Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

.Cyfarfodydd, &e. -------------_----------------

News
Cite
Share

Cyfarfodydd, &e. TRECELYN, MYNWY. Dydd Snl, Medi 4ydd, cynaliodd eglwys Seion, Trecelyn, ei chyfarfod blyn- yddol. Pregethwyd gan y Parch Levi Rees, Blaen- afon, yn y boren yn Gymraesr, prydnawn a'r hwyr yn Saesoneg. Cafwyd pregeth Gymraeg gan y Parch T. J. Hughes, Maesycwmwr, yn y prydnawn. Cafwyd oedfaon hwyliog a hyfrydây brodyr yn traddodi yn eglurhad yr Ysbryd, gyda nerth a dylanwad mawr; a'r gynulleidfa wrth ei bodd yn gwrando Yr hen, hen hanos am letlu a'i farwol glwy' Deallwn fod y casgl- iadau trwy y cyfarfodydd wedi cyrhaedd swm anrhyd- eddus yn wyneb hin anffafriol a marweidd-dra masnach. TABERNACL, YNYSYBWL. Cynaliwyd cyfar- fodydd agoriad y capel uchod Sul a Linn, Medi yr lleg a'r 12fed, pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn J. T. Evans, Bodringallt; R. Thomas, Penrhiwceibr J. Daries, Abercwmboy Morris, Pontypridd R. S. Williams, Dowlais; a R. Rowlands, Aberaman. Caf- wyd cyfarfodydd ardderchog. Bendith fawr i'r eglwys yw fod Mr Bevan yma, yn hen filwr profiadol sydd wedi arfer ymladd a gorchfygu dyled capelau mewn manaa ereill, ac y mae ef a'i briod hawddgar mor llawn o ysbryd gweithio ag erioed, ac y maent wedi anadlu llawer o'r un ysbryd i ereill, fel y mae lie i obeithio y gwelir eglwys fywiog a gweithgar yma.-E. CASLLWCHWR.âSabbath, Medi 18fed, a'r Llun canlynol, cynaliwyd cyfarfodydd blynyddol Horeb. Pregethwyd yn efengylaidd, nerthol, a hyawdl, gan y Parchn David Lewis, Dock, Llanelli, a J. Foulkes, Aberafon. Cafwyd' hin o'r fath hyfrydaf, cynulliadau lluosog, ugeiniau yn methn dyfod i mewn, casgliadan boddhaol. Yr oedd y pregethau yn tra rhagori, y cenadon wedi eu gwisgo k nerth o'r uchelder, drws ymadrodd yn agored, a'r ymadrodd yn disgyn fel gwlithwlaw ar irwellt, ac fel cafodydd ar laswellt, a chalonau y bobl megys eiddo Cleopas a'i gyfaill wrth fyned i Emmaus. Byddwn yn dysgwyl ffrwyth lawer.â Gynyr o Gaercawch. WERN, ABERAFON. Cynaliodd yr eglwys hon ei cb\firfodydd blynyddol ar ddyddiau Sul a Llun, Medi 4ydd a'r 5ed. Pregethwyd y Sul yn rhagorol iawn gan y Parchn R. Trefor Jones, Panteg Jenkins, Ferndale a D. W Evans, Britonferry. Decbreuwyd y gwahanol oodfaon gan y Mri Thomas, Taibach Ffonlkes, Aberafon W. Hughes, D. A. Dayies, a D. Griffith (B.), Aberafon. CawBom bregethau grymus ac effeithiol, a chynalleidfaoedd mawrion i -,vrandaw.- W. S.

YR EFENGYLAU.

[No title]