Hide Articles List

11 articles on this Page

CAN ~

[No title]

neffro! tnarti ODySii)!

News
Cite
Share

neffro! tnarti ODySii)! AEDENAWC. PRAITH IV. SWLL I.â Yn y tir cifn, ceir pell olicg ar ddinas Mintrfu a'r mor. Tr ochr astcy rhaglaicr, uehedd ereigog ivedi ei wisgo a llwyni, 0 ba un mac Ihcybr cul yn dancain i'r rhaglawr. Y CYMERIADAU. PENAETH MINERVA. POLIDOI;, Maelerydd, MYROY, Ar- fogwr, NEOCLES, AMYNIAS, ELFHENOR, LYKON, Pysgodwr. ACTE, Givraig Myron, CORINA, ei Merch, THEANO, Gym- ydog, GWRAlG I BYSGODWR. AEDEXAWC, Anvcinydd Byddin 0 Frythoniaid Barbaraidd, ANARAWD, CADELL, MERFYN, TA.1.WCII, TRYSTAN, ACHWYDDUR. Cor. O! aros, Aedenawc ni chei fyned heb imi roddi anrhcg iti, fel y gallot mewn amser dyfodol ddwyn fy nelw i gof. Cymer hwn. (Yn CYlltJg ei chorgledd vrdo.) Acd. Dy gorgledd ? Yr wyt yn rhoddi hwna imi er fy adgofio am y tro y gorfu iti arfogi dy law yn erbyn dy galon 0 liorwydd fy nghynddaredd i. Cor. Nac wyf, yn wir, i dy adgofio pa fodd y treulasom ddau ddiwrnod a dwy noswaith, yn teithio yn unig, drwy gorsydd, drwy wigoedd, a llwyni drysiog; noddaist fi, ac arweinast fi, heb imi gael achos ei gyfhwrdd. 0 hyn gwnaed dyadgofio. Ac yn awr, (ynpetruso,) ffarwel! Acd. Na, na, na, na! nis gallaf hyn; nis gallaf byth dy adad di Na ad fi 'nawrâbydd eiddo fi, 0 bydd yn wraig, yn bob- peth im': Yn nihlith fy mhobl Penaeth wyf, ac yn fy mhabell, draw yn nlire, Mae genyf ddigon 0 bob peth. Nid oes it achos ofnu, byth, Ein geirwon, anwar, foesau ni: ni feiddiant beri tram- gwydd it. Defodauhen, Minerva draw, ymarferdi yn hyf, fel cynt. Bydd yn galonog fel myfi! Cei fod yn feistres arnat dy bun, Cei, arnom holl-amwy na hynâein cyfraith fydd dy elnau dooth. Am hYllY tyred gyda miâCorina, tyred, tyred 'nawr Mi adeiladaf gartref it, yn nghysgod myrdd o goedydddws, A ddygant ffrwythau melus it, drwy oil dymliorau'r flwyddyn faith; A'u gwisgoedd gwyrddion, fyddant yn groglenau rhyngot ti a'r haul. Mor altil a'r cynghaneddawl ddail, yn gwau rhwng y cang- cnau per, Bydd ednod lion, mewn gwisgoedd pefr, 0 liwiau berth yr enfys wemp, Yn plethu cyfarcddus gan, cr gwneud Elysfa Ion i ti. A dysgant. gydag awydd mawr, silliadu'th swynolenwglan. Esgyna'u melus ganiad fry i'r ddedwydd nef, nes synu'n fawr Y duwiau ar orseddau gwawl, fod marwol fenyw yn cael bod Yn wrtlirych coeth addoliad pobcreadur doniolgwynebbyd. Fe esyd Anian balmant tlwl;, o flodau amryliwiog dan Dy bertioll draed; ac uno wnant, i ber-anadlu hyfryd sawr Ednyfed i dy loni di. A'r iesin Wawr, mal pe hcb ddim O dan ei gofal ond y nhwy, a'u gwilia gyda lioffder mam Gan arllwys o'i chostrclau aur, ei gemawg, a'i meith- rinol win, Idd eu gwefusou byehain, cr eu hanog i anadlu eu rinol win, Idd eu gwefusou byehain, er eu hanog i anadlu eu Haroglau melus yn barhaus, i buro'th gartref eirian di. 0 fiacn j ddor y treigl nant, 0 ddwfr croew, o risial liw. 11 e ddengys hon dy ddarlun it', ac wrth alawaidd dreiglodros SNVJ nion fein, y deifr lion, yn nwyfus wrth dy weled ti, Fel perlau disglaer lamant fry, i dy gusanu o wir barch A u'wrdd, gan ddawnsio, ant 'nol hyn, yn falch o'th wel'd, gan ganu MoRl" A clian Arauol fryniau certh, fe'n noddir rhag rhyfel- awg fyd. Ac wrth y caf, sy'n darwain i ein dyfryn dystaw, swynol clws, Y mao aruthrawl rhaiadr erch a'r enfys sydd yn goron am Ei dalceu crych, a chymyl ynt yn fentyll llwydion-cylch ei drocu,â Taranllyd yw ei eehrys lais ac yno mae yn horio'r byd Ac cf yn herwr drosot fyddâpob gclyn geidw 0 dy wydd. Am hyny fy Nghorina dog, 0 tyred weithian gyda mi. Dedwydded treuliwn ni ein hoes! Holl ryfeddodau Anian gliw, Ddarllenwn rhanforeuol dydd; a'r nawn a dreuliwn wrth y nant, I cdrych ar ein lluniau glan. Ac atom chwaon balmaidd- ddont, I doddi ein calonau mad i gariad, a dedwyddweh pur. A phan ddel nos, eisteddwn wrth ein destlus ddor, yn nghofiaid sereh, I ddwys ddyfalu'r seren fydd yn gartref bythol dded- wydd in', Pan fyddo cariad melus yn anfarwol. Dwed, a ddeui di > Cor. Och fi Aed. 0 p'am, anwylaf ferch y trist bendrymi di ? Pa'm wyt yn fud?ânis gelli, gwn, fy nhybio mwy- dywedaist ti, Fed cariad pur, yn ddifalch, mwyn,âyn dirion, gwar. A myn y nef! Sydd uwch in pen, un felly fyth, a fyddaf i, i ti, fy holl Dy ddymuniadau, yn y gwnei eu meddwl, a ddarllenaf i," Yn dy serenol lygaid, a beihbynag sydd mewndaear mor Neu awyr, ag a geri diâcant fod o'th flaen, cyn gwnelot gais. Na thybia mwyâbydd eiddo fi, a phaid a son am fadael byth! (Iw barhau.)

WRECK OF THE TAYLEUR.

[No title]

| THE ARMY AND NAVY. !

COURT OF CHANCERY—LINCOLN'S…

[No title]

A SKETCHI OF THE LIFE OF DAFYDD…

[No title]

!NEWPORT TOWN COUNCIL QUARTS^!…