Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

AT E1N GOHEBWYR, &c. ErN DBRBYNiADAU.âY Pryfgopyn-Un o'r lle-Rufus-Cyw yr EglwysâGwrandawwrâParch. J. Davies, Aberaman- Parch. D. 0. Edwardsâlolo Fychan-Mary JonesâYmofyn- ydd-Derbyniwr, &c.âQ. R.-Moses BachâD. G. M.- Robert Parry-Carwr Trefn-Cas ganddo gythraul. GWBANDAWWE a ofynai'r Parch..T. Jones am brofion fod dyn- ion half-bred yn fwy diegwyddor a gwaedwylltna dynion ereill. o 8". SEREN CYMRUâA fydd i'r pyfeillion lluosog sydd wedi gn !⢠ysgrifenu atom yn cymmeradwyo y cyfnewidiad yn nygiad 1 allan y SEREN, dderbyn ein diolchgarwch calonog am eu llyth- yrau. Yr ydym wedi at,'b llawer yn gyfrindchol, ond aeth y t orwaith yn ormod; felly, cymmerwn y cyfle hwn i ddiolch i chwi oil ar unwaith a gallwn eich sicrhau y bydd i ni hefyd 5 ofalu am gadw mewn golwg yr awgrymiadau gwerthfawr ag F' ydym wedi eu capl gan rhai o'n gohebwyr parchus. MARY JONES.âYmofynwch a chyfreithiwr yneich ardal. IOLO FYCHAN.âMae eich gofyniadau yn cynnwys gormod o en- syniadau i ni allu eu cyhoeddi. 'A. B. C.âDysgwyliwn am hanes yr Eisteddfod oddiwrth yr Ysgriferiydd, ac fe ddaw y Feirniadaetb. ar yr un pryd. GRAMADEGYDD lEUANC.âDysgwyHwn y bydd y Gwersi Gram- adegol o wasanaeth i chwi. YMOFYNYDD.âMae Llaw-lyfr y Beibl gan Dr. Angus, cyfieith- edig gan Lleurwg, gyda y goreu a wyddom am dano. Gellir ei gael gan Gyhoeddwr SEREN CYMRU. PREGETHWR IEUANC.âMae Barnes ar Isaiah yn fanwl iawn ac ymaiferol. J, REYNOLDS.âHome Office, Whitehall, London. DKREYNIWR oit DECHxEU.âMae yn ddrwg genym am eich gofid; ond danfonwch lythyr at y Parch. R. Ellis, Caeryn- arfon, a byddwch yn debyg o gael boddlonrwydd. 41 FRANK LESLIE'S PAPER "âDiolch i ryw gyfaill da am y papyr doniol hwn o America. CAS GANDDO GYTHRAUL.âMae y cwbl yn wir, bob gair; ond gwell gadael rhwng y ddwy arth. Nid ydym am gael dim rhagor ar ypwnc. CARWR TREFN.âDarfu i ni yn y Rhifyn cyn y diweddaf gy- hoeddi ffeithiau yr achos y cyfeiriwch ato. Mae y rhai hyny oil yn wir; a chredwn y dyleiit foddloni unrhyw Garwr Trefn, yn enwedig os bydd yn ddiacon mewn eglwys Gristionogol. Felly, Syr, nid vdym am i chwi gael cyfle o dan ffugenw i ofyn rhes o ofyniadau ensyniadol: ond os ydych chwi yn gwadu y ffeithiau a gyhoeddasom, gwnewch hyny fel dyn a Christion o dan eich enw priodcl. Y mae hanesion cyfnrfodydd llenyddol, &c., wedi dyfod i law ond o ddiffvg lie, gorfu i ni en gohirio hyd yr wythnos npsaf, pan yr ymdrechir gosod yr oil i fewn. â¢gfj* Diolchwn vngalonog i'r cyfeillion ydynt wedi llafurio i helaethu cylchrediad y SEREN. Mae yn lion genym hysbysu fod rhif v derbymvyr yn agos i fil yn rhagor nag oeddynt y Uynedd. Vn ngwvneb cymmRint o eyfnewidiadau, mae rhai camsyn- iadau wedi dygwydd wrth anfon y sypyr.au diweddaf ffwrddâ ymdrechir gwneyd pob coll i fyny yr wythnos hon. Er mwyn arbed amser a thrafferth, bydded i'n Gohebwyr anfon eu cvnnyrchion. yn ol eu gwahanol dueddiadau, f.1 y canlyn :â lipp" Pob hanasionâcrefyddol a chymdeithasol, archebion, a thaliadau i Mr. W. M. Evans, Seren Cymru Office, Car- marthen, tgif Y TRAETHODAU, GOHEBXAETHAU, &câRev. T. PRICE, ^K.OSR COTTAGE. ARKRDARE. tgjgP YR YSGRIFAU EGLAVVSIG, o nodwedd yr erthyglau ap- weiniol Eglwysig, &c., â Rev. B. EVANS, PENYDREF HOUSE. NEATH. tW Y FARDDONIAETH -Rev. J. R. MORGAN (Lleurwg), LLANELLY, CARMARTHENSHIRE. T_A.XJI-A_ID-A.tj- Derbvnivvyd taliadau oddiwrthâJ. P. Amlwch,T. H. Holywell, 0. L. Llrt vngwril, H. J. Tynewydd, C. E. G. Brymbo, M. R. Same, T. P. Llangvnidr, E. R. Bassaleg, J. P. Blaenau Gwent. W. M. Bedwas, J. L. Golden Orove. R. R. Tongwynlas, J. A. Kidwelly, M. M. Waunfach. A. W. Penvdarren, D. L Blaenffos. T M. Aberystwyth, T. J. Cileerran. T. G, Pontselly, D. R. Llan- gendevrn, T. P. Trefforest, J. L. Cleifiog, A. R. Peiitrehach, D. H. Aboronlais. ,J. J. M. Blaenau, J. G. LIundain, E. G. Bettws, B. E. Wern Wen.

YR WYTHNOS

LINCOLN A'R CAETHION.

Family Notices

CYLCHDEITHIAU Y BARNWYR. ;