Hide Articles List

9 articles on this Page

PONTYMEISTR.

Family Notices

[No title]

News
Cite
Share

GWELLIANT GWALL. âYn hanea cwrdd chwarterol Mon yn y SEREN ddiweddaf, yn lie dan lywyddiaeth y Parch. W. E, Jones, Bryn- siencyn," dylai fod danly-wyddiaeth y Parch. D. Thomas, Llangefni ac yn lie "1868" yn pen. 5, darllener 1866."âI. JAMES. GALWAD I WEINIDOG.â MAE eglwys y Bed- yddwyr yn Philadelphia, Ab#rtawe, wedi rhoddi galwad unirydol i'r Parch. J. ft. Jones, Aberdulais ac y mae yntau wedi ateb yri gad-arnha»l. Y wae yms fp-s eang i Ififurio; a chredwn y bydd Mr. Jones the right man in tbe right pl-ic.âTYST. SEION, TREFOIIRIS.âSul, y 22ain, cawsum y fraint o weled dwy chwiei- ya cael eu cyd-g)addn gyda Ch'ist yn y hedydd, gan y Parch. J. Jones, Taibach, yn nghyd ag adf. riad unarall i gvmmun- deb. Mae fireii! ettf jri arcs am yr un fraint, ac ar y cyfan, gellir dweydyn ddibetrus, fod yr achos yn gwisgo agwedd dm iewyrchus.âJABES. ABEBAFON.âCynnaliodd Ebenezer ei chyfar- fodydd Wjnyddol eleni Tach. 8fed n'r 9fed. Y brodyr fu yn gweinyddu "r yr achivsur oeddynt, y Parcfan. J. Jones, Taibac)); E. Jones. Pentyrcb B. D. Roheits, Llwynhendy ;â B. Evans, Castell- nedd n'r Parch. E. Thomas, Casnewydd ac y mae yn dda genyf alia riweyd, oaai y cyfartodydd goreu a fu yn Aheratun er's ll«wer o Hynydciau oeddent. Yr oedd y frawdoliaeth wedi bod yn cynnal trvv yr wythnos flaenorol i'r cyfarfod, i ddy auno m lwy idiant ar y cyfar- fodydd, ac mae yn dda genyr allu dweyd, fod y dymuniadau wedi eu hateb i raddau helaeth. Yr oedd y cyfarfodydd yri iiuosog iawH; a'r brodyr yn pregetuu gyda hwyl a bias. Hyderwn y bydd i'r had da a bauwyd gae! dvfnder daear, Be y gwelir llwydd mawt- ar y weiuidogaetli etto yn ein plith. -Ap HABEI. HEBlWN,YSTRADYFODWQ.-Y Bedydd Cyntaf. -Yr oedd y lie pobloguidd hwn heb un achos giii y Bedyddwyr hyd yn ddiweddar, pryd y daeth i feddwl rlwi o'r frawdoliaetk yn Nebo y buasai yn fuddiol codi vestry a ohrrinal Vsgol Sabbothol yn y lie; a gollyngwyd ychydig.p frodyr a chwiorydd o Nebo, a chorifolwyd yr eglwys yma. Sul, Tach- wedd 7fed, yr oeddetn yn cyfranogi o'r cymmundeb cyntaf; ac ar y Sul, Tachwedd 14eg, y eawson, y fraint o weled y bedydd cyntaf yn cael ei weinyddu, Am dii o'r gloch y prydnawn, flurfiwyd yr ysgoi (saith ugain mewn rhif) yn orymdaith, yn Cael ei blaenori gan y cor, acherddwyd yn riieolaidd hyd lan yr afon, gan ganu ton ar y pennill "liwy'n gweled pob dydd Mai gwerthiawr yw ffydd." Yna gweinyddwyd yr ordinhad o fedydd gan y Parch. M. Phillips, Abersttnan. ar frawd a thair chwaer ag oeddynt o flaen yr eglwys. Y tro oiaf dywedai y gweinidog ei fod yn barod fsdyddio unrhyw un ag oec'd yn eredu, ac yn teimlo awydd i ufyddhau; ac er ein syndod, dyma un yn tori trwy y dorf, ac yn gofyn am g ieleijedyddio. Gofynodd y gweinidog a oedd efe yn credu ? Atebodd yn gadarnhaol; .a bedyddiwyd ef yri y fan. Go- beithiwn y bydd i Air yr Arglwydd lwyddu yn y lie hwn yu ol llawy lie y bydd i'r Arglwydd chwanegu beuiiydd at yr eglwys y rhai a fyddant cadwedig.âGOGLKDDWH. NODDFA, THJEORCI. Cangeu yw'r Noddfa o eglwys Nehø, Ystrad-Rhondda, acy mite yn un o'r catigenau goreu a inwytif addawol a liewyrchus a adnabuasom eriOed. Y mae ganddi un o'r capeli harddaf yn y dyffiyn, os nad yn y sir. Ei gweinidog yn rhanol a Nebo, yw y Parch. J. Rufus Williams, yr hwn a ddechreuodd yr achos, ac sydd wedi gofalu am dano hyn yn bresenol. leitnlodd y ganghen awydd am hoii lafur y gweinidog, ac felly, rhoddodd alwad i Rufus i gymmeryd ei gofal yn gwbl oil. Bu y peth o dan ei ystyriueth am rai wythnosa1' rhoddodd ei -itebiad rnewn llythyr nos Sabboth di- weddafâond yn uacaol, am ei fod yn ffaelu a goll- wng ei afael yn ei eglwys yu yr Ystrad, rhwng pa un ac yntau y mi*e serch a cliariad mawr yn bodoli. Dywedai yn ei lythyr ei fod yn bwriadu corfloii Noddfa y Sabboth cjnta? yn loaoawr nesaf Pfvd y rhoddai i fyny ei ofal gweinidogaethol, a'- g'obeithio y byddai i'r un teioiUdau da ebynhes fodoli rhyngddynt ar ol y corffoliad ag sydd yn awr yn bod rhyngddynt cyn y corffoliad. Ein dymuniad yw, gan nad pwy a g/lwn feI gwein. idog, y bydd yn ddyn da, gweithgar, a difrycheulyd y yn ei fywyd.âGOHEBYDD. CYPARFOD JtJBlLi.-r-Ar ddyddiau Sul a Liun, Hydref 25ain a'r 26ain, 1.868, cynnaliodd eglwys Nebo, Ystrad-Rhondda, ei chyfarfod jubili, er cof am gl?,-ddedigaeth corff y fsirwolaethâyr hen ddyled oedd ar y capel. Nit oedd dim cssglu yn un o'r cyfarfo"d("t*d--y dtau ddysld, ond ar ddiwedd ycyfarfo81 hwyrol nes.Lun-a'r casgliad hwnw yn unig at gyfM-fod A tkrwuliau cwrdd y jubili. C&fwyd cyfarfodydd neillduol u dda. Yr oedd y cynnulliadiiu y llaosog, y pregethau yn afaelgar, yr eglwys mewn hwyl, y gwrandawiad yn astud, a Rufus, y gweinid»g, wrth ei (add. Ymae yr eglwys nchod a'i gweinidog wedi bod yn ym- drechgar gydn'r achos gorcu, acwedi cyd-weithio mewn amser ac allan o amser, gartref ac oddicar- tref, am flynyddau, heb ddiffygio mewn dim; ac y roae eu hymdrechion diflino a chaninoladwy wedi eu coroni & llwydiiant. Duw y nef a fyddo yn nawddac yn ainddiffya iddynt etto yn y dyfodol. Y brodyr fu yn gwefni yn n^hwrdd y jubili eeddent, y Parchn. W. Jones, Bryn bytryd; Thomas Evans, Berthlwyd; L. Jones; Treherbert; N. Thomas, Caerdydd; ac E. Roberto, Pontypridd. Ar ddiwedd y cyfarfod diweddnf,pf#lwod"d y gweinidog ar amryw o blant bychain VT platform, a ckyflwya- odd i bob un o honynt Report Artrefol Bedyddwyr Mbrganwg aia e* gwaith yn casglu d'r c«W«tu:.gaty aooadaeth uehod. Gwneir hyn, neu rywbeth cyffelyb i byn, bob blwyddyn gan Rufus a'i eglwys yn Nebo.-A.G. â7

GLANDWE.—TYSTEB.

hEHTOWAD SWYDD LANCASHIIiE.…

;CASNEWYDD.—Y TERFYSG.

ETHOLIAD ABERHONDDU.

TERFYSG PWYSIG YN SIR FYNWY.,'

[No title]