Hide Articles List

14 articles on this Page

Bismarck yn Ymweled a Ohymra.

JIWBILI VICTORIA.

News
Cite
Share

JIWBILI VICTORIA. Y DATHLIAD YN LLUNDAIN. Golygfa TsblenyddâVrOrymdaith a'r Wledd FreninolâY Frenines wedi ei Boddhau. Boreu dydd Mawrth, Mehefin 21ain, yr oedd Llundain yn ferw drwyddi gydag iddi ddyddio, a'r heolydd yn llawnion yn mhob oyfeiriad o bobl digon feyrngarol i sefyll am onau, er cael cyfle i syllu ar y Frenines, yn ystod yr orymdaith rhwng Palas Bucking- ham a Mynachlog Westminster lie yr oedd gwasanaeth ooffadwriaethol y Jiwbili i gael ei gynal ar ol oanol dydd. Yn ffodus, ym- saethodd yr haul allan yn ddysglaer, a phar- haodd yn dywydd dymunol am y diwrnod. Gwneid Adran Gyntaf yr Orymdaith Fren- inol i fyny o'r Tywysogion Indiaidd ao ych- ydig o Dywysogion Germanaidd israddol. Am chwarter wedi un-ar-ddeg oychwynodd y Frenines mewn cerbyd agored yn cael ei dynu gan wyth o feirch gwynion. Fel gwarchodlu iddi marchogai ei meibion, ei meibion yn nghyfraith a'i hwyrion-17 mewn nifer,a'r oil mewn gwisgoedd milwrol ysblenydd. Ar hyd y daith o'r palas i West- minster Abbey yr oedd yr ystrydoedd wedi en harwisgo a dail a blodau a baneri amry- liw, &c yr oeddynt yn orlawnion o bobl. Fel y deuai cerbyd y Frenines i'r golwg oy- fodid banllefau byddarol o longyfarohiadau, so ymddangosai hithau wrth ei bodd. Oddimewn i Westminster Abbey yr oedd yr olygfa yn fawreddog ao ysblenydd. Yr oedd orislau wedi eu hadeilaau gydag eis- teddleoedd i 10,000 o bersonau, ao yr oedd pob sedd wedi ei llanw gan bersonau urdd- asol. Yr oedd oynrychiolwyr yn bresenol o bron bob parth o'r byd. Ar ddyfodiad y Frenines i'r Fonaohlog oododd pob un o'r dyrfa anferth ar eu traed, ao ymunasant a chor detholedig o 250 o leisiau i dd&tganu yr Anthem Genedlaethol, yr hyn a ymddang- osai yn cael argraff ddofn ar y Frenines. Eisteddai ar yr esgynlawr yn yr hen gidair freiohiau yn yr hon y mae penaduriaid Lloegr er ys oanrifoedd wedi cael eu ooroni, ac amgylchid hi gan aelodau y teulu brenin- ol. Wadi oanu anthem gan y cor gofynwyd bandith Duw ar y Frenines gan Arohesgob Canterbury a Deon Westminster. Yna can- wyd Te Deum gan y cor ar gerddoriaeth o eiddo y diweddar Dywysog Cydweddog; ao adroddwyd gweddi yr Arglwydd a thair o weddiau arbenig, yr hyn a derfynodd y gwasanaeth. Oododd y Frenines a gwnaeth arwydd i Dywysog Uymru a'r Tywysogion eraill ddynesu. Ousanasant law ei Mawr- hydi, a dychwelodd hithau y oyfarohiad gyda chusan ar y foch. Aed drwy yr un sere- moni gyda'r Tywysogesau. Yna dyohwei- odd yr orymdaith tua'r Palas ar hyd yr un ffordd ag yr aed ar ddydd ei choroniad. Ystyrir fod y dathliad wedi troi allan yn llwyddiant perSaith, a bernir fod yr ar- ddangosiad yn mhell tu hwnt i ddim a wel- wyd o'r blasn yn Ewrop. Oyfrifir fod dros fiiiwn o bobl yn edrych ar yr orymdaith. Ond er mor lluosog oedd y tyrfacedd bodol- ai trefnusrwydd perffaith, ao ni ddygwydd- odd nemawr o ddamweioiau. Yn yr hwyr yr oedd y ddinas oil wedi ei goleuo yn bryd- ferth. Gwneid i fyny barti ciniarrol ysblenydd y Frenines, nos Fawrth, yn hollol o frenin- oedd a breninesau, tywyaogion a thywysog esau teuluoedd coronog Ewrop. Cadwyd allan Frenines Hawaii, y fyvysog Komat- su, o Japan, a thywysogion India, gan fod gwahoddiad annibynol iddynt i Windsor. Dygasid llestri ardderchog o Windsor, a ddefnyddiodd y Frenines am y tro cyntaf y llestri dessert a gafodd yn anrheg gan Fren- in Saxony, gwerth $40,000. Golenid y bwrdd gan 42 o ganwylibreni anferth yn oynwys dros 700 o ganwyllau. Eisteddai y Frenines yn y canol gyda Brenin Belgium ar y dde, a Brenin Denmark ar y ohwith. Tu ol i bob gwahoddedig satai gwas mewn gwisg jsgarlad a chleddyf yn hongian wrth ei oohr. Yr oedd yr arddangosiad o emau ao addurniadau yn ysblenydd. Oyfrifir fod y gemau a wisgid gan Dduces Edinburgh yn unig yn werth $1,250,000. Y GWEITHBEDIADAU DYDD MKBCHEB. Treuliodd y Frenines y rhan fwyaf o ddydd Meroher mawn derbyn cenadaethau o wahanol ranau o'r wlad, llongyfarchiad- au y tywysogion tramor, a gwahanol anrheg- ion gwerthfawr. Oyflwynai Tywysog Oor- onog Germani ar ran yr Ymerawdwr Wil- liam lech o farmor, gydag arfbeisiau Ger- mani a darluniau o'r Ymerawdwr a'r Ymer- odres yn gerfiedig arm. Oyflwynai Brenin Belgium gwpan arian hardd ddwy droed- fedd o uohder; Brenin Denmark china vase wedi ei phaentio yn orwyoh; Brenines Ha waiifeather screen; Tywysog Oymru, darlun mewn olew. Derbyniasid nifer mawr o an- rhegion o wahanol ranau o'r wlad, amryw o honynt o nodwedd bur syml oddiwrth ber- sonau tlodion. Anfonodd y Pab gopi mewn mosaic o un o ddarluniau Raphael yn y Vatican. Yr anrheg fwyaf ddyddorol o'r oil oedd un o $375,000 a danysgriflasid gan 3,000,000 o ferched. Oyftwynwyd yr anrheg gan amryw o foneddigesau dan arweiniad Lady Strafford. Yn mhlith y boneddigasau yr oedd yr oedranus Arglwyddes Hanover. Galwodd y Frenines arni at ei hochr, a holodd gryn lawer ami am Jiwbili ei thaid, George III., am yr hyn y cofiii yr hen foneddigea yn dda. Yr oedd yr Arglwyddes wedi ymwi-g,) yn hynod gyda het ffelt Gymreig coryn hir, o'r hen ffasiwn, a obadaoh hynod am ei gwyneb. Y mae yn agos i 90 misrydd oed, eithr mae ei ohof yn barffaitb. A ganlyn sydd gyiieithiad o'r llythyr llon- gyfarohiadol a anfonodd yr Arlywydd Cleve- land i'w gyflwyno i'r Frenines: Grover Cleveland, Arlywydd Talaetlisu Unedlg America, as el JSIawrhydl Victoria, Bronlues Prydain Fawr a'r I werddon. Be Ymerocires IuJia. GyfeilUs Urddasol a Da: Yn enw ac ar ran pobl y Talaethau Unedig yr wyf ya cyflsvyna eu llon- gylarchladau calonog ar gyraeddlad haner-can- mlwyddlant esgyaiad elch Mawrliydl 1 orsedd Prydain Fawr. Nid wyf ond datgan teimlad cy- ftredln fy nghydwladwyr wrth ddymuno i'ch pobl estynlad teyrnaslad a hynodlr gymalnt gan gynydd cysuron poblogaidd, yn goraorol. roues. 01 a deallol. Cyflawnder ac nid gor-gaumoilaeoti yw cydnabod y dlolchgarwcti a'r parch dyledus l'ch rhlnweddau personol, am ea dylanwaa pwyatg yn ffurflad a chynyrchlad y llwyddlant a.'r trefnusrwydd ajtodoia yngyllredln drwyeich tertynau. Bydded l'ch bywyd gael el estyn, ac l heddwch, anrhydeod a llwyddiant fendltmo y bobl dros y rhat y galwyd chwl i lywodraethu. Blodeued rbyddld drwy elch ymerodraeth, dan gyfrelthlau cyflawn a chydradd, a bydded etch Uywodraeth yn gadarn yn serchladau pawb sydd yn byw danl. A gweddi wyf ar Dduw gadw etch Mawrhydl dan el ofal sanctatdd. Gwiiaed ya Washington, y 27ain o Fat, A. H. 1887. GROVER CLEVELAND. Gan yr Arlywyid: «. T. F. BAIABD, Ysgrifenydd y Llywodraeth. Ymgynullasai tua 30,000 o blant i Hyde Park boreu dydd Meroher, ao yn y pryd- nawn ymwelwyd a hwy gan Dywysog a Thywysoges Oymru n'a plant a nifer o ym- welwyr breniuol. Ymgaaglodd y plant o'u owmptAg, a chanasant "God bless the Prince of Wales." Yn ddiweddaracu ymwelodd y Freaiues a'r lie, a chyflwynodd gwpan ooff- adwriaethol i enetil ieehan a ddewisasid i gynryohioli y cyoulliad. Ar ymadawud y Freniues, oauoid y plsllt "Rule Brittania." YN WINDSOB-Y FBENINBS YN DIOLCH AM YB AB- DDANGOSIADAU 0 BABCH IDDI. Dyohwelodd y Frenines i Windsor ddydd Marcher, a rhoddodd wledd i'r ymwelwyr breninol yno yn yr hwyr. Anfonodd y llyth- yr cmlynol it yr Ysgrifenydd Gartref ol: "Er wyf yn awyddns i ddangos i'm pobl fy niolch cynes am y derbyniad mwy na char- edig a gefais pan yn myned i ac yn dychwel o Westminstar Abbey gyda'm holl blant ao wyrion. Oafodd y derbyniad brwdfrydig a roddwydi mi yr holl ddyddiau hynyn Llnu- dain a Windsor effiith ddwfn arnaf. Deugys fod llafur a phryder haner oan' mlynedd, dwy ar hugain o'r rhai a drenliwyd mewn hapusrwydd digymysg yn nghwmni fy an- wyl briod, a nifer cyffelyb yn orlawn o drei- alon a phrofedigaethau, ac heb ei gymorth doeth a'i fraich gynaliol ef, yn cael eu gwerthfawrogi gan fy mhobl. Bydd i'r teimlad hwn, yn nghyd a'r ymdeimlad par- hans o'm dyledswydd si fy ngwlad a'm deil- iaid, fy nerthu yn fy ngorchwyl anhawdd y gweddill o'm bywyd. Teilynga y tyrfaoedd anferth ganmoliaeth am eu trefnusrwydd a'n hymddygiad da. Fy ngweddi ddifrifol yw fod i Dduw amddiffyn a bendithio fy ngwlad."

Y DATHLIAD YN AMERICA.

LLENITDDOL A OHERDDOROt.

Y Ddamwain Angeuol i Rees…

[No title]

SEFYDLIADAU NEW YORK A VERMONT.

Engedi, Wisconsin.

GWEITHFAOL A MASNAUHOL.

PRYDAIN FAWR.

MANTON PELLENIG,

Hyde Park, Scranton, Pa.

[No title]

NODION PERSONOL, -0