Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

Di Rhys Da fy dd Sy n Deyd

News
Cite
Share

Di Rhys Da fy dd Sy n Deyd Mai'r ateb gafodd rhywun pan ofynodd sut un oedd Hwn-a-hwn oedd; "Mae on oanlyn fy chwacr." Ei fod yn casglu oddiwrth hynny fod Hwn-a-hwn yn un go Few, os yw'r chwacr" yr un mor deilwng o un telly ag ydyw ci chwacr ? Fod yn dda ganddo glvwed i'r shop assistant fwynhau cymaint ar gwmm ei ohariad yn y ddinas. Fou mwy nag un ac4 o reiliswi yn LhUl- dudno Junction, riiai ar eu hunion ac cr aill air dro. Fod niab a merch ieuane o Fon wedi oael eu eymryd ar dro y noson o'r blaen. Iddynt gael ail gyniiyg a dod ar eu hunion wedyn, ond l&dynt orfod gorffen y daith ar olwynion rybcr a gwynt yn lie olwynion haearn. Eu bod yn canmol y daith or hynny. Mai dyna fel y canodd Piasgoch o Fon i Parry Bryutcg, y eamp-neidiwv o Ros- colyn Da oedd dy waith, fy ngjiyfaill. Yn neidio'n dwt aglan; Cei w yn y papur I minnau lunio can. Mae'r "eireipan goeh" yn champion Am iwiidio hefo'r polyn, Ac ennill ar ei union Wua Parry o Roscolyn. Mai un ffordd sydd gan babl i ddangoe o ba stwff y gwnaethpwj'd hwy yw gwatiddi yn nrws catrej tren "full up here" Fod i ddynce yn gwneud hynny er mwyn iddi hi gael mwy o le-wa.e-th am neb arall. Y buasai ef-e yn barod i sefyll ar un- troed o Fangor 1 Lanfair cy" y dywedai "full up here" wrtli neb oedd yn methu oael lie. Iddo gael ei blosio yn angyffredin gan ymddygiad gwrol merch ifanc y dydd o'r blaen. Mai'r achlysur oedd ecffyl wedi gpyrthio dan lwyth ar y Ion bost lathr ac yn ys- traJioio i geisio codi. Mai nid mynd yn ecsitd a dlilio ym- aith wna;eth hi, ond rho ei beio ar y wal ar unwaith a he.1pu i ddadfachu'r ger a bacio'r drol, a dyna'r eoffyl i fyi-ty i Mai ystyr ei "degroo" iddo ef o hyn allan fydd Brave Always. Fod y gan isod i'w cjhanu hefo organ: Mai troi yn ffelier wnacth Y gweddoedd hynny, Er bachu pump o flaen Yr engine ddyrnu; A gwrthod tynnu'n lan A wnaoth y cyfan, I ttymud cam ymlaen O Tyddyn Engan Brenhirws fawr y dydd A ddaetli o'r Felin, Ond gvvell oedd hon yn inydd Na dan y bridgin: 'Roedd gwedd bach llawn o waed O flaen y siaifti-a, A gwood y go a gaed Yn tynu'n flaella. Ond ar ol ceisio'n hir Gael ganddynt efcartio, Fc'i tynwyd hwy yn rhydd- Y rhai wnacth nogio; A rhoed y marliod, do, A ahwech o ddynion, Ao yna fe gaed tro Ar yr olwynion Mai helynt arw oedd i'r prentis o ffarm- wr hwnnw gael ei gymryd yn wael dIAIr- nod cario ac i un arall orfed gwneud y das yd yn ei le. Fod yn dda iddi gael ei dyrnu mor fuan. Fod T- F- yn myned yn enwog iawn eto gan ferched y lie. Mae pedair lodes hynod iawn Yn byw yii nhref y Mââ: Hwy sgrechiant fore a phrynhawn, Fel cathod gwyllt o India! Ni chaiff y bechgyn tirion, teg, Ddim llonydd gan y pedair ocg; Ond diolch i chwi, Uncle Rhys, Am roid y cyfan yn y llys Fod pobl He heb fod ymheit o dwrw tren yn mothu dallt beth oedd yn peri i un luchio glat yr ardd a rholio dros glodd- iau drain erddi craIll. Y rhaid ei fod wedi rholio o ben yr allt i lawr I

[GWERTHU TIR.

MN All GWCIEL -......-

ETHOLIAD PONTEFRACT.

DYDDIADAU PWYSIG Y RHYFEL.

PLEJDLEISIAU AELODAU CYMRU.

: LLE BYDD 0 BYDD ERAILL.

....J....1..-'I f Corns and…

STRAEON ARDAL PENDAFAD.

Bisurated Magnesia Stops Indigestion…

[No title]

PWYLLGOR HEDDLU MON.

[No title]

Advertising

CEFFYLAr ABERGELE.

TYWYDD CYNHAEAF.-

Advertising

RHYW SUT. OND El CHAEL.