Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

AMLWCH

SODORGAN.

-.-,1-------BRO GORONWY.

BEAUMARIS.

BRYNSIENCYN

CEMAES.

News
Cite
Share

CEMAES. DADLEU ETO. Daetih nifor 1'led dda i'r Neuodd Ben- trofol, nos WMifr diwedidaf, i wranJo ar drtadll, Ai mantels i'r doeborth gweith- iol yw dyfodiad peiriannau i'r wlad?" Y mae y tltun yn un amisorol, gan fod atyi- aotihvvyr Mon bellaoh yn lied gyffredinol yn trin ciu tir ae yn caegILt eu cynhaeaf gyda pheiriannjau, ac o'r safle bom yr üd- rytihid a.r bwnc y ddadl, or y cawsom gip- drem air salle gearianxubu ynglyn a gweutli- faoedd eraill. Agcrwyd y dda.dl gan ddau frawd medr- us. yn wir rymus o'r ddwy othrây gad- arnhaol gan Mr D. Evons, Tre go-nsa, F" ft, yn arroaetiiwT; a'r octhr niaoaol gan Mr O. T. Williams, Gong! Felus, yntau yn w firth- iwr. Credai un oehr nizi i'r peiriajiruau y dyiai y gwcit.hiwr ddioltih am y sa,fle, dda rriae yndiii hoddyw o'i ahymharu a.'r hyn a Cu, a'r oohr anaLI yn dal ma,i'r peiriannau yw aohoe y prindor gwaith sydd yn y wlad a bad eu dyfodiiad yn gwrte-ud i fTwrdd a gwetbhwyr. Braidd yn brin oedd y cyf- eillion. ieuanc o ddangos ou hoohr trwy siarad air y pwnc. Ctrfnogwyd yr oehr gadarnhaol gain y Mri W. T. Rofoerts, Village Hall, a Robt. WEDI 30 MLYNEDD. I Sorrelltu," 14, Camcron Road, Croydon, Surrey, M'twrtfi 21ain, 1919. "FOIlüdcilgion,- l'r wyf wodi bad yn di. oddef oddiwrth y igymaijwdt am d (feg mlynedd ar Imgainâyn orwi^ddiog am 0 dooti i bedwar iiiis bob gaeaf. Yr oedd y poonau yn ddycliryTiliyd- n.i feiddiwn symud aelod. Pan gawn ymosodiad bydd. ai raid irni airos yn fy ngwely am wyth- ncxs:i.ti. Yr oedd fy nghoesau a'in bneieh- ia.u. hofyd, yn ddiymadierth mown canlyn- i-ad i'r crydcyrnalau, a danghosai'r dwfr fod drwg yn yr civvlod. "J)y,-y flyntxld yn ol eynghior- wyd fi i roddi praw-f ar eicii Doan's Bac'K-aclie Kidney Pills. Gwnaoth- um hynny, a chefa-is mai d_\ima'r teddy-g- iniaetb ag oeddwn m-ewu uiigtsn am dajii. Wtxli eu eYflJrydam ychyd:g urcdwn bron yn sicr eu bod weoIJi fy ngw-ell-a.. Yr wyf yn IxrrfTaith sicr erbvn. 'hyn. Yr wyf wedi oxd-v yn rha.go.rol ar hyd y gaeaf caJed hwn --hob arvvydd o gwbl o'm liien anhivyl- d?r. "E.r fy mod yn 62ain mlwydd ocd. yr wyf yn dal mewn inch yd da, dioich i Doan's Backactbe Kidney Pills. Teimlaf ei bod yn ddyledswyd<i arnai eu argymotl i (jraill. Yr eidd-och yn gywir {Arwytfd- ir.vd) (Tias. Spencer. "YN IACII AM DDENG íLYXEDD" Dyma. ddywedodd Air Sipcncer ar yr 16eg o lotiawr, 1919 :Vr wyf yn 72 fy mihen- blwydd nesaf, end or hynn v yn a.bl i ddweyd fv mod vn rnwymhau iechyd hyncxJ o drb-yr iechyd hwnnw getaw yn 01 dde mlvnodd yrt oJ Dean's Pilla." Peidiivch oolvn am belenni dt boen vn v cefn a r el-itdod. Mynnwrh gael DOAN'S Rackachp Kidney Pills-v fedd- vginiaeth at yr elwlod gvmeradwyir gan Mr Spencrer. Y n yr holl shopau, n'au am am 2s 9c y blwch ond anfon at Foster- AfcClellan Co., 3, Wells Street, Oxford Street, London, W. 1. Cymeradwyir i'r Bobl gan y Bobl. Griffith, tra y Mri 11. E. Jones, Yagol y Cyngoir; H. W. Hughes, Gla«goed-road; a J. Hughes (Meuhellydd Moii) yn cofnogi y n>a«aiOil. Llywyddwyd gan Mi' John Williams, Glas.gra.ig, Ithosybol, gynt o'r Fool Fawr, un o hen gcwni y dadlouoTi a cihodvrnwr heb ei fatn. Chwitli gonnym ei gam" o'r oyfarfcdydd hyn, ac oiddunwn iddo of a'i deulu bob llwyddiant, yn eu ciartref new- ydd. ga,1) hyderu y bydd iddo dalu ym- woliada.u mynyoh a ni eto. PJeidloisiwyd o ochr y naoaol gan y cynliuUiiad. Diolohwyd mewn geiriau oyf- a.dda. a dhynneis i'r dadliouw-yr gan y Pu.rdh 0. Parry, ac ategwyd yn ddooioil ga.n y Floer.-R.G.

CAERGYBI.

Y CYNGOR DOSBARTH.

LJ-ANDRYGARN.

TALWRN.

CAPEL COCH. j

FELINHELI

LLANERCH YMEDD.

LSRPWL

LLANALLCO

Advertising

PENTRAETH.