Hide Articles List

33 articles on this Page

Advertising

DYHEAD CYMRU.

SENEDD I GYMRU

[No title]

[No title]

PERSONAU A PHETHAU.

NEWYDDiON LLEOL

Cynghor Plwyt Llanllyfni

Llys Sirol Bangor

Pwyllgor Trwyddedol Sir ',Gaernarfon.

Ynadlys Rwrdfiisiol Caernarfon.

Ynadlys Llandudno

Ynadlys Llangefni

YnadSys Sirol Caernarfon

ABERMAW.

BALA.

BEDDGELERT

)BETHESDA A'R CYLCH.

CAERNARFON.I

CRICCIETH.

DOLGELLAU.

FELJNHELI.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANBERIS A'R CYLCH.

LLANRUG.

LLANRWST.

NANTLLE A'R CYLCH.

PENRHYNDEUDRAETH. !

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

RHOS A'R tYLGH.

News
Cite
Share

RHOS A'R tYLGH. rXDED CORAWL BETHLEHEM, RHOS. -Nos 1 v-re her, cychvvynodd yr Indeb Corawi uchod ar eu gwaith mawr am y g-auaf eief dysgu iraethgan orchestol Haydn, "The Crea- tion. Mai-r cor eto dan olal Mr Dan. Ro- berts, A.C., arweinydd, a CLradog Ro. bens, F.R.C.O., cvf.dvdd CYNGHOR PLWYEOL I EN YrC AE. CVn- naliodd y Cynghor hwn ei gyfarfod nos V,-tn- er, dan Jywyddiaeth y Cynghor-vvr Daniel Wil- liams. Treniiwyd uN\r a banner i ymdrafod y pwnc o g; chware-u i Pcny- cae. INmkriynwyd o'r odiwdd i adael y, mater yn ilonvdd am y prcsemnc], AX1{HE;Na.wn SuJ, 3JJrhegwyd Mr W. J. Edwards, H-eol Cam'.x?ir, Rhos, hefo Qx- ionl 1-eacher's Bible., gia-n athrawon Ysgoldy Alawr, a nei d i CoJeg Normal- svd-d Bangor, a ehyflwynfyd yr aaw-hsjg gan -f-<>iygydd! yr ysgoki^v, :M|r ,P(0jse]vh Rotjeire^ Hefyd- anrh.egwyd Mr Ewards a phnrs yn <ynnwys swm o arian. 1 CYFARFODYDD PREGETHU.âBu eyfar- fod preg'ethu blynyddol v Weskyaid, trvtJ L1, y Sul a'r Llun diwoddaf. Y gweision eleni enddynt y Parchn R. JGi)e- Bwlehgwyn. a W. B. Roberts, o Goleg w naliodd Eglwvs Salem (A.), RIkvs, ei chyfarfod ar yr un dyddiau, pTyd y gwasanaethwvd gaq y Parchn Henry Bees, Bryngwran, Ia..1. LQ-.vie Williams, M.A., Lerpwl. GWiAITH CERDDOROL.âDywenydd genn ym dd-eall fod ein cyd-ard'alwr ieuanc enwog, Mr Laradoc Roberts, newydid dderbyn hy&- bysiatd! fod ei wa.ith cerddorol newydd "Psalm Diolchgarwch," yr hwn a gyfansodld- wyd fe! gwers-brawf am y radd o Mur. Bac., yn Alhrifysgo] Rhydyciiaiii, wedi ei dderbyn gan yr arholwyr, Syr Hubert Parry, Mua., Doc., Dr Allan, a Dr Percy Buck, M.A. DIM GOLEU. Yn Ynaod'}ys Rhi" dydd Gwener, gwysiwyd Wm. Hughes, Heol y Frenliines, ivhos, gan yr H-. niuwas Harris a.m fod yn gyru trap a merlyn ar Awst Slain heb oleu. Dywedodd y diffynydd ei fod yn cludo un afiach, ac iddo gu-el ,oj lat-tal ar y ffordd oherwydd cyflwr hono. O dan yr amgylch- iadau, yx'tiderfynodd yr ynadon i ddirwyo y diffynydd i ddim and ch we' 'z, gnu attal y oosc"au. wycl James Pilling,, Gwreceaan, gan yr Heddwas Harris am fod yn ngofal trol a cheffyl, heb oleu, awr wedi macb- ludiad haul. Yn ei aniddiff^miad, dywedodd y cyhuddedig ei fod yn j.ydia'i drol, nij oedd yn szyru heb oku. a phatu gychwymitcUf goleuodd ei lamp. TaSvyd yr achos a.Ilan.- Gwysiwyd John Matthews, Plias-yn-Clawdk^ Tref loan, gan yr Ilieddwas Challoner, am fod yn gyru heb oleu, a dirwywyd ef i 2f! 68 a'r costau.âOyhuddwyd Ebenezer Pritchard, swyddog presennoldeb. Acrfair, o yru beisicJ heb oleu. Y diffynydd yn addef y cyhudd- iad a ddywedodd nad oedd ganddo fatsee, al ohafodd un gan yr heddwas cyn ail-gyebwyn ar ei siwme. Dirwywyd ef i 2s 6c a'r costatu, CYNGHOR PLWYFO:L RHOS. Cynnal- iwyd eyfarfod misol arfervw yr uchod yn y Neuadkl Gyhoeddus, nos Lun, y Cyngliorwr WT. AI. Jones yn y gadair.âMewn pertbynaa a chais Cynghor Plwyf y B.hos yn ng-lyn a matex y mur yn Heel Johnson, darllencdd yr ysgri f<nydd, Mr Trevor Jones, lythyr a dder- byniodd oddiwrth Mr Bury, ysgrifenydd y Cynghor I>osparth, yr hwn a ddangosai ya eglur nadi oedd ga-nddyrtt hwy f-e-1 Oynyhop Plwyfol alJu j wneyd dim yn y 'mater. Awgrymwyd fod co^'i o'r liylhyr i'w roi i'r pwyllgor o'r TJrebhdulwJyr sydd yn dev\.o lai ffrwgwd y mur a nod wyd.âDarllenwyd llythyr, oddiwrth :Mr Woodford, eUrc y Cwnuii Nwy, yn ngiyn a chostau y goleuo cy hoeddus. 1'.en. derfynwyd i anfon dirprwyaetb at. Mr Wood- ford yn gofyn ar fod y pris am y tymhoc* nesaf yr unrhyw a'r tymhor diweddaf. Yr oedd y pris o lpo 12s 10c .a. ofyrud e-lenj; yn Is 80 y lamp dros yr hyn a dal wyd am oleuo y tym- hor diweddaf.Rhoddodd v Cynghorwr John Evans rybudd i'r y byddai iddo ya y eyfarfod nesaf gynnyg rp-emdierfyniad yn dwvn perthy 1 ias a siarbau goilluoedd bwrdeis- iol i'r Rhos.

TOWYN.

[No title]