Hide Articles List

14 articles on this Page

Bismarck yn Ymweled a Ohymra.

JIWBILI VICTORIA.

Y DATHLIAD YN AMERICA.

LLENITDDOL A OHERDDOROt.

Y Ddamwain Angeuol i Rees…

[No title]

SEFYDLIADAU NEW YORK A VERMONT.

Engedi, Wisconsin.

GWEITHFAOL A MASNAUHOL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

GWEITHFAOL A MASNAUHOL. 0 HEBWYDD i'r dynion wrthod derbyn gostyngiad o 10 y cant yn eu oyflogau, y mae Cwmai y Reading (Pa.) Iron Works wedi psuderfynu atal eu gweithfeydd am amser anmhenodol. Gwna hyn 2,000 o ddynion yn segur. âTaflwyd rhai o ardalwyr Shenandoah, Pa., i ddychryn boreu y 24idn,wrth deimlo y ddaear yn ymollwng o dan eu tai. Niweid- iwyd amryw o adeiladau ar heolydd Gilbert a Lloyd. âY mae Evan J. Williams, Slatington, wedi oymeryd contract i symud2,000 o lath- eni o'r crib yn chwarel Ringer & Keener yn y lie hwnw. âYmadawodd John R. Roberts, Slating- ton, y dydd o'r blaen, am Nebraska, gyda'r bwriad o brynu ffarm, gan roddi esiampl dda i'w frodyr y chwarelwyr. âMewn canlyniad i'r trychineb a oddi- weddodd yr hapchwareuwyr mewn gwenith yn Chicago, y mae y Fidelity Bank yn Cin- cinnati wedi tori yn yfflon, a bydd y golled o $6,000,000 i $10,000,000. Bydd rhai o'r swyddogion "hefyd yn debyg o gael eu gwasgu yn lied ddifrifol yn nghrafangau y gyfraith, fel yr haeddant gael. DAMWAIN EBOHYLL YN NEVADA.-r-Dydd Sadwrn, trwy i dan dori allan yn mwn- glawdd Best a Beloher yn Virginia City, Ne- vada, carcharwyd pymtheg o ddynion, ao ni oholeddid un gobaith am waredigaeth yr un o honynt rhag mygiad. Denwyd o hyd i bump o'r cyrff yn y 400 foot level, sef eiddo John Trounce, J. Morgan (dyn newydd bri- odi), W. O. Carpenter, Andrew Bean, B. O. Bruce. Ni wnaeth y tan lawer o niwed i'r gwaith.

PRYDAIN FAWR.

MANTON PELLENIG,

Hyde Park, Scranton, Pa.

[No title]

NODION PERSONOL, -0