Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Deddfau Natur a Deddfau lechyd. CADW deddfau natur yn gywir yw y brif ffordd i sicrhau iechyd da a hir ddyddiau. Caulyniad uaioagyrchol ac anocheladwV" trosedd ar ddeddfau natur yw afiechyd. Pau y goddiweddir dynion a'r gosp flin hon am drosedd, y peth blaenaf & phenaf raid ei wneud er ei symud yw, dileu yr achos a chywiro y coll trwy arfer physigwriaethau naturiol a chydweddol zn deddfau llywodraethol iechyd a chysur y corff Physygwriaeth Natur yw Llysiau. Y mae y rhai hyn wedi eu cyfaddasu gan eu Crewr Mawr mewn rhinweddau i gyfarfod ag an- hwylderau afrifed dynion ac anifeiliaid. Mor fuan ag y daeth y natur ddynol yn Uygredig, daeth hefyd Tn agored i lawer iawn o glefydau poenus a pber- vglus i'r bywyd, y rhai ydynt fel bvddin arfog bob tmaer yo barod i ymosod ar y creadur a ryfygodd i dori deddf ei Lywydd eyfiawn a daionus, yr bwn sydd yn "peri i'r gwellt dyfu i'r anifailiaid, a llys- iau i waeanaeth dyn." Gan fod llysiau'r maes o wasanaeth aeddygol arbenig i ddyn, fe ddylai pawb eu hystyried yn drugareddsu gwerthfawr, ymdrechu meddu gwybodaeth 0'0 natur, a'u defnyd io i'w gwa- banol ddybenion. Gwybodaeth am, ac iawn gF- mbwysiad o rinwedilau y rhai hyn yw dirgelweh mawr Physygwriaeth. Y mae hanes y gelfyddyd jeddygol yn profl mai Meddyginiaeth yr Henafiaid cedd darpariadau gofalus a hellol o lysiau. Talent gylw mdDwl i rinweddau a phriodoleddau amrywiol lysiau, ymdrechent yn ddifiino i gydgymysgu y rbtn- weddau hyn yn ddarpariadau effeithiol i symud ymaith yr anhwylderau a flineot eu cyd-ddynion, ac yr oeddynt yn dra gofalus i wylied a chofnodi y dy- lanwadau da a gariai eu darpariadau meddygol ar y cleifion; ac fel hyn yr oedd ganddynt awm mawr o darpariadau pwrpasol a sefydlog ar gyfer pob math c glefydau ac anhwyMerau y mae dynion yn agored ddvnt Y mae balchder a diofalwch yr oesau di- weddar wedi arwain dynion i fesur gormodol i ddi- yatyru llysiau, ac i yro oddiwrth ffordd dda ein nafiaid; ac o herwydd hyny, y mae Darpariaeth Lysieuol dda yn drysor anmbrisiadwy i bob dosbarth o ddynion n yr oes hon. Cam canmoladwy a theilwng o gefn- aeth yw pob ymdrech o eiddo Meddygon a Ffer- wyr, o ddysg a phrawf, i gael allan a dllrparu nmddvainiaeth lysieuol rinweddol a chyfaddas. Yn "cyfeirUd h«n, QUININE BITTERS, GWILYM EVANS, LLA.NELLI, yw Physygwriaeth Lysieuol ryfeddaf yr oes hon. Y mae dyfeisydd clodfawr y Quinine Bitters, rwy ei wybodaetb fferyllol eang, ar ol astudiaeth ",altd, wedi gorehfygu llu o anhawsderau, a llwyddo i ddwyn allan i'r cyboedd ddarpariaeth lysieuol ag sydd mewn rhinweddau a chyfaddasrwydi, yn sefyll ar ei phen ei hunan mewn rhagoriaPthau meddygol, a'i chlocl yn a wr yn adnabyddus trwy wJedydd Ewrop, Asia, America, Awstralia, yr M it, a phartbau eraill lawer, o ddysg a phrawf W#dl EI PHROFI y ddarpariaeth fwyaf ffodus ae effeithiol i gryfhau rhanau gweiniaid a nycblyd ya y corff, i nerthu yr hollgyfansoddia i, t adloni a bywiogi yr ysbrydoedd, yn amddiffyn rhag ymosodiadaa anwydon, twymyn- au, heintiau, ac aohwyl !er»u o bob math, i symud ymaith rwystrau ac atalfeydd o'r ermigau bywioI- j adfer iechrd .i ddyogelu, &,e., ag sydd hyd yn hy n wedi ei ddyfeisio. Y mae QUININE BLTTERS, GWILYM EVANS, yn mho > ystvr, yn Feddygin- iaeth Deuluaidd, ac fe ddvlas'ii fod wrth law yn bob teutu, am ei bod yn ateb i anhwylderau plant) dyrion mewn oed, a'r rhyw fenywaid. Y mae gan 811 meddiaordd anturiaethus ganoedd o'r Oymeradwyaethau Uchelaf ddynt fel darpariaeth iachaol, wedi eu derbyn oddi- wrth Feddygon enwog, Arddansoddwyr clodfawr, Fferyllwyr parchus, yn nghyd thystiolaethau awer oddl 'i ddynion credadwy, ag sydd eu bun- ain wedici ilwyr wellhad oddiwrth anhwylderau bliniona i ryglas, ac yn dystion o eraill wedi eu owbl iache trwyddynt, a niter fawr o honynt wedi eu had iechyd ar ol i feddyginiaethau eraill fethu Y m y QUININE BITTERS hyn wedi cael eu cyfansoa ii yn y modd mwyaf celfyddgar a ffodus ag y mae yn bosibi i ddarpariaeth feddygol tod Maent yn cynwys | Elf en au Gweithgar chwech o'r llysiau a gydnabyddir yn ddieithriad y mwyaf rhinweddol o'r boll lysiau arferol ae ad- dAbY"dils yn v Kelfy ^vd feddysf'l, sef Quinine, Sarmpa illa, Gentian, Burdoek, Dandelion Saffron, a Lavender. Y mae yr elfenau gweithgar Ihyi wedi eu cymhlithio gaa awdwr dyagpdig y QUININE BITTERS yn y fath gymesur a'r fath gymodedd, fel ag i sicrhau cvdweithrediad effaithiol a llwydd- lanus o holl ranaa hunfodol y llysiau detholedig ganddo i'r perfieithrwyd 1 mwyaf. Nid dargaifydd- iad daaiweiniol yw y QUININE BITTERS, on 1 ffrwyth Uafur caled, gwybodaeth gywir, ac athr-n- iaeth ffer yllol bur, Y mse safle a galluoedd dyfeis- ydd y QUININE BITTERS yn ddigon o sicrwy ld eu bod werii ea darpiru yn hollol gydunol â. deddfau natur, ac fell ç y mtent o reHrwydd yn hollol gyf- addas i sicrhau^eu Dybenion Daionus. Yr oedd yn amcan gan awdwr y QUININE BITTERS, wrth eu cyfansoddi, iddynt i ateb dy- benion mawrion a daionus, sef cynorthwyo traul yr ymborth, gwellhau ansawdd a hwylysa cylchreliad yr hylifau bywiol, cryfhau y giau a'r cyhyrau, puro a ffrwythloni y gwaed, bywiocâu ysbrydoedd llest;, adloni meddyliau pruddaidd, sirioli tymherau marw- aidd, syreud ymaith rwystrau ac atalfeydd o'r ym- ysgaroedd, yr arenau, ac yn ffyrdd y dwfr, &c., 800 i roddi tone iacbns i'r holl gyfansoddiad. V mae natur rinweddol y llysiau sydd wedi eu dethol mor ofalus gan yr awdwr yn gwneud v ddarpariaeth ryfeddol hon y Feddyginiaeth fwyaf Cyfaddas i Iachau anhwylderau y giau, dolurian yr afu a'r arenau, clefydau y ddwyfron, malldraul y cylia, gwendid ac anmhurdeb yn y gwaed, poenau a gwyntogrwvdd yn yr ystumog. trymder a gwaelder cyn ac ar ol bwyta, surni a llosg yn y cylla, oyfogi bwyd a b'as anhyfryd yn y genau, teimlad cysgiyd a marwaidd, cwsg an- esmwyth a breuddwydion eynhyrfus, cortt-rwymedd ac afreoleidd-dra coluddion, y clefyd melyn a'r dropsi, cryd a'r mwyth, scurvey a chomwydydd, manwynon a chlwyfau In yr aelodau, nycbdod cv- ffredinol a th edd i'r darfodedigaeth, brathiadau yn y frest, p:m ysgafnder, cur pen, poenau a gwaew rhwng yr ysgwyddau, y wyneb, a'r ochrau, yo. nghyda lluaws o gyffelyb anhwylderau aar sydd vn tarddu o anmhurdeb gwaed, awnhrmlmd, ac afreoleirld. dra yn yr afu, &c. Y mae llawer 0 r rhai hyn o I natur j Clefydau Hirbarhaol Chronic). Bythain yw llawer o r rhai uchod ar y dechreu, a hawdd eu symud, ond wrth esgeuluao arfer moddion adferol mewn pryd, y maent yn casglu nerth, ac yn d'od yn fwy poenus no yatyfnig. Yn ra idol v maent wedi enill eu grym a'u gafael yn y cyfaDSoddiad, a physygwriaeth ya med iu Dylanwad Graddol sydd raid ei harfer er eu symud ymaith. Y mae dar- pariadau meddygol o gyfferiau llymion, fynYjhaf yn rhy dreisiol i ddeddfau natur, ac am hyny yn dar- ostwog a gwanychn nerth y corff, tra y mae medd- yginiaethau o ddylmwad graddol, fel y mae y QUININE BITTERS, yn cynorthwyo natar i ym- gynal i orchfygu y dolur, ac adfer i nerth ac iechyd arferol. Yn yrystyr yma y mae Rhagoriaeth y Quinine Bitters ar bob darpariaeth physygol arall. Nid oes ynddynt yr ua gronyn o wenwyn, haiarn, arian byw, na cbyfferiau cysgiyd a gwanychol. Dylanwad grad sol a sicr yw proffes eu dyfeisydd ifdynt i weitbio. Nid ydyw yn honi fod un aogn yn eaoawytha J, ac un botelaid yn llwyrillchâu. Er siorhau daioni oddiwrth y QUININE BITTERS angenrhaid yw i gleifion Eu cymeryd mewn pryd, am fod pob dydd yn ychwanegu nerth doluriau. Pd. gyntaf y cymerir QUININE BITTERS GWILYM EVANS buanaf a sicraf oil y mae adferiad yn cy- meryd lis. Bai mawr cauoedd o ddyoddetwyr yw oedi cymeryl physygTiaeth weddus. Gwna un botelaid mewn pryd fwy o les na thair ar ol hir edi. Wedi dechreu eu cymeryd, angenrhaid yw DYFAL BARHU hyd nes cael llwyr wellhad. Bai arall ar gleifioo yn gyffredin yw dysgwyl gormod oddiwrth ycti dig physygwriaeth, ac erfyn am ddylanwad buan. mae hyn wedi arwain cleifion i roddi heibio feddy iniaeth bwrpasol i'w dolur, a newid o fed Iyer j feddyg, hyd nes iddynt va y diwedd wneud defy hawdd ei iacbhu vn grfyd anfeddyginiaethoL mae pawb sydd wedi gwneud Prawf teg o honvnt wedi eu cael yn hollol yr hyn y mae eu hawdwr a't perchenog yo hawlio iddynt fod. 01 vw tvstiol- aethau dynion o safle uchel o un gwerth, y ma^ V gwirionedd h wn wadi ei sefydlll tllh wnt t un amheo' aetb. Y mae pawb sydd wedi eu profi unwaith yn eu mawr gymeradwyo fw cyfaillion ac eraill, o herwydd hvn y mae Gofyn mawr am danynt, o bob peth adnabyddus i'r byd, a hyny yn cyuyddu yn fwy-fwy bob blwyd iyn. Y mae hyn yn profi eu bod yn ddarpariaeth dra effeithiol, pe anjgen, n' buasai yr un personau yn parbau i'w prynu s'u defnyddio. Physygwriaeth gyfaddas i'r Tymhor Y mae gwahanol dymhorau y flwyddyn yn goiod dynion yn ago red i amrywiol glefydau Be anhwylder- au gwaha ol. Ceir dynion yn ami yn y tymhor hwn, o herwydd llafur caled yn y cynauafau o dan wres yr haul, ac yfed maBur helaeth o gvrw a dwfru i leddfu syched, wedi anmharu eu hiechyd i radda pell. Er adfer tone i'r cvlla, i buro a nawseiddio dymheredd,ac i adenill nerth corff a eiriolder meddw^ nid oes rfirn yn gvdwerth â. QUININE BITTER GWILYM EVANS. Y mae o'r pwya mwvaf ofalu am yr iechyd yn y tvmhor hwn. Y mae am i ben yn ayrthio i'r bedd gvda chwymp y dail I Mewn trefn i ragflaenu anhwylderau poenus-i sier-, hau iechyd yn y tymhor hwn-nid oes dim maJ fnddiol a QUININID BITTERS, ac ambell i ido/n o DIGESTIVM PEARLS GWILYM EVANS y awr ac yn y man. SYLWADAU CYFFREDINOL Gallai rhai dybioei bod ya antnhoubl i ua f^l Iyg iniaeth effeithio lles&d mewn c/nifer ui" ddoluriau. Y mae yr ateb yn syml a pharod, vrt (1) fod tystiolaettiau pwysig i'w cael unrhvwamaa (2) fod y feddyginiaeth yn eynwys oynifer o wa- hanol lysiau; (3), y mae y driniaeth yn un hollot resymol, sef symud achos y dolur vn !!vntaf, trWY gryfhau y cyfanso idiad, se felly arnddiffya y rhanit'i gwaiaf a mwyaf agored i afiachyd. Ar tnt) am- gylchiad, doeth ydyw yi gyntat chwilio achos poo dolur. OYFARWYDDIADAU l-W BWROASU. Gofyner yn eglur am QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Fe ellir pwrcasu y Quinine Bitters hyn yn ddt- drafferth, Y mae ar werth gin Fferyllwyr a gwerth- wyr Braint Feddyginiaeth tnvy'r deyrnas, ar '}yt. andlr EwreJp, "n America, Affriea, yr Aipht, Cyprus ac Awstralit, &câ mewn potelan, 2s. 9c. a 4s 6«- ac mewn htychau 12s. 6e. vr un. Gallir arhed wilt wrth bfYOU potel 4s. 6i., y mae yn cyo ddwywaith cymaint a'r botel 2'. ge. Er cael v gwir Bitters, gof yne>- fel hyrx 'Potela'd o QUININE BITTBRS GWILYM EVANS,' a gofaler arn wele i â 1. Fod enw GWILYM EVANS, F.O.S., M. P.S., yll ysgrifenedig ar stamp y Llyvyodraet ar wddf pOD potfJl. rp 2. Y mae SOW 'GVCTLYM EVANS QITININB Bl-L- TERS' ar bob label. 3. Nid oes un botel i'w chael dan 2«. 9c. y, un, 011 cy ygir i chwi werth chwe ehfJiniog nei swllt. byddwch wybydJus mai twyll a ffugiad ydynt. 4. Na cbym rwch eich cyngbori gan neb i r.rV', meryd a rhyw fath o gynivsg arall o dan vr t»^'1 esgus ci fo i yn llaw mor rhiawed tol ac ya rhat *« psgus gwael a bwyllodrua yw hwaa. Co&er ani Y ethau da yn urig yr ymdrechir eu hefelychu, ac Y mae lluaws mawr o efelyehiadau i feddyginiaeth dderouog a dihafai Quinine Bitters Gwilyrn £ r :ims -4- ft oily W9 Hugte, yj) M Atg»Wy Y14 Hoo], Polg«Jta, JW W85,