Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

DL Rhys DafyddSy n Deya

News
Cite
Share

D L Rhys DafyddSy n Deya Fod plailt Si.r wedi dychryn pan glywsant fod y br)bl sy'n gofaJu, am yr ysgolion am irael dyn i wrieud dim and mynd o gwrnpas l dytinu ('u dannedd- os bydd oisio. Y bydd ganddo I wvth incttor o ddane-M bob wythnos, os y deil ati gyda'i ofa.il 0 fo!'("U L'lbJl hyd nos TeJlIT, ac na bydd fawr. o frat.hu" yin mhlant Sil- Fon yn fuan Fod rhyvvun yn tystio fod gwell golwg ar ddwy res oifori y plant y blyn^'ddoedd diweddaf am fod siwgr a phwthau da" wedi bod rnor brin. Y dylsid gwnoud r-ytundob hefo'r d-yn newydd mai r Pwyllg-or Addysg ddylaii gaol y sftoc, ac y oxwsid eu gwerthu wedyn yn 01 hyn a hyn y dunnoJI. Mao er cof am helynt y Morfa. Uynedd, y lluniwyd y guii hon Gwell ootid gejinyf weld yr engine Yn y Morfa droo y nos, Na'i bod hi yn Rhos y Folill Wodi mynd i lawr o'r ffos: Orcdu 'rwyfâni.s gallaf bClÃdio- Am yr hetlynit ddaeth i'm rhan, Mai 'dum gerbyd mawr ysigodd Dop y boat a'i gwncmd yn wan. A phetaso'r oorbyd hwnnw Wedi myud megis cynt, I gyfeiniad Rhos y felin. Atsfchvvn mikau fd y gwynt; Nid oedd yrio long y gelyn. Na dim axali yn y lie: 'Roedel gan rhaiay fwy i'w wylio, Ac 1U ulywid bw na 00. Fod un bnawd nad yw'n honnd mcdru barddlanu wtxti modru g-wneud pill fel hyn:- Am bendio a rthxibdckiilio. A gwarthu'r llal4 yn rhad, Un g-w«rtihwr sydd yn liaeddu Oae3 nioAiswit pawb drwy'c wlad: Am hyn yn rhywk: eto Fe g-a. y gwron dootlh DdigWiol o lac«tih n-efol, Tra'r Urn-H a g'ant bwnah paeth! Fod hem wraag wodi oaol ei ohymryd yn wactl iawn yn rhjrwlo ym Mom, a bod un dyn, nad. mwy, wedi mynd at berchen- nag y lic ri ofyn am dano oyn iddi adeei y bywyd hwn Fod un araJil, meddir, wedi mynd ar y Sul ar yr un n.. Fod yn rhaati wrth wyneb pres neu dal- Jew i wnoud y fath beth. Fod eiiaieu yehydcg bach, bach. o syn- nwyr hyd yn oed yn y pethau anfonir i'w golofn ef, ond ei fod yn methu'n dog a gwneud dim nynnwyr na pheth or hyn anfonodd. "Vertmo Profiadod." U, p Y dylai gael rhywun i ail-bobi ei gan i'r c.Lo rwdins yn ardal y Rhoe hefo'r gaseg goch." Fod un Jtrafl^ yn anfon gair am "lane yn drysu'r canu" ond anghofiodd ymddir- 4«d ei enw <ja 1'r dyn wrth be.11 y golofn. Ma1 grosyn aa fuaaai'r ferch hOIUIO yn medru dweyd ea fforlcvm ei hun rlhag iddi fynd i'r oyfarfod hwnnw tà ollwng dagrau wrth ddod oddn yno.

Till PORI DROS CI3 YR ACER!

GAIR AM EVAN ROBERTS.

M.C. ARFON.

Advertising

IYNADLYS LLANGEFNI.

EHEDEG I AWSTRALIA.

IHYSBYSEBU GOGLEDD CYMRU.

YSGRlFENNYDD YR EISTEDDFOD.

BWYD YN BRIN.

CV-R BLAENLLAW OR iD E.

GWAITH DOLGARROG.

Advertising

—-■■■.MS. MR HERBERT…

ATEB Y PRIF WEINIDOG.

DAWNSIO A CHWARE CARDTAU.

CHRISTMAS EVANS.

DAU BUMCANT LLANRWST.|

[No title]

Advertising