Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

TRYCH1NEB BORTHYGEST."

--' "DALY TREN.".. -

Advertising

DL Rhys Dafydd Syn Dcyd

News
Cite
Share

D L Rhys Dafydd Syn Dcyd i'r pcth hwnnw a elwir yn gynhyrfiad" ddod lueibio rhyw fardd nes per: iddo ganu fel hyn Pe ^wdecli fertiiod fil yn rhes, < Dotholech May a Mary Giaoe: Mac r ddwy mor lion il haul y dydd, Hapusi wyc^d ddawnfia ar eu grudd. Or gwelwch un ccwch weld y ddtvy, Macnt hffoi gilydd fwy na mwy Onri weithiau byddnnt ar wahau Cowrh weld pryd hyn ddau gwpl glan Fod almanaciau yn lain yn Rhostrehwfa, â¢ieu v g-dlid tyLio felly, 0 loiaf, wt-ih dan ddyn yn eodi tatws y Sul diweddaf. Fod eu benwau ganddo, ac y dygir eu haehos i'r Cvngor Plwyf os bjth y gweiii- hwy eto yn sarnu cysegredigrwydd y Sab ath. Na bu dim llawer o eisieu lie i "gadw beies" yn y dydd o'r blaen. Iddo sylwi ar hysbysiad pwysig mewn Saesneg clasurol, scf "Beislies stored here." Fod rhywun yn lied dybio mai "paenf y C.S. gafwyd'i wneud yr ysgrifen. gan fod perchenogion y gasgen oedd gerllaw wedi bod mor garedig a gadael i beth o'i chynnwys weithio'i fiordd allan. Fod dau forwr wedi dod adref i Amlwch y bore o'r blaen, ac iddynt gysgu mor dr wm yn y mail fel nas gallai twrf y ger- I bydre.s nac awelon bro eu mebyd eu deffro. Fod golwg digaJon ar eu gwragodo c-edd wedi bod i'w cwrdd i'r station. Mai wedi cyrraedd Li'angefni yn y tren wyth yr agorodd y ddau eu 11.vgg.id! I un ohonynt brysuro am y post i clnfon teligram i'w briod gofio dod i'r orsaf i'w ddeffro Mai newydcf orffen y cwstard a gafodd dair wythnos neu fis vn ol y mae ef (Rhys). Mai dyma fel y disgrifir yr achly^ur a barodd iddo gael y fatb bad.ella.id o'r danteithfwyd arnheuthyn- I- Ar allt Marian Dyrus un pnawn Mi redodd y oerbyd i'r wal, A'r gyrrwi- heb wybod yn iawn Pa fodd i'w reoli a'i. ddal: Er bod yn beiriannydd o nod, A'i ofal yn fawr am y van. Mac damwain anisgwyl yn dod Yn sydyn er hynny i'w ran. Rhyw ddengmil o wyau-nen laiâ Ocdd cynnvvys y cerbyd pryd hyn; Ac wyth deg ohonynt., jnedd rhai, Faluriwyd, yn felyn a gwyn: Didolwvd y rheiny o'r gert.â Fe'u rhoddwyd mewn piscr ar frys; A diwedd y stori sy'11 bert- Fe'u gyrrwyd yn anrheg i Rkys! Fo<l un o arolvgwyr" Sir Fon mor brysur bob dydd fel nad oedd ond y Sul am dani i fynd a'r feinir am dro ar y "motor beic." Fi fod ef lRhys) hefyd o'r farn ei bod yn worth i'w dangle pan fyddai fwyaf o bcbl hyd y ffordd. Y daw r gan i "Cwyfan Carbon" yr wytb:nos nesai. AROLYGWYR CAWS LLYFFANT. (At Mr Rhys Dafydd).. 1 ^r drwstan yr wythnos ddiweddaf, wn 1 ddimâanghofiais yn deg alw ch sylw at un o a.nghenion dyfnaf nr, sef cael arolygwyr dan y Cyngor Sirol » ofalu am y caws-lyffanta sydd yn mynd ymlam y dvddiau hyn. Ond vr oedd pwyaigrwydd tramawr y ulMer pigog a ddygais ger eich bron yn hawlio'm holl sylw pan ysgriblais atoch o'r blaen. Ac, erbyn meddwl, y mae'r mater ychwanegol hwn yn teilyngu llythyr iddo'i hun; a synnwn i ddim na bydd raid wrth ddwy swyddfa ar wahan i gario allan y dyled- awyddau afrifed a berfchyn i'r naill orch- wyliaeth a'r llallâgalwer hwy yn swydd- fa r mieri a swyddfa'r oaws llyffant. I Nid wyf yn eich ystyried chwi, er eioh cyfrwysed, yn deilwng i ddal cannwyll i rai o wyr stumddrwg a dauwynebog Sir Fon-hynny yw, nid ydych, ac i mi newid y ffigiwr, yn dod o fewn can' miUtir i un neu ddau am weithio'n Ilechgiaidd i amoanion hunangeisiol. Eto i gyd, y mae i chwi ddylanwad, fel y dywedais, ymysg aldramoniaid a gwyr o gyngor, a hwni4vill ddylanwad pell-gyrhaeddol, iach, dihumn, cyhoeddgarol, a dyrehafol. Ac eisieu i ehwi roddi'r dylanwad anfesuradwy yma ar waith sydd araaf fi, a chael gan Gyng- or Sirbl Mon symod ymlaen eto'n dtfiym- droi i benodi "inspectors of mushrooms. sa dywais fod yehvdigârhaid ou bod yn jBjnd yn bur ychydigâo bertbynasan « chyfeillion eto heb dderbyn sMcyddi. gyfleusfcra na ddylid gadaol iddo lithro heibio. Nid oes gennyf fi fawr ohoni fel trefn- ydd en yd doeaethau, ond mentraf aw- grymu y buasai staff fel yma yn gosod an- rhydedd ar wemyddiad y Mushrooms Production Act, lS1 (Deddf Cvnyrebu Caws Llyffant, 19 dwbi):- Swyddog ymhob plwyf i wneud adrodd- iad ar ragolygon y enwd, gan roddi svtw arbonnig i swm y gleuad ymhob pawr- faes; hefyd nodi ansawdd d'aear pob cae --cleidir, grodir, mawrdir. sindir, marldir, tywotir, ynte beth sydd dan y croen. Ar- gymheilir i'r casglwyr trethi wneud y gwaithâam ddimâond caniateir rhaw ddur at dirio a phin dur at ysgrifennu. Arolygwyr (pump a deugain. mwy neu lai) i cdrych i ba fesur y gwanheir gallu cynfryrchiol y ddaea.r rag-grybwylledig drwy ei gwaith yn bwrw allan gaws llyff- ant, a nodi pa ryw swm o super n'cu slag fyddai'n iawn digonol i Mother Earth am ei cholled. er ei chad i denipar da i fwrw rhagor. Disgwylir i'r swyddogion hyn wybod y gwahaniaeth rhwng bagiad o giwana a bagiad o feeding meal. Y cyflog i'w bennu pan y bvdd rhagolw g am os- -go tynjiad yn y dreth. Nifor o "lady inspectors" (o'r un radd a rhai'r mwyar duon) i edrych gwerlh catsiopyddol neu ffrei ydclol y mush- rooms. Pedwar ugain o fochgyn i ganu corn neu danio crgyd ymhob pentref a bro ar doriad gwawr er eae-1 y bobl o'u gwal i hel y caws llyffant. CMlog, cael peidio mynd i'r ysgol am y diwrnod. Dyna fi wedi'ch rhoi ar ben y ffordd hefo'r busnes, ac y liM'n ddiameu gen- nyf y medrwch chwi gyda'ch meddylgar- weh dihysbydd awgrymu swyddi enill- fawr eraill i'r Cyngor, y rhai o'u gwein- yddu yn ysbryd y ddeddt ddaearol.a ddwg fawr ffyniant i'r llyffanta. BON CLAWDD.

-----CENLLI BODEDERN.

DISGYBLION MR R. JONES OWEN.

GERDDI LLANFAIR.

CYFARFOD 0 AMAETHWYR YNG NGHAERGYBI.

AMAETHWYR CYMRU.

AR DDA nCCSFA I'OURCIiOSSES.…

ESGH.'IAU'R FYDDIN.

Y GWAIR ELF.NI.

DRUAN OHONO J -

Advertising

[No title]

Advertising

GW ASANAETHWR LLANEURGAIIf.…

vOARCHAR AM YMOSOD.