Hide Articles List

14 articles on this Page

Bismarck yn Ymweled a Ohymra.

JIWBILI VICTORIA.

Y DATHLIAD YN AMERICA.

LLENITDDOL A OHERDDOROt.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLENITDDOL A OHERDDOROt. âGynaliwyd "Musioale" blynyddol dysgyblion Proff. J. Parson Price ddydd Sadwrn diweddaf yn Ozone Park; aoyroedd yn gyngerdd dyddorol. Gwelwn fod gan Mr. a Mrs. Price dros haner cant o ysgol- heigion rheolaidd. âMr. Lewis Morris, awdwr yr Epic of Hades a ddewisodd Tywysog Oymru i gyfan- soddi geiriau y gan agoriadol gogyfer a'r seremoni o sylfaenn yr Imperial Institute yn Llundain. Y peth nesaf at fod ynFardd y Goron ydyw gweithredu fel dirprwywr ar- benig iddo, a dyma, meddir, yr anrhydedd y eynyggaeddwyd Mr. Lawis Morris ag ef trwy y gwahoddiad hwn, am, fe ddywedir, fod Arglwydd Tennyson ei hunan yn wael ei ieohyd. Syr Arthur Sullivan a benodwyd i gyfansoddi y gerddoriaeth i eiriau Mr. Mor- ris. Yn mhlith eraill sydd wedi talu teyrn- ged y Jiwbili oawn enw Penoerdd Gwalia. Oyfansoddodd yntau fawl-gan gyda geiriau Oymraeg gan Llew Llwyfo. -Aeth Thomas J. Davies, diweddar o Kingston, Pa., yn llwyddianus drwy yr ar- holiad oyntaf yn Llundain am y gradd Bachelor of Music. Rhaid iddo fyned dan ddwy arholiad arall cyn y meddahawl i wisgo y teitl. Yr arholwyr oeddynt E. M. Lott, Mus. Doc.; W. H. Longohurch, Mus. Doc.; ao E. J. Hopkins, Mus. Doo. -Dywedir fod pwyllgor Eisteddfod Llun- dain wedi anfon gwahoddiad at Mr. Glad- stone i fod yn un o'i llywyddion. -Mae y derbyniad cyffredinol a roddwyd i'r gyfrol gyntaf o Weithiau Williams Pant- y-oelyn, yr hon a gyhoQddwydyohydig wyth- nosau yn ol, yn gymeliiad digon cryf i gy. hoeddi ail gyfrol o'i weithiau, yr hon sydd eisoes yn y wasg. -Pnm' pant R." hugain yw y swm y mae Mr. Stuart Rendel, A. S., newydd ei gyfranu i'r drysorfa a gedir er bndd gweddw Mr. John Oeiriog Hughes. âYmddengys i Eos Morlais gael ei alw i wyddfod Mr. a Mrs. Gladstone a'u parti, yn Singleton Abbey, Abertawe, ao iddo ganu yn y "Hen Wlad y Delyn," o waith Mr. John Henry, Porthmadog gynt, ond yn awr o Lerpwl, -Dywed yr Herald Oymraeg fod hymn Gymraeg o eiddo Williams, Pant-y-celyn, newydd dd'od i'r golwg. Cafodd ei ¡obyfan- soddi dan amgylehiadau Iled hynod. Ym- ddengys fod y per-ganiedydd unwaith yn Aberdar yn pregethu. Ar derfyn y bregeth rhoddodd benill all an, i'r hon nisgellid oael ton; ar hyn oyfansoddodd benill o wyth liinell, yr hon a ddarllenodd i'r gynulleidfa a chafodd ei cbanu: "On'd ydyoh ohwi yn dwedyd Fod eto bed war mis, Ac yna daw'r cynauaf Toreithiog gyda brys ? Dyroh&fwn fry ein llygaid Medd Iesu, Brenin nef, Can's aeddfed ydyw'r meusydd Lie mae ei wenith Ef."

Y Ddamwain Angeuol i Rees…

[No title]

SEFYDLIADAU NEW YORK A VERMONT.

Engedi, Wisconsin.

GWEITHFAOL A MASNAUHOL.

PRYDAIN FAWR.

MANTON PELLENIG,

Hyde Park, Scranton, Pa.

[No title]

NODION PERSONOL, -0