Hide Articles List

14 articles on this Page

Bismarck yn Ymweled a Ohymra.

JIWBILI VICTORIA.

Y DATHLIAD YN AMERICA.

LLENITDDOL A OHERDDOROt.

Y Ddamwain Angeuol i Rees…

[No title]

SEFYDLIADAU NEW YORK A VERMONT.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

SEFYDLIADAU NEW YORK A VERMONT. UTICA, Meh. 28.âY Sabboth nesaf, dech- renir cynal gwasanaeth crefyddol yn addol- dy newydd prydferth y Wesleyaid-y Parch. W. R. Griffith yn traddodi y bregeth agor- iadol. âBydd y Paroh. Evan Jones, Caernarfon, yn pregethn yn Moriah ar yr ail Sabboth yn Gorphenaf. -Terfynodd Robert Lewis, Ysw., o New York, ei lafur yn Sir Oneida yn achos y Genadaeth Gartrefol, nos Wener diweddaf, gydag araeth ragorol yn Moriah. Aeth i Middle Granville a'r oylchoedd erbyn y Sul. Deallwn ei fod wedi llwyddo yn lied dda. -Nos Lun, cyflawnodd MoOreary, un o athrawon y Business College, Utica, hunan- laddiad trwy dori ei wddf ag ellyn. Oafwyd ef yn gorwedd ar y ddaear yn ymyl ei dy. âCynelir Oyfarfod Dau Fisol y T. 0. yn Prospect ddyddiau Iau a Gweneryn yr hwn y gwasanaethir gan y Parohn. Abram Ed- munds ao Edward Thomas o Gymru, yn ychwanegol at y pregethwyr cartrefol. âDymuna D. M. Evans o Morris Run, gydnabod yn ddiolchgar y cyfeillion hyny a ddangosasant garedigrwydd tuag ato tra y bu yn gwerthu "Oriel yr Annibynwyr" yn Sir Oneida. Ymadawodd am Waterville ddydd Llun, a bwriadai gyraedd adref erbyn nos Wener. -Bydd y street cars yn rhedeg bellach o Utica i New York Mills bob awr. Agorwyd y ffordd gyda chryn dipyn o seremoni ddydd Mercher diweddaf, ao yn mhlith aelodau y owmni gwelsom Daniel L. Jones, Ysw., y Cymro oenedlgarol o Brooklyn. Dysgwylir hefyd y bydd rheilffordd newydd Oneida St. wedi ei gorphen at y New Forest Hill Cemetery, erbyn diwedd yr wythnos hon. Swyddogion y cwmni ydynt: Llywydd, Henry Nye; Is-lyw., Daniel L. Jones, ieu., o Brooklyn; Trys., W. O. Willoox; Ysg., F. J. Cronk; Directors, W. O. Willoox, H. Nye, D. L. Jones, T. J. Griffiths, Isaac D. Rey- nolds, H. M. Nye, a F. J. Oronk. âDydd Llun nesaf, bydd Pionio dan nawdd y Gwir Iforiaid yn Heola; y gerbyd- res yn cychwyn o'r West Shore depot am 8 o'r gloch. Rhoddir gwahoddiad i bawb i fwynhau en hunain ar ddydd gwyl. -Yn nghyfarfod rheolaidd Oyfrinfa Gor- onwy o'r Gwir Iforiuia nos Fercher, ethol- wyd y swyddogion canlynol: Llywyddâ John Owen Jones; Is-lyw.âHugh W. Prydd- erch; Ysg. Cof.âJohn R. Williams; Ysg. Arianol-Hugh W. Roberts; Trys.-W. D. Jones; Steward-Lewis Hughes; Arweinydd -John Iloyd; Ceidwad-D. S. Roberts. Derbyniwyd tri aelod newydd. -Bu Newton Perry, brawd Josiah Perry o'r ddinas hon, a mab y Parch. Owen F. Perry, Bordwell, farw yn Arkansas City, Kas., borou dydd Llun. Dygir ei weddill- ion i Bemsen i'w oladdu, gan ei frawd Lin coin.

Engedi, Wisconsin.

GWEITHFAOL A MASNAUHOL.

PRYDAIN FAWR.

MANTON PELLENIG,

Hyde Park, Scranton, Pa.

[No title]

NODION PERSONOL, -0