Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

Z)z Rhys Dafydd Syn Deyd

News
Cite
Share

Z) z Rhys Dafydd Syn Deyd Fod un o'r aclodau yn bwriadu dwyn ymlaen ^yrihygiad fel hyn yng nghyfarfod nesaf Cyngor Sirol Moti Kin bod yn penodi pwyllgor cvyf i ystyriej y prioduldcb o godi cronfa sir- ol i'r amenn o bwrcasu baner i'w gosod ar Adcila-jau y Uyngor yn Llangefni Sin ddethhr canmiwyddiant dydd mawr evldvch ar y naniyn un ugeinfed dydd o Orfl'cnnat yn y flwyddyn dwy fit a phedair ar byintheg. Y dyJsid bOtl wedi dweyd wrth y dyn ieuanc wahoddwvd i swpc-r niai merchcd yn unig fyddai yno. Na buasai wedi cynhyrfu cymaint felly fel ag i roddi tiwgi air ei blat a haleri yn ei de. Fo lhywboth yn aw.yildocaol mewn bod dyn leuanc a merch ieuane wedi colli eu sodlan wrth .;hwar.)u dydd Sadwiri, gan fod son eu bod yn "canlyn eu gilydd." Ei fod yn dymuno h\>by-u'r fcrch hwys- ft;N-,i, o Lai -n a i, nid yn ymyl Cae- ddafydd y mac r (iraig Fawr, ond cryn lavver yn nes i'r lIe y mae hi'n aros, rhag ei bod yn mynd a'r ttrind nesaf mov bell o'i ffordd. Mai te daqafotid y caiiwr gwair yn ardat v mynydd y nos o'r blacn. Ei fod yn ^pio ymlaen at gacl y gwedd- ill o'r tei«en:iau i svpir. Mai tiom -alw gafodd pan ganfyddodd fod y ci W'mIi myncd i'r ty ac wedi llyncu'r cyfan Fol rhai pobl yn Tilancrcfiii wedi ang- hoJio mai'i' SuI yv, trarmocih y Sadwrn. ac wedi gadael rhiti o b< thau'r dathlu i fyny fel pe baent yn p« i-thyn i'r Sul. Fed h wn wedi dod of o'r express:â Digynodd re(lw,r gweitiiiwr Un More yn Rhosgoch, O'r tr.en By'n eyrraedd yno Oddeutu deg or gloch Mae'r pedwar fel ei gilydd Yn ddynion gonft, call' j Oewch enwau tri olionynt, A gesiwth pwy yw'r Hall. Ben Munirey o LangafFo Yw'r ganger ar y rhein; A champ yw cael ei diebyg Am ddeaH gwaith y line; Yr ail yw John Llangefni, Brawd gweithgar lion ei wetld, A'r trydydd yw Bob Owen, Dyn gore Llanerch'niedd. De<hreinvyd agor aJlan- Pawb hefo'i big a'i raw; A buan iawn. y dygwyd Y slippers gwlyb o'r baw I Fe daenwyd gwely r siding Yn wastad fel y ddol, A rhoed y slippers newydd A'r reliau yn eu hot. Wrth gypltà reliau olaf Bob Owen a wnai war, Gan waeddi'n gryf ar ganiad- "Dowch yma hefo bar:" Rhy lydan yw'r expansion A'r dywydd sydd yn fwll, Nig gall un dewin roddi Y howltan drwy y twll." Mai y riia-ii gyntaf o'r gan yw yr uchod. Ei fod yn gobeithio y eaiff gyfle i'w gorffen yr wyt-hnos nesaf.

UN AR BYMTHEG AR HlfGAIN 0…

SWLLT Y DDAU GYMYDOG.

PREIMIN MAWR LLANGEFNI. AWST…

HEDDLU MON.

-"i--1 YR HAUL.

PENILLION

---------ARWYR BRO FY MEBYD

Y BECHGYN NA DDEUANT YN OL.

YSGOL UWCHSAFONOL BANGOR.

LLWYBR YM MENLLECH.

YNADLYS Y VALLEY.

Advertising

CYMDEITHAS DDIRWESTOL MON.

Y PARCH. T. E. WALTERS.

SYR J. MORRIS JONES, LL.D.

MARCH is AD LLANGEFNI.

Advertising

—::—X— AR DAN YN YR…

Advertising

SYLW CRAFOG. j

Advertising