbey ddydd Mawrth.

MANTON PELLENIG,

Hyde Park, Scranton, Pa.

[No title]

NODION PERSONOL, -0