Hide Articles List

11 articles on this Page

90&LEDD CYMRU.

48U.'■ DBHllUDIB (J I MRU.

[No title]

Advertising

r11 NEW-YORK TIMES FOR 1884.

TERMS TO MAIL SUBSCRIBERS,…

T&E WBHKLY TIMES.

THB SZMI-WRBXLY TIMES.

Advertising

[No title]

MAEWOLAElKAU CYMRU.

News
Cite
Share

MAEWOLAElKAU CYMRU. T GoaLEDD. Tachwedd 8, yn 7i oed, Grlfflth Williams, etern- ise, Llanercbymedd. Tachwedd 10. yn 78 oed, yn nhy ei mab yn Dgbylralbc, 25B9efcwltH at., Birkenhead, Fran- ces, gweddw y diweddar Thomas Hugbes, gynt o Gae; gybi. Tachwedd 11, yn 71 oed, Mis. Ann Evacs, Kant- 1feUn, Hanfatrtechan. Tachwedd 11, yn 03 oed, Mrs. Ann Evans, gweddw y diweddar Edward Evans, Lodge, Oaer. ff/non, Talearnau. Tachwedd 13, yn 18 oed, Margaret Roberts, all ferch Joseph a Mary Roberta, Fferm oniric Oaatto. Tachwedd 12. yn 22 oed, Hecry Jocea, llongwr, Penygralg, AOarmaw, a mab 1 Or.Ctth Jones, gynt OralgyrbelDui, ger Atthog. Tachwedd 13, yn 29 ood, Elian, anwyl brlod Rlcbard Jones, Ysgoidy, Llandwrog. Tachwedd 16, yn g, oed, John Lloyd, Tynew- ydd, Oroeeor. Tachwedd 16, yn S8 Market at,, Orewe, George Davies, yn 55 oed. Tacbwedd 16, ya 10 Dukost, Orewe, Bilen Hum- phreys, yn 64 oed. Tachwedd 16, yn Og-wen terrace, Bethesda, yn tS oed, Ellen, anwyl brlod Elias Jones. Tachwedd 16, yn 61 oed, Robert Jones, Yr Allt, Rblwias, Pentir. Tachwedd 16, yn el breswylfod, a Ash Grove, j Wavoriree, yn 72 oed, David Jones. Tachwedd 17, yn 17 oed, mab Mrs. Walker (Xee Walker), Willow at., Llangollen. Tachwedd 17, yn Waeperton House, Windsor St., Lerpwl, yn 72 oed, Mre. Jane Ellis, diweddar Eaton Villa, George's road. Tachwedd 17, yn 88 oed, Mrs. Grlfflth, gweddw yr Hybarch David Griffith, Bethel, ger Oaer. narton. Tachwedd 17, yn Pontbowa, Oaergybl, yn 89 oed, Mrs. Hopson, mam 1 Mrs. Davies, Old Swan, Waterside, Oaergybl. Tachwedd 17, yn 44 Dunlace at,, Walton, Ler- pwl, Marttla, merch leuecgat William Hughes, gynt o Qiiten's Ferry, ger Oaer. Tachwedd 17, yn 30 oed, Thomaa Janee, draper, Henshop, Llanbedr, Llaneuddwyn. Tachwedd 17, yn yr Old Toll bar, Kingtland. Oaergybl, yn 110 oed, Elizabeth, gweddw Lewis Tnomas. Tachwedd 17, yn 6 oed, Ellen,mexch Even Jones, Penlanuchaf, Fenrhyn. Tachwedd 17, yn ohyel mab, y Parch. T. Lewis, B. A., Bala, yn 78 oed, Catherine, gweddw J. Lewis, tillcenla. Tachwedd 18. yn 2 Belmont terrace, Tollmache at., New Brighton, ya 67 oed, Bet] am in Roberts. Tachwedd 18, yn Ty Maen, Lloc, ger Treflynon, Cadben William Edwards. Tachwedd 19, yn 70 oed, Bllzabeth Frltchard, Brynteg. Portbaethwy. Tachwedd 19, yn Bating row, Beaumaris, Evan Hughes, slater and plasterer, yn 61 oed. Tachwedd 19, yn 29 Olarlbel st., Prince's road, Lerpwl, yn 23 oed, James Harris. Tachwedd 20, yn 22 oed, Ellen, priod Zben Jones, Adwygoon, Ffestiniog, Tachwedd 20, Mrs. Elizabeth Owen, priod Evan Owen, Goat Inn, Bala. Tachwedd 20, yn 25 oed, Emma, ail ferch Wll- liam Paul, 0 Jed Madog Siate Quarries, Nantlle, ger Oaernarfon. TachweM21, yn Tymawr, Newmarket, Peter, mab John Davies, garddwr yn Hentrya Hall. I Tachwedd 21, ya 7 St. David's road, Caernar- ton, yn 63 oed, Laura, gweddw Robert Jones, 19 Market at. Tachwedd 21, yn 71 oed, Edward Williams, Brynsaethon terrace, Penrhyn. Tachwedd 21, yn 2oed, Oatherlne Alize, anwyl bleatyn Robarc Davies, Dwyryi House, Blaenau Frestinlog. Tachwedd 22, yn el breswylfod, 75 Moss grove, Safton Park, Let p wl. yn75 oed, H. Hughes, gynt o Ruosymelrch, Mon. Tachwedd 22, yn 68 oed, Mrs. Meredith, gweddw y diweddar W. Meredith, Battery row, Maesglas. Tachwedd 23, yn 65 oed, Isaac Hughes, tad y Parch. John Isaac Hughes, Lerpwl, a dlacon yn nghapel Bethesda. Tacbwedd 21, ya Oxford St., Ragby, ya 1 oed, Winifred Matilda, umg blentyn William Henry Jones, fitter, gynt o Ohapel at.. Oaernarfon. Tachwedd 21, yn 63 oed, Gwen, anwyl brlod Booert Jones, Lord St., gynt o Tyoanol Blaenau Ffestiniog. Tachwedd 23, yn 32 oed, Miss Anne Hughes, unlg ferch Mes. Hughes, Trevor terrace, Din- bych. Tachwedd 26, oddentn 75 oed,J Richard Owen, Bryneglwys, BUenau Ffestiniog. Tacbwedd 26, yn 8J oed, Mrs. Owen, gweddw William Owen, hatbor master, Oaernarfon. Tachwedd 26, yn 16 oed, John Barker, olgydd, Dlnbycn. Tachwedd 26. yn 87 oed, Robert Roberts, Llan- nefydd, gynt o'r Simnai Ddu, yn yr un plwyf. X DEHKUDIB. Hydret27, yn Erw, Oellan, yn 68 oed, David Jones. Hydref 27, ya 80 oed. Martha Williams,-Bryn- gwyn, Eglwyswrw. Hydref 31, yn l oed, Joseph Hopklns, bachgen byenan Jenkln a Jennet Hopkins, Wheat Sheat Inn, Tonau, sbardulals. Hydref 31, Ann Evans, Llsyrfron, plwyf Llan- fyrnach, Sir Frycbelniog, yn 92 oed. Tachwedd S. Olara D, Jobns, merch feehan y Parch. J. Johns, Honeybortugh. Tachwedd 1, Morgan Thomas, Tlrmiwr, Trail- win, dyffryn yr Wysg, yn 72 oed. Fiynyddau yn 01 preswyllai yn Owaicamlals. Tachwedd 6, yn Emlyo, Oastellnewydd, Alice, merch John H. a Mary Williams, yn 8 oed. Tachwedd 10, yn 73 ood, yn Pibwrwea, ger Oaer- fyrdaln, Thomas James, gynt o Rhydcarnwaa, ger Aberteiil Tachwedd 10, vn 22 oed, Deborah Henley, Rbosmaen, LUndllo. Tachwedd 11, Letttce Evans, anwyl brlod J. Evans (SosTanyrallt), yn25 oed. Trohwedd 13, yn Ynyayllyn, Fellnfoel, Jane Treharne, gwaddw y dlweddar ddlaeon David Treharne' yn 62 oed. Tacbwedd 18, yn 15 Aber Howes, Tyaewydd, Llaudyfodwg, John Watkins, yn 60 oed. Tacbwedd 13, yn Nantymoel, David arlfflths. yn 12 oed. Tachweld.M. yn stilus row, Pontyoymmer, Lewis, mab Leysbon Evans, yn 6 oed. Taohwodd 16. yu Kilvey Vicarage, Abertawe, yn tiby el tab yn-cgbyfralth, John Williams, gynt o Ty ar y-Oralg, Abertawe, yn 79 oed. Tacllwedd 16. yn Llwyn Hellg Cottage. Llango- noyd, Rachel, prlod David Davies, yn 65 oed. 1T". YQ Tondu, Mary, gweddw y dl- ynWcedâ¢69J&msa, gyntoOoity, tCarmwr. yn Tachwedd 17, yn Devonshire House, St. An- drew's crescent, Caerdydd, yn 57 ced, Daniel Turner. Tachwedd 17, yn Brynmenln, Ephraim John, mab Ephraim Shell, railway packer, yn 2 oed. Tachwedd 17, Ooctlla Mules, prlod John Mules, 71 Union at,, Oaerdydd. Tachwedd 17, yn Isle of Bate villa. Roatb, Oaer- dydd, William aubrey, yn 83 oed. Tachwedd 17, yn Church st.. Bridgend, Frank, mab B. Boughton, garddwr, yn 11 oed. Tachwedd 18, yo 65 oed, yn el breswylfod, Pen. ner House, ger Oaanewydd. William Joseph Da- vies, U. H F. B. 0. a. Tachwedd 18, yn Old Factory, Owm Vellm, Llangynwyd, Rata, mercn James Griffiths, yn 8 mis oed. Tachwedd 18, yn 26 oed, Jane, trydedd ferch Edward Ellis, auctioneer, Aberystwyth. Tachwedd 18, 111 Wick, Margaret Jones, yn 86 oed. Tachwedd 19, yn Newcastle, Bridgend, E'izv beth Hussey, gweddw y dlwaddar John Hussey, yn 89 oed. Tachwedd 19, yo el breswylfod, Tredegarvllle, Oaerdydd, Susannah Ooutts, aavryl brlod J. E, BUlups, yn 62 oed. Tachwadd 20, yn 001ty, Mary, prlod B. Davies, got, yn 87 ced. Tachwedd 21, yn Newcastle, Bridgend, Eliza- beth Lewis, yn 96 oed. Tachwedd 2t, yn 89 ned; Ann, gwraig Stephen Hauls, a mam T. Harris, U. H Llecbyd, Aber- OOHl. 1-