Hide Articles List

11 articles on this Page

90&LEDD CYMRU.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

0 Baner ac Ajnaerau Oyinru, Yr Herald Oymraeg, Y Goleuad, Y Ulan, Y Tyst a'r Dydd, Seron Oyniru, l'heCambrian News,! Dydd, Oaernar- von & Denbigh Herald, Y Genedl Gymreig, Y Gwyliedydd, Llals y Wlad, Tarlan y Gwelthiwr, Celt, Gwaiia, Yr Wythnos, Liverpool Mercury, Oardlfl Times, a'r Weekly Mall, y rhai dder- byclr ya wythnoeol. I TONY I TAOHWEDD. 31 1883. 90&LEDD CYMRU. âCydsyniodd Mr. Thomas Lloyd, o Gol- eg Caerfyrddia, a galwad oddiwrth eglwys AnnibyBol Seianig Colwyn Bay, i fod yn weinidog iddi. -Bu y cymeiiad hynod y PaTcn. Griffith Jones, Trelrgartb, Bmgor, un o'r gwein- idogion hyaaf yn ITghyfundeb y Meth- odistiaid Calflaaidd, yn gorwedd yn beryg lus glaf; end yr oedd yn llawer gwell yn ul y newyddion diweddaf. âY mae yu Nghr.erwys, swydd Fflint, chwcch o bersonau, oedran unedig y ihai sydd yn 553, yn rl o-idi 89 o flynyddoedd i bob un ar gyfartaledd. âBu y ProfF. w. Aubrey Powe'l. yn cynal cyngerdd yn Ffestiniog, erdiddyledu Cítpel y Bedyddwyr. âBwriedir ffuiflo atcgceddfa yn Ngfcaer- lleon, i gyawys.ceiniMi hynafiaethoi, &c, wedi eu cssglu yn Ngogledd Cymiu a sir Gaerlleor. E'socs y mae yn agos i bum mil a haaer o bunau wedi eu tanysgrifio at yr aoacan. âY mae Mr..John Pengwern Jones, di- weddar isathraw yn ysgoJ. y bwrdd yn Llangollen, sc yn awr yn efrydu yn Ngholeg Trefecca, newydd enill y gradd uchaf yn Ngholeg y Tonic Solffa yn Llun. dain. âBwriada Bedyddwyr Dinbych, osod eu haddoldv o dan adgyweiriad Irwyadl yn fuan. Tu y cyfamser bydd!int yn ymgyn, uIl i addoli yn "Modawen"-lle nodeaig o gyfleus. -Maer bwrdeisdref Conwy am y flwydd- ddiweddaf oedd yr henadur Mr. Wil- iam Jonea. Ar ei ymadawiad o'r faerol- iaetb. ac er cof am dani, penderfynodd Mr. Jones anrhegu Eglwys y plwyf a ffenestr wedi ei hystaeuio yn arddtrchog mewn gwahanol liwiau, a holl gapeHu yr Ym Deillduwyr a Beiblau heirddion i'w dodi ar y pwlpudau at waaanaeth y pregethwyr. âY mae Cor Bethesda wedi peoderfynu myned i gystadlu yn E steddiod Lerpwl, dan arweiniad Dr. Rogers. -Pan wnaeth J. R., Conwy, gaia am danysgrifiad at ei gapel at otfeiriad ei blwyf, dywedwyd wrtho nad oedd yn ar feriad gan y gwz hwnw helpu neb ond ei bobl ei hun. Pan y gwnaed cais cyffelyb at B-.bydd yn yr ardal, cafwyd gan hwnw yn wyneb lawen. âBODDIAD GER CRICCIETH âBcddodd bachgen ituacc, 15 oed, o'r euw Owea M. Jones, Criccifcth. Aeth ef ac un M. Mcl. Eay, clerc yn cgwaith y moiglawdd, allan mewn cwch bychan i geisio Siethu hwyaid gwylltion gydaglaa&u y mor rhtvngCric- cieth a Phorthmadog. Yr oedd y mor ar y pryd yn Bed bflonydc1, er nas gellir d eyd ei bod yn "foriog." Fodd bynag, pan yn agos i'r Gaieg ddu tatlwyd y eweh a'i gyn- wys a'i wyneb yn isaf. Noflodd Mr. Me- Kay i'r lan, ond tyl ir i O. M. Jones geisio cael ei gweh i'r lan gydag ef, felly bodd- odd. Mab ydoedd i wraig weddw o'r enw Mrs. Laura Jones, sydd wedi byw ar hyd ei hoes yn Criccieth. Cydymdeimlir yn fawr a hi. DAM WAIN ANGEUOL YN FPESTINIOG.â Cyfarfu Thomus Roberts, Maenofferea, a damwain ddifrifol yn Chwarel Votty a Bowydd, trwy gwympo ar ei ochr, yr hyn a brofodd yn angeuol iddo y nos Sadwrn f anlynol, pan ydoedd yn 76 mlwydd oed. Yr ydoedd wedi tori ei asenau.

48U.'■ DBHllUDIB (J I MRU.

[No title]

Advertising

r11 NEW-YORK TIMES FOR 1884.

TERMS TO MAIL SUBSCRIBERS,…

T&E WBHKLY TIMES.

THB SZMI-WRBXLY TIMES.

Advertising

[No title]

MAEWOLAElKAU CYMRU.