Hide Articles List

9 articles on this Page

LLYTHYR 0 LUNDAIN.

■ j CAERFFILI A'l HELYNTION.

jABERDAR.

News
Cite
Share

ABERDAR. Mae arnaf i ddiolch i chwi, Mr. Golygydd, arr fy nerbyn i'ch gwasanasth. Gobeithio y caf fod yn fFyddlawn a gnnest. Marwolaeth y Parch. Thomas Nicholas, gwein- idog y Bedyddwyr yn Gwawr, Aberaman.â(iofid yw geaym gofnodi marwolaeth y gwron uchodây dyr. da, y cristion dedwydrl, a'r gweinidog Ifyddl m'n. Gellir dsveyd am dano heddyw fol y dywedwyd am Lazarus, "Mae efe yn huno," ond mae yr Iesu anwyl yn dod i'w ddihuno ef. Dyoddefodd Mr. Nicholas gvstudd trwm iawn am tua blwyddyn a hanner yn dawel a boddlon i drefn ei Dad nefol. Ni chlywwyd ef yn grwgnach yn ei holl gystudd, ac er gwybod fod ei afiechyd yn anfeddyginiaethol, ?ytnfoddlonai i drefn Duw, a'i enaid yn ngofal ei Geidwad. Cafodd dynerwch a chydynadeituiad mawr yn ei gystudd gan ei briod anwyl, ei eglwys ho OF, a'r gweinidogion yn y Dyffryo. Mae eglwys Gwawr, yn nghyd a gweini- dogian y cyleh, wedi ennill iddyut eu hunain radd dda yn hyn. Nid wyf yn cofio i mi glywed am gymmaint o garedigrwydd oddiwrth eglwys a gweinidogion yn cael ei ddangos tuag at unrhyw weinidog o'r bLen priodolwyf hyn i raddau pell i'r Parch. DrJr. Price, yr hwn sydd a'i galon mor llawn o gyd-dynerwch a chydymdeimlad. Mae efe yn blaenori ei frodyr yn mhob gweithred dda. cyfaddef mai Aberdar yw metropolis y byd crefyddol. Boreu dydd lau, Tach. 9fed, hunodd Mr. Nicholas yn yr Iesu. Dydd Mawrth canlynol, casglodd tyrfa o fobl i hebrwng yr hyn oedd farwol o hono i'r cemetery. Gweinyddwyd ar yr achlysur gan Jones, Caerdydd Evans, Ahercanaid Jones, Caersalem Newydd; Evans, Dowlais; a Roberts, Pontypddd. Yr oedd tua deg ar hugain o weini- dogion yn yr angladd, yr hyn oedd yn llefaru yn uchel iawn am safle Mr, N. yn mhlith gweinidogion y sir. Mae yn galaru ar ei ol weddw athri o blant bach. "Tad yr aaiddifaid a Barnwr y gvveddwon" a ofalo am danynt. Abercwmboye.- Yn nghanol tristwch, mae genyf destunau i lawenhau, Mae newyddion hyfrtd yn dod i'a clnstau o'r lIe uchod, sef fod yno ddau ar bumtheg yn y uyfeillach. Gobeithio fod Duw yr achuh yn penderfynu dod i'r Ian trwy y Dvffryn i achub ein gwrandawwyr anwyl. Owmbach,âMae y Bedydclwyr yn dechrell dihuno beliach yn y He hwn. Maent yn bresenol yn ddiwyd iawn gydag ail wneyd gallery eu capel, darostwng y front, a chodi y back. Wedi y gor- phenant bydd yn gapel hardd a thlws, a dywedir wrthyf ei fod yn cael ei lanw o wrandawwyr bob Sill, trwy ymdrech weinidogaethol Mr. Samuel. Mae yn ymddangos yn bresenol y byarl i lVlr, Samuel godi eglwyg Cwmbach i saHe uchel yn y Dyffryn. Llwydrl iddo. Peth newydd o dan haul.-Mae yn anhawdd braidd i gael llawer o bethau newyddion y dyddiau hyn, a chredwyf fid rhyw ddoethwr vn dywedyd nad oes dim newydd dan haul ond os bydd, mae mor debyg o fod yn Aberdar *g un He. Mae a ganlyn yn beth newydd Un o weinidogion parchus y Bedyddwyr yn cad gwahoddiadau taerion i ddvfod i'r m'es fel ymgeisydd dros un o siroedd Cymru, er ei chynnrychioli yn y Parliament." Dyma beth nswydd bid sicr; anrhydedd newydd na chynnygiwyd i un gweinidog armghvdffurfiol o'r blaen, Dylai y Bedyddwyr yn Nsfhymru deitnlo yn ll*wen fod ganddynt weinidog digon galluog i droi yn nghanol athryiith y Senedd-lys. Y gwron ag wyf yn cyfeirio ato yw y Parch. Dr. Price o'r lie hwn. Mae Brycheiniog, hen sir ei enedigaeth --y sir a'i tnagodd, yn awyddus iawn am gael yr anrhydedd o'i osod yn nghwmpeini Gladstone. Dvwedir wrthyf, pe bai y Dr. anwyl ddim ond dyfod allan, y byddai yn sicr o fod yn vmsreisydd llwyddiannus. Carwn yn fawr gyda phobl Brych- einiog ei weled yn aelod Seneddol etto evn ei farw. Mae wedi ymgodi yn nchel yn harod, ond credwyf nad yw yn ei zenith etto. Y diwrnod o'r blaen yr oedd yn cael ei roesawi gyda banqiiet yn Wrexham, Coik yn yr Iwerddon, a man it] ereill yn Lbrgr. Pa fwyaf v sÃhrir hwy gan ei elvnion, mwvaf o iiyd yr vmgoda i fyny. Bu Mr. Ha Ha yn yoidrechu gosod 0 droed ar ei ben, ond wrth hyny coUoddei equilibrium, a syrthiodd yn tjarnedd nes colli ei ring. Mae y Dr. fel y balmwydden, yn dyfnrl yn fwy ffrwythlon o byd, a theimla Aberdar yn falch o'r lath ddyn. Negro rhydd America. â Cynnaliwyd cyfarfod nos Fereher, Tach. 15ed, yn y Netiadd DJirwestol, mewn perthynas i fobl duon America, v rhai a ryddhawyd ar ddiwedd y riiyfd eartrefol. Yr amcan oedd c.el ychydig o gymhorth arianol er eu cvn- nortliwvo yn eu sefy,ifa bresenol. Yr oed-l Dr. Holbrook. n New York, a Mr. Phillips, Kensington, yno a yn dadleu ar ran y dvn d'j, yn cael eu cvn- riorthwyo gan rai o weinidogion y lie. Yi- oeild v cynnulllad vn fach, ac ofnir fod y casgliad vn llai. Dichon i" yeh\dig 0 ra,!fclrn yn bresenol yn erbyn y free negroes, o henvydd eu hyrnddygind presenol yn Jamaica. Gobeithio y cyrlnedcl t eu safle cyn hir. GOHEBYLD.

TONGWYNLAS.

-------.., ,LLITH 0 RUMNI.…

GLANDWR.

HAIARNFA BSDLINGTON, NORTfJUM-BERLVND.

1PLWYF LLANVCRWYS A'I AMGYLCHOEDD.

PWY OEDO Y FENIAID GWREIDDIOL…