Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

Bwrdd Undeb Do!ge!!au

News
Cite
Share

Bwrdd Undeb Do!ge!!au DYDD SADWRX, Mr Robert Hughes, Felinnewydd, yn Uywvddu. CYDYMDEI'MLAD.âAr gynnygiad y Cad- "I cirydd, a chefnogiad yr Is-Gadeirydd, cydym- deimlwyd a Mr Meyrick Roberts. LIa.nnhangeI, yn ei brofedigaeth, t.T-wv farwolaeth ei fab. _lliL\SOL.-CvflwYl1od.dr Meyrick Ro- berts adroddiad y PwyIIgor Arianol, yn. dangos fod 61p vi! ddyl&dus i'r ariandv. CLEFYDOX HEIXTCS.-Yr oedd Bwrdd y Llywodraeth Leol wedi ani'on i ddyweyd eu y bod wedi anfon at y swyddog ieehydol i wneyd adroddiad arbenig ar hy? cyn iddynt gania.tau t'r Cynghor dynu a!!an y frech goch o fod yn atiecbyd gorfodol i'w hysbvsn. ADRODDIAD Y SWYDDOC .\IEDD1GOL âJ)arHenwyd adroddiad. Dr Hush Jonea (y swyddog i&chydo!). Yr oedd wedi ymweted a- LIanelltyd, He yr oedd clefyd coch wedi tori a.Han. Yr oedd dau achos o "diptheria" yn y DySryn, ac wedi iddo NY-n evdi ymchwitiad canfu. nad oedd dim gwethannau wed'.i caet eu :wn- eyd i dai allan yr ysgo1. er eu bod wedi eu con- demnio er's a.mser maith. Pashvyd i gania.tau: I pythefnos i gario al!an y gweHia.ima.u yn y Waenfach, ac ri<"fd copi oadrcddiad y meddyg i gwl ei anfon i beTciieno? y tai yn I.L.J..neIItyd, a?: hefyd i'r PwyIIgoT Addysg.

Bwrdd Undeb Ffestimog

:Cynghcr Dinesig FfestHi!og.

Cynghor Dosparth Deudraeth

Advertising

[No title]

Cynghor Dinesig Porthmadog

Cynghor Dosparth L!eyn

, Cynghor Dosparth Twrce!yn.

Cynghor Gw!edig Llanrwst.

Pwyllgor Addysg Dosparth .…

YN DLOTTYN AM DDEUGAIN MLYNEDD

GAEL ESGYRN DYNOL YN Y DE

COLLEDtON ENFAWR TRWY DAN

TORI PEN PLENTYN

GENETH MEWN HELBUL.

Advertising

ADOLYG!ADAU.

ORIADURON AUR I lOWYR. j

YrtqDDYGIAD FFOL. !

BODDIAD ATHPAV-J !

llOFRUDDIAETH GER ! ABERYSTWYTH…

[No title]

Advertising