Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

mwoa DAVID'S COUGH MIXTURE.1 PESWCH' Y FEDDYGINIAETH FAWR GYMREIG PESWCH! AT BESWCH ANWYD, DIFFYG ANADL, BRONCHITIS DIFFYG ANADL! OOLUR GWDDF, ANWYD, POERI GWAED, COLLI'R LLAIS, PAS, CRYGNI. DIPPYG- ANADL! Mewn potelau 13tc., 2s. 9c., a 4s. 6c. (gyda stamp y Llywodraeth) Nid rhaid i DIFFYG ANADL! DAVIES1 S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth. Y mae erbyn hyn wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddau, ac y A holl anhwvlder- mae y perchenog, drwy draul a llafur di- u ttuxiwyiuer ildi0f weiU ei berffeithio i'r fath raddau Tel y mae yn cael ei gydnabod fel darganfvdd- iad gwerthfawr at yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael lachad, ac y Frest, y Gwddf yn gwneud eu goreU i hysbysa y ffaith i eraill sydd yn dyo idef. Y mae y per- cbenog yn barhaus yn derbyn tystiolaethau o bob rhan o'r wlad. ar Ysgyfaint. Dywed D. Jones, lBethesda, Bangor- Anwyl Svr,âCefais ddwy bote! o Davies's Cough Mixture gan Mr. Hughes, druirgist, yn ddiweddar, a dymunaf ddiolch i chwi a.m yn ddiweddar, a. dymunaf ddiolch i chwi a.m dano. Yr oeddwn yn dyoddef er's misoedd oddiwrth Baswch a Ditfy ? Gwynt, ac treio pob moddion, ond yn atlwvddia 1111, ond yr wyf drwy eich meddvginiaet, ?< ffaeledig wedi cael adferiad a gwnaf fy nsroreu i gymhell eich darp&.iaat i ar bawb sydd yn dyoddef oddiwrtti antwyi- derau yr Ysgyfaint. Dywed y Parch. Ll. B. Roberts, Caernar [ fon- Dan ochain anwyd yn nychu,âa'r lung a Yn rhvw lasg weithredu; Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddi-besychu! DAYIES'S PILLS AT J) D I FE Y G TREULIAD. fieih ydyw y feddyginiaeth oren at Ddiffyg Treuliad? DAVIES TONIO ANO ANTIBILIOUS PILLS. sydd yn rbyddhau Poen yn y Cylla ar ol bwyta? DAVIES' TONIO AMD ANTIBILIOUS PILLS. »eth gymuda ar unwaith Surni yn yr Ystumog? jj DAVIES TONIO AND ANTIBILIOUS PI LS B^th sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen rhwng yr Fsijwvd i»u DAYIES TONIO ANO ANTIBILIOUS PILLS. oes meddyginiaeth at Iselder YsbrydP DAVIES TONIO AND ANTIBILIOUS PILLS. »eth jdyw y ddarpariaetb fwyaf effeithiol at godi yr Archwaetri tit FwydP j DAVIES' TONIO AND ANTIBILIOUS PILLS TYSTIOLETHAU. 46, Well St, Cefn, Rhuabon, Mehefin lleg, 1884. Anwy Syr,âBy (ids f yn ddiolchgar i chwi os byddwch mor glktedip ag arifon Blwch o "Davies's Pills" gyda throa t y 06t Ni welais ddim tebyg iddynt at Ddiffyg Treuliad ac â elder Vebryd a Chryfau y Nerves. Pe bai moddion yn ,.anlatau 'ni byddwn am ddiwrnod hebddynt yn y ty. -Yr 1 doch yn gyw ROBERT ROBERTS. Bristol House, llbcbynlleth. Bim yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treulia:), a Phoen yn yr Ystumog ac yn y Udfn, Diffyg Archwaeth ao Iselder Yibryd am fisoedd, ond galwodd cyfaili fy sylw at "Davies's Pills." Oymsjrais ddaix ttycnaid, a chefais adferiad trwv- adl.âYdwyf, W WILLIAMS i Mewn blycbau 13^c., a 2s. 9c., gan bob druggist, n u oddiwrth y perchenogâ HUGH DAVIES, Chemist, Machvnllet h- -=3 = ======01 SALOP FIRE INSURANCE. SEFYDLWYB 1780; Y CWMNI TAN-YSWIRIOL TALAETHOL HYNAF. Prif Swyddfa-THE SQUARE, SHREWSBURY. lthoddir Policies yn gwneud i fyny golledion drwy Dan, Mellt, a Ffrwydriad Nwy, ar y ^alerau rawyaf ffafriol. Yswirir Tai a Stoc 'fermwyr ar y telerau mwyaf rhesymol. (loruchwyliwr dros Dolgellau a'r gymydogaeth, RICHARD JONES, NEW SHOP, DOLGELLAU. GWERSI YR YSGOL SABBATHOL GAN GWILYM GWBNFFRWD WYDDGRUG. Pria 2c. IV cael Swyddfa y ÃVDD Dol- gellau. THE GRAMMAR SCHOOL. MENAI BRIDGE. PRINCIPAL:âREV. E. CYNFFIG DAVIES AND DAY S C H 0 M U EJECTS:â L-ATIN, GREEK GERMAN OfflOMETRY, BOOK-KEEPING MENSUU.-niO^ ALGEBRA, NAviaATIOJ? HOSIO j THE LARGEST AND LEADING PAPERS IN WAL ES A WD 7 HE WEST OF ENGLAND 'SOUTH WALES DAILY NEWS' Published every Morning, Price Id THE LARGEST DAILY PAPER In Wales and the West of England, and the LEADING ADVERTISING MEDIUM. The "SOUTH WALES DAILY NEWS' has a very large and constantly increasing circulation, and s distributed throughout an unusually extensive area. The SOUTH WALES DAILY JEWS" circulates in every Town and Village in South and Mid-Wales, Monmouthshire, the Forest of Dean, and a large portion of the West of England, and it is unsurpassed as a General dvertising Mediumâparticularly for communicating with the Commercial, Mining, Ship- ping, Manufacturing, and Agricultural sections of jhe community. -:0:- "THE "CARDIFF TIMES," AN L> isOUl H WALES WEEKLY NEWS." Has been Enlarged to Sixty-four Columns, and containing THE LARGEST NEWS-SHEET IN THE KINGDOM. and the WEEKLY ADVERTISING JOURNAL For Wales & the West of England. LLIW GLAS RECKITTS. Mae nerth rnawr a natur tra rhagorol Lliw Glas Meckitts wedi sicrhau iddo y farohnad hekethai" yn yp holl fydL i MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXA A PODOPHYLLINâY mae y cymyaged d gw Jybyro a dynir o wreid a moddygol, yn dyfod yn dra phob aidd, a defnyddir e f yn awr yn lie bine pill a calom wellhau diffyg treuliad, anhwyldeb gerlawl a holl arwy ion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gy ffrndui sydd cynyrcha poen dan yr ysgwyddau, cur yn y i,jn, cysgad rwvdd, dim chwant bwyd, yn crestenu y tafodtbiaa drwg yn y bore, penyagafnder, cynhwrf yn y cylla, » thpimlad 0 iselder. Y mae yn gosod yr yogyfaint musgr-rll ar waith yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gan ruidi r.eimlad 0 ieichyd a chysnr mewn 24 o oriaa. Y mae y Mdvginiaeth ddiogelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wly")wr yn cael ei wnend yn unig gan J. PBPPER, Bedford Laboratory, Lon- 'ton, enw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig ylw ar hyn. Poteli 2s. 9c. Gwerthir gan bob CJySyrvdd NERTH MAWR I'R CORFF.-Y mae Peppers Quinine and Iron Tonic yn c-yfhan y gewynau a ciwfundrefn y cyhyrau, yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbryd- oedd, yn adnewydd-j yr iechyd, yn dihuno a ladblygu y galluoedd trewynawl, vn oyfoethogi y gwaed, yu awchlvmu yr archwaeth, yn tarfu ilesgedd ac iselder, af yn cadarn- hau o'ganau y treuliad. Y mae yn feddyginiaenih neiilduol i boen vn y gewva iu neu'I'r,¡é!'>t, Jiffynr treulla 1, olefydon, anhwylderan y fynwes, ac mewn anhwyldaran nyohawl, a gosrwyddiadau manwynawl, &c. Y maa yr ball gorfF yn cael ei fywiogi yn ddirfawr drwy Tonic Pepper, r galluoedd meddyliol yn cael eu gloywi, y cyfanseiddlad yn cael ei nertbu yn fawr, a iechyd yn aicr o ddychwelyd- Poteli, dogn, i->. fid. Ar werth gan Gyffyrwyr yn rnhobman. ruae J. PEPPER ar J Label. Mynwch Tonic Pepper. "SULPHOLING LOTION.Moddioa allanol i wella An hwylderau y croen. -Nid oea odid unrhvw dar(id,i.ad na bydd iddo ildio i "Sulpholine" mewn ychydig ddy Idiau, gan ddechrea diflanu o'rgolwg, hyd yn nod pe yn Tmddangos tuhwnt i wellhad. Fe ddiflana plorott, cochni, llynorod, cen, a gerwinder, mpgys trwy gyfaredd; tra y bvdd i hen a pharhaus anhwylderau pprthynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dvoddefydd am flynyddau, pa mor duwfn bynag y byddont wedi gwrfiddio. gael ymoaod arnyni yn llwydd- ianus gan Sulpholine." Y mae yn dinystrio milyn an weledig i'r llygad sydd yn achosi yr anhwyldergt anolygus anfoddus, a phoenus hyn, a phob amser yncynyohu golwg glir, iachus, a fiatn riol ar y croen. Lotion" gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. Poteli Xa. 9d. GWELLHEIR MffiWN YCHYDIG DDYDDtATJ, CYRN BUNIONS, A OHYMALAU OHW\DDEDIG Y BODIAU. Dellar's Corn and Bunion Plasters yw yr unijr feddyurin- isefch wirioneddol. Gwahaniaothant oddiwrth boH plasterau, taiianau, ueu gymysgiad a ddyfelsiwyd erioed. Drwy vs- twyttio yn uniongyrchol y croen tew amgylohynol, dar. fydda y boen ar unwaith, a dilyna y aorn yn ar ei ol Gofyna Bunions a Chymalau chwyddedig y Bciiau fwy o amser wella yn Ilwyr, ond y mae y gweithredvad yn sirr, ao esmwythder yn uniongyrchol. Gellir gwisaro acrhyr esgidiau yn gysurus yn mhen toirawr ar ol cyUlhVtyu PIastanu Dellar. Na pherswadier chwi ar un cy^rif i bryntv dim arall. Blychall Is. lkd, yr un, a werthir gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. Drwy'r Post am 14 Stamp Bedford Laboratory, Bayley St., London, W.O. BYDDARDOD, SWN YN Y OLUSTIAU, «câDyla Deuel's Essence for Deafness gael ei dreio bob .amser, am ei fod, mown aohosion a ymddangosent yn frnweladwy, wedi gwneud rhyfeddodau. Ar ol ei gymhwysf- am ddwy non dair noson, symudir Byddardod Ysgafn, AWfeuon yn y clustiau, a'r Sibrydau didor sydd mor fynycj yn dilyn clyw drwg. Gellir dweyd an Deller's Essence ei 'od yD i tor o roddi gwaredigaeth mown unrhyw achos a fydaardod 1 tb 81 achosi y niwaid lleiaf i beirianwaith tyner y g! ist; a r ia mor ryfedd bynag, y mae personau wedi bod yn m flynyddau wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prwwf teg ar Deller's Essence. Poteli Is. lid., a 2s. 9d. Ar wertb an yr boll Gyffyrwyr. ADFERYDD GWALLT RHADLON.âGwM Sulphwr Hair Restorer dd o gwallt gwyn, ac yn T hep ychydlg ddyddiall ddwyn yn oIlv lliw. Y mae yr effaith yn rhagori ar yr hyn a gynyrchirganliwiedydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr eiddo Lockyer yn gyfartal a'r drutaf. Y mae y gorea er adfer gwallt gwyn i'w liw cyntefig. Yc cynyrchu shade berffaith natur- iol. Y mae yn werthfawr i ddinystrio cen, ao i fael-ha a thyfu gwallt newydd. Gan fod Sulphur yn cael ei brisio yn fawr am à rinweddau symbylawl, glanhaol, ao iachaol a chwarenau y gwallt, cymeradwyir Lockyer's Restorer yn awr. Poteli mawrion le. 6d. Ar werth gan holl Gyffyr- wyr, Gwailtdrwswyr, a Pherarogiwyr yn whobmari. BLAS HYFRYD. Cracroft's Arecanut Tooth fMte.â Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moethus hwnl daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei borarogl, ac yn neiilduol (Mefnydd- iol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso Ar werth gan yr lIotl Gyffyrwyr. Potiau is. a 28. 6d. y, no Mynwch Cicroft'g). PELENAU YR YSGYFAINT A'tt CYLLA. Dr. King', Dandelion and Quinnie Liver Pills.â Nid yw y Peiena rhagorol hyn yn cynwys cymaint ag 61 Mercury, -ta. dim o'r amrywiol ddefnyddiau peryglus a geir yn ami mewn oel enau hysbysiadol. Y mae y ffaith hon yn paihsa i gadw dargant'yddiad enwog Dr. Kiug ar y blaen i'r be ) Belenao pa bynag. fel y feddyginiaeth ddiogelaf, oreu, g:Iyrr.af, II mwyaf sicr ac effeithiol ar gyfer anhwylderau yr Yggy, in! a'r Cylla, pa un bynag ai yn y ffurf o anhwyide# Gerias td, Tyndra, Ditfyg Treuliad, Gwyutogrwydd, Suini, (Jar y i y Pen, Poen yn yr Ysgwyddau, Twymyn ddiorphwya yr a jil gorif, Diffyg Arciawaeth at Fwyd, neu arwyddion Dirvg Treuliad yn gov tlradinol. Y mae y Dandelion Extract a gynwsir yn Mheleni King, drwy oi weithrediad tra adaabyddus ar yr Ysgyfaint (y cilchweryn pwysicaf yn yr holl gortf), yn aohosi i'r do'iadau corfforol i redeg mewn tret'n reolaidd, ac mewn cysylltiad a'r Tonic ingredients, yn cryfhau yn ddirfawr, ac felly yn cynal pvrlb mawrion y eorff mown cyflwr addas sicrhau iechyd da. Gwercnir ilWY gan unrhyw UyUyryd ( Mewn Blychau Is. li-J., a 2s. d yr un. KOHELETH: SEF Cyfrol olaf o Bregethau y diweddar Dr REES, Caer. Cyhoeddedig am 6s. Y mae ychydia o honynt ar law. Rhoddir DARLUN ysbienyad or Awdwr gyda'r nifer sydd yn aros a gwerthir hwy am 4s 6c, yr qD, j>w Swyddfa. y Dolgellau.