Hide Articles List

14 articles on this Page

Bismarck yn Ymweled a Ohymra.

JIWBILI VICTORIA.

Y DATHLIAD YN AMERICA.

News
Cite
Share

Y DATHLIAD YN AMERICA. Gwleddoedd "Cymdeithas Dewl Sant" New York a'r '-Cambrian Society," Philadelphia. NEW YORK, Meh. 25.âPrydnawn Sabboth diweddaf, ymgynullodd miloedd i gyfeiriad hen Eglwys y Drindod ar Broadway a Wall St., er cymeryd rhan yn y gwasanaethorefydd ol er dathlu haner can'-mlwyddiant teyrnas- iad Victoria, Breninea Prydain Fawr, Iw- erddon a Llanrwst. Gorlanwyd yr adeilad eang oddeutu awr cyn dechreu y gwasan- aeth, a gorfu i flloedd gyfeirio eu camrau ad- ref yn siomedig am na buasent wedi ymys- gwyd yn gynt o'u cyntun Sabbothol. Yr oedd yr holl weithrediadau oysylltiol a'r gwasanaeth yn oael eu dwyn yn mlaen gyda rhwysg a phomp digyff elyb-y gorymdeith- iau, canu, gweddiau a'r darlleniadau braidd yn swnio a sawru o'r Pabyddol. Yn wir, yr unig elfen efengylaidd o'r owrdd ydoedd pregeth alluog a hyawdl ein cyd-ddinesydd a'r gwladgarwr Oymreig Parch. D. Parker Morgan, M. A., Rheithior Eglwys yr Heaven- ly Best. Talodd ein newyddiaduron dydd- iol warogaeth iddo drwy gyhoeddi yn hir- faith ei bregeth. Nos Lun yr 20fed, ymgynullodd tua 85 o aelodau Cymdeithas Elu3engar Dewi Sant i wledda, yn Clark's Hotel ar 23rd St. Yr oedd yr oil bron o'r swyddogion yn bresanol a'u rhianod teg yn eu canlyn yn edrych fel angylesau, ao yr oeddynt yn dathlu Jiwbili eu hen chwaer yr ochr draw i'r Werydd yn fendigedig. Yr oedd y parotoadau a'r gweithrediadau oil yn nwylaw Bwrdd y Stewards, yn cael eu blaenori gan ein oyfaiil Americanaidd Henry J. Roberts, a ohwblha- wyd y txefniadau er boddlonrwydd cyffred- inol. Gwelsom yn bresenol yr Anrh. a Mrs. R J. Lawis, Parch. Mr. a Mrs. D. Parker Morgan, Paroh. Mr. a Mrs. E. J. Morris, Mr. i, Mrs. W. Miles, Mr. a Mrs. Hugh Roberts, Mr. a Mrs. John Lewis, Mr. a Mrs. John Thomas, Mrr a Mrs. Thos, Morris, Mr. a Mrs. Blackwell, Mr. a Mrs. Brigden, Mr. a Mrs, J. N. Williams, Paroh. E. O. Evans, Remsen; Seneddwr Edwards, New Jersey; Meistri M. V. Powell, John T. Davies (loan Fedyddiwr), J. D. Ev&ns (Ap Daniel), W. H. Williams, H. J. Roberts, W. Ap Rhys, R, W. Hagbes (MenaifaxdA), T. Winston, H. O. Bees, E. G. Ellis, E. Bryan Jones, H. H. Williams, John Lloyd, a lluaws eraill nas gall eich gofod ganiatau eu henwi. Oafwyd anerchiadau hyawdl a doniol yn at- ebiad i'r llwncdestynau canlynol: Address of Welcome-Hon, R. J. Lewis, President. 1. The Queeia-Cirt, "God Save the Qaeen." 2. Victoria as a woman In the relations of lite- Rev. D. Parker Morgan, M. A.. 3. President of the United StatesâSenator Ed- wards, New Jersey. 4. Woman's Progress-Rev. E. J. Morris. 5. The queens of our homes and our lady guests âMr. J. N. Williams. 6. WalesâBev. E. 0. Ev^ns, M. A., Remsen. Yn ystod y cyfarfod swynid y gwyddfod- olion gan leisisu melusion y boneddigesau Misses Hiillenbeck a MoPherson, a'r Meistri Gunn a James; yr oil a deilyngant uohel ganmoliaeth am y detholiad ohwaetbus, ao y mae clod yn ddyledus hafyd i'r Professor Courtney am ei wasaaaeth yntau mewn oys- ylltiad a'r adran gerddorol. Oafwyd gwledd ddymunol yn mhob ystyr, ao y mae ym- ddygiad rhagorol y boneddigemu wedi sicr- hau iddynt fynediad helaeth i holl wledd- oedd y Gymdeithos. Pasiodd y oyfarfod y penderfyniadau canlynol, ao anfonir hwy wedi eu hysgrifenu yn hardd ar groen, i of- al y gweinidog Mr. West i Lundain, i'w cyf- lwyno i'w Mawrhydi: To Her Most Gracious Majesty Victoria, Queen of Great Britain and Ireland, and Empress of India: May it please your Majesty, We, the members of the Saint David's S)ciety of the cities of New York and Brooklyn, U. S. A. (an organization In- stituted In the year 1841, and composed of Welsh- men and their descendants), hereby respectfully tender your Majesty our sincere congratulations on the auspicious completion of the fiftieth year of your reign I We review, with pride and pleasure, your long and prosperous rule as that of a sovereign con- spicuous for fidelity to duty, for dignity and simplicity of life, for genuine sympathy with sorrow and misfortune, and for unswerving faith In the all-wise and over-ruling providence of God. We recognize in your illustrious person the devoted wife, the model mother, and the exemp- lar of all the virtues that make the family the safe foundation for the state. We devoutly pray that your Majesty may live and rule for many years to come, and may lend your personal lunuenoa and example to all good causes, and in support of what Is best and sound- est in all institutions throughout your extensive dominions. "God and good angels guard your sacred throne And make you long become it." Signed, on behalf of the members of the Saint David's Society, this twenty-first day of June, in the year of our Lord one thousand eight hundred and eighty-seven. Rev. D. PARKER MOBGAN, ] WILLIAM MILES. [Seal.] HEXE? N. MORGAN, Committee. HENBY BLACKWKLL, ) JOSIAH D. EVANS, j JOSIAH D. EVANS, j RICHARD J. LEWIS, President. JOSIAR D. EVANS, Secretary. PHILADELPHIA, PA., Meh. 23.âDaeth i feddwl y Oymry twymgalon, gwladgarol, a ohanedigarol sydd yn uelodau o'r Cambrian Society ya ninas y Oariad Brawdoi, na chaw- sai dydd Jiwbili ein hen fodryb yn Llundain ddim myned heibio heb iddynt ymuno 6r gwneyd y dydd hwnw yn llawen a chofiad- wy, yn lie y troediodd rhai o'r hen Frython- iaid, mor forea a Deb bynag bron yr oohr yma i'r Werydd. Meddyliodd aeiodau y Gymdeithas hon mai trwy gael swper ys blenydd, siarad difyrus, areithio a chanu y buasent yn treulio y noson oreu, er cynal yr wyl yn llawen, er eu bod dros dair mil o fill- diroedd o idiwrth ein hen fodtyb ar y pryd. Er eu bod wedi yrnwudu a'r hen fodryb er's Liswer dydd yn ol onawd dinasyddiaeth, yr oeddynt yn 01 yr ysbryd yn teimlo yn lied gynes tuag ati a pha buaaal yn eu phth nos Fawrth yr 2 lain, di&u na fuasai llawer o honynt yn oroesi ei min gariadus hi o barch oalon tuag ati. Oafodd eioh gohebydd wa- hoddiad i dreulio y noson yn eu plith, a gallaf eieh sicrhau i mi dreulio un o'r nos- weithiau mwyaf hapus a dreuliais erioed, .,0 yr wyf wedi treulio oryn lawer o honynt o bryd i'w gilydd. Oafwyd swper ysblenydd mewn ystafell n&illdnedig yn y Maennerchor Garden, ar gongl Franklin a Fairmount Avenue, a phe bnasai Cill modryb Victoria yno ei hunan nis gallasai deimlo yn Mai nag wrth fodd ei chalon o fiaen y fath fwrdd danteithiol. Ar un pen i'r bwrdd yr oedd Llywydd y Gymdeithas, sef Mr. Wm. R. Williams, ac ar y pen arall yr is Lywydd, Mr. Owen Jones o Oamden, a'r ddau yn teimlo wrth fodd eu calon yn bwyta o'r danteithion, ac yn siarad am rinweddau daionns yr hen fodryb Lundeinig. Adroddai Mr. Wm. R. Williams hanesyn gwerth gwneyd sylw o hono; sef pan oedd Brenines Viotoria bres- enol yn myned am dro i'r Werddon trwy Gaergybi, yn nghwmni ei mam cyn iddi es- gyn i'r oi's-id-i, dygwyddo 'd rhyw sinffawd i'r cerbyd a'i cludai ychydig bellder cyn oyr- aedd Oaergybi, a gorfa iddi ddisgyn ac aros peth amser er adgyweirio yr hyn oedd allan o le. Yn y fan yr oedd modryb i Mr. Wil- liams yn cadw store fecban, ao yn ei fagu ef yn blentyn bychan. Oydiodd y Dywysoges Victoria yn y baban o gol y fodryb, a hi a'i magodd am beth amser. Gwelwoh wrth hynyna fod Llywydd y Cambrian Society wedi cael peth o'i fagn gan Frenines enwog Prydain Fawr. Nid rhyfedd, gan hyny, fod y baban hwnw yn byw mewn lie mor dy- wysogaidd yn bresenol, gan iddichwythu anadi uwchaflaeth i'w yagyfaint y pryd hwnw! Parodd Puntan Davies gryn ohwerth- in a difyrweh wedi i Mr. Williams gwblhau adrodd yr hanesyn, trwy ddweyd yn sydyn ei fod wedi gweled yr hanesyn yn Almanac ¡ Francis Moore, i'r baban hwnw wneyd yr un trick a'r Dywysoges ao a wneir gan fab- anod yn fynych a'r maman, fel y gorfu iddi brynu dress newydd yn Nghaergybi cyn gallu myned yn mhellach! Oafwyd anerchiadau campus gan Mr. G. O. Griffiths, ysgrifenydd y Gymdeithas, gan Mr. Davies y teiliwr, Mr. John Phillips; a chaneuon gan Mr. Ed. Puntan Davies a Mr. J. D. Parry. I ddiweddn, darllenodd David E. Davies anerohiad gallnog a barotoasid ganddo erbyn yr achlysur.-Ed. Puntan Davies. [0 herwydd ei ddiweddarwch yn dyfod i law, methasom gael gofod i anerchiad Mr. Davies.âGOL. ]

LLENITDDOL A OHERDDOROt.

Y Ddamwain Angeuol i Rees…

[No title]

SEFYDLIADAU NEW YORK A VERMONT.

Engedi, Wisconsin.

GWEITHFAOL A MASNAUHOL.

PRYDAIN FAWR.

MANTON PELLENIG,

Hyde Park, Scranton, Pa.

[No title]

NODION PERSONOL, -0