Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ESBONIAD YR YSGOL SABBATHOL: DAN OLYGIAETH Y Pc^ch. j0. OLIVER, Treffynon Yn barod, pris 2s. mewn papyr a 2s 6c. mewn llian, EFENGYL MARC, CERDDORIAETH ADDOLIAD, sef Anthers, gan y diweddar J. Ambrose Lloyd. Y Ddan Nodiant gydau gilydd. Pris Is. 6c. y dwsin. QWEDDI HABACUO, gan yr un awdw Ddau Nodiant gyda'n gilydd. Pris Is. 6 yr un. I w gael gan Hughes, Dolgellau. I'W GAEL 0 SWYDDFA'R DYDD," PRIS DAU SWLLI, Y WEINIDOG ltE Tíl GAN DR HUGHES, LE'EP WL CYMDEITHAS ABE) LAB U GOGLEDDBARTH SIR DDINBYOH PRIF SWYDDFA-âDINBYCH. SWYODFBTDD CANGHENOL. GORUCHWYLWYR. Abergele Mr. Hugh Williams, Sea View Adwy a Choedpoeth Mr J. WilcoxoD, Vron Colliery Bagillt Mr. John 0. Roberts. Gadlys Road hesda. Mr. J.Jones, Bookseller, High-st. Ceryg f Druidion.iVlr. D. Jones, Hendreddwyfan Clawdanewydd.Mr. R. Roberts, Agent, Ciocaenog. Colwyn Mr. William Hughes. Llanddulas Corrii Mr H. Lloyd Jones, Bridge St. Corwen Mt R. H. Roberts, Temple uildings. Dimael Mr Wiliiatn Roberts, Glanllyn. Dinso Mavrddwy Mr Lewis Evans, Shoe Warehouse Dolgellau -.Mr. David Owen, Printer. Wolyddelen.â.Mr. R. Jones, Cynud View Ffestiniog Mr.Robert Thomas, Post Office Bethaoia. rflint Mr. Thomab Burgess Simon. Chester street, Gronant Mr T. Jones, tailor & draoer GwrecsamMr William Parry, Temple Row Leeswood.. â Mr. Peter George Lianberis.. Mr Edward Jones, Compton House Llanarmon Mr. H. H-ighes,grocer Eryrys Llangemiew Mr. T. Williams, Vy'ntwll. Llangol' & r. Thomas Jonea, Draper Llanneydd Mr. M. Jones, Post Office, Lliinnefydd Llanrwst Mr. Owen Jones, Apothe- caries Hall. Mostyn Mr. Valentine Williams, Mount Cottage. Menai Bridge.Mr Owen Davies, confctioner. Newmarket. Mr John Newton, tailor Ponmachno Mr Robert Jones Hight St. enrhyodeudraet.fi Mr. W. Hughes, Giiiffn-terraca Portdinorwic Mr. R. Jones, Manchester house fthosllauerchrugog. Mr. W. John Rogers, Devon Cottage. Rhuddlan Mr John Davies, Gwyndy tthuthyn Mr. Ezra Roberts, Vale View, Jbtbyl Mr. J T. Jones, Aled House, WtlliQgton Road. Trelriir Mr David Evans, Bodlondeb Treffynon a Carmel Mr T. Hayes Jones, Rose Cottage, Carmel Vyddgrug Mr. John LI. Morris, printer. Pob cais am fenthyca arian o'r Gymdeithag, ae am unrhyv hysbysiad pellach yn ei chylch 'w anfon at yr ysgrifenydd. MR ROBERT PARRY, lgp CKA*»& STKBRT, DSIMJEA, COFIANT A frWEITIRAU PARCH. R. THOMAS (AP VYGHAJV), BALA. DAN OLYGIAETH M. D. JONES, BALA, A D. V. THOMAS. YMAE y COFIANT wedi ei ysgrifenu gan Ap 1 Vychan ei hun, a'r BYWGRAFFIAD wedi ei ysgrifenu gan brif lenorion yr enwad. Mae y Gyfrol yn cynwys ei Draethodau a'i Ddarlithiau Duwinyddol, a Iluaws o bethau earill. DARLUN (Steel Engraving) hefyd o'r gwrthddrych. Pris 3s. 6c Yr Archebion i'w hanfon i Swyddfa y DVSG- EUYDD, Dolgellau. l'w gael o Swyddfa 'Y DYDD,' Dolgellau Fri Is. mewn A. mlen, J, CRISTION MACTOROL GAN W. SECKER. CYMEITHIEUXG GAN Y PAR C H. M. HOPKINS, ABERAFONJI FFAITH GWERTH EI GWYBOD. PELENAU BEEGHAM. A DDEFIEt gan filoedd ea bod yn werth mwy na OINT Y BLC 1 ir? f»r aah u 'arijl gewyno megys gwynt a phoen yn y cylla, cur yn y nell penysgafnder, grorlawnder a chwydd ai ol prydiau bwvd ayfrdandod a chysgadrwydd, rbyndod oor, ysbeidiau o boethder, coll archwaeth at fwyd, byrdra anadl bolrwym- edd, ysgyrfi, plorynod ar y oroen, cwsg anesmwyth- breuddwydion dychrynllyd A phob math o ymdeirnlad ofu- ns a chrynedig ,&c., &c. Rhvdd y dogn cyntaf esmwytbÃ¥d yn mhen ugain mnnyd I fenywoi o bob oedran, y maa y pelenau hyn o werth anmhrisiadwy, yn gymaint a bod ychydig ddogaaa o hon- ynt yn cario ymaith bob irnaws anmhtir, ac yn symud pob atalfa, ac yn dwyn oddiam^ylch yr oil sydd yn an^hen- rheidiol. Ni ddylai un ferch fod hebd'dynt. Ond eu c*"n- eryd yn unol a'r cyfarwyddiadaa gydd yn usrtyn & ohob blwch, bydd iddyn mewn byr amaer adferu pob merch o bob oedran i fwynhad oieohvdoryf a pharhaol. Ar gvlla gwan, treuliad wedi ei anmharu, a holl anbwyl derau yr afu, gweirhredant fel 'Swvs,' a cheir fod ychydig ddognau yn gwneud rhyfeddodaa ar y peirianau pwysicaf yn y peirianwaith dynol. Cryfhant yr boll gyfundrefn ow ynol, adferant weddhirgolledig y wynebpryd, dygant yn ol awchlymder yr archwaetb, a deffroant i weithllarwoh gyda RKOSWRID iechyd, holl yni anianyddol y eyfansoddiad dynoI.â'FFStTHtAT' yw y rhai hyn a addeflr gan filoedd, o bob dosbarth mewn cymdeithas; ac un o'r diogeliadau goreu i'r pruddglwyf a'r llesg ydyw. O bob meddygin. iaeth freintebol yn y byd, ar Belenau Beecham y maa mwyaf o werthiant. SWYN-BBLENAU PESWOH BEECHAM. Fel maddyginiaeth i Beswch yn gyffredinol, Ditty* An adl, Anhawsdoirau i anadlu, Byrder Anadl, Tyndra a lJir wasgiad ar y Frest, Gwddfwichian, &c., y mae y Pelenau hyn yn anghymarol; ac ni raid i'r neb a fo yn dv oddef dan y naill neu y ltall o'r anhwylderau a nodwyd ond gwneud prawf ar un bocs, er gwaled mai hwynt hwy yw y rhai goreu a gynygiwyd i'r cyhoedd erioed, ar trvfor Paswch, Anadl bvr a Darfodedigol, C. vgni, a dirwaagiad hr y UdwyiroH. Symlldant yn fuan iiwa yr Vinci, i tnlad o ddirwasgiad ac antiawsder mewn anadlu sydd bob nos yn amddifadu y claf o'i gwsg. Rboddant esmwythad bron vn umongyrcbol, a cbysur i'r rhai a flinirganyr anhwylde^ia poenus, a phan yr esgeulusir hwy. peryglus hyn. Bydded l r rhai a flimr gan y nail! a'r llall o'r afiechyd vddion uchod roddi prawf ar Beienau Paswch Beecham Mewa byr amser eyrnudir y Peswcfi mwyaf poenus. GOCTBLIAD.âDymunir ary cyhoedd i sylwi fod v 'seir- lau, Beecham's fills, St. Helens,' ar stamp y Llywodraebh ar boo blwch; heb hyny, Aug ydynt. Wwoaraeth Wedi eu parotoi yn unig, ac ar werth yn gyfanwer tho I ai manwerthol gan y Perchenog, T. Beecham, £ feryl]ydd St Helens, Lancashire, mewn bocs am Is, 1J. a 3s. 9c. vr un' Helens, Lancashire, mewa bocs am Is. 1J. a 3s. 9c. yr un. Anfonir yn ddidraul trl cy ypost am 15 neu 26 tamps. A r werth gan/r holl fferylwyr a h gwerthwyr Cyffyriau Breint- ebolyn y DeyrnaB Gyfunol. Gyda phob blwch boadi, I oyfarwyddiadau Hawn ONE BOX OF CLARKE'S B 4TpiLLS ranted to cure all discharges from the Urinary Organs in either sex (acquired or constitutional), Gravel and Pains in the Back, Guaraoted tree from Mercury Sot.i in Boxes, 4s. 6d. each, by all Chemists and Patent Medicine Vendors; orient or sixty statupb v the Makers, THE LINCOLN AND MIDLAND COUM TIS VRUfj Co Lincoln. Wholesale BARCLAY Xjlyfra.i Cykoeddtdiy gun WiUioffl Mughes, Dolgellau. Geiriadur Ysgrythyrol a Duwinyddol Gan y (liwedim batch. D. HUOHKS, B.A., Tredegar. DO olygiaeth y Paixhu. J. PETER, a. T. LEWIS, B.A., Bala. Y yn cynwys Egi-irhad ar Eiriau ac Ymadroddion y Beibil, a Hanss Tovrn»«je<l(l) Dinasoedd, Mynyddoedd, Dyflryno«<»o» Creadui iaid, fcfonydd, Coedydci, a Meim gwrerthfawr Ctf" bwylledi^ yn ^Ysgrythyrau. Hefyd, sylwadau ar Wyli Aberthau, a 4ciemonlau yr Iuddewon, a craill; yn ngitj ia? Esboniad ar Brif Bynciau a au y Grefydt' Gristionoijol, ac Adnodau cyfeiriol ar D0? pwnc. Hefyd SarUuiiad o egwyddorion prif Enwadau y Bya Crefyddol, gyft& Hanes Bywydau Tugrifsnwyr Dawinydo* cnwocaf Cymn." gwledydd eraill. To ddwy pyfrol bard. gyda darlun W. Iwdwr. Haner Rhwym, 37s. LItdr ujt Esboniad Cyflawn ah y Testament Newydd: Gan y Parch. TlIovu ROBRRTS, Llanrwst. Of nwysa Esboniad helaeth ar bob adnod, cyfeiriadau llaWDj Geiriadur Daoaryddol o'r holl leoedd y soniram danynt yn T Tostaniont Newydd; Geiriadur o Ddinasoedd, Trefl, Mynyddoedd. ac Afonvdd yr lien Dcstanisnt; Traothawd Of Iaith Ffugrol y Bcibl; Tair (lordd i Jerusalem; Taflen Deithiau yr Apostul 1'aul; By wyd a Theithiau Crist; VOl. ddansfosiadau Grist wedi ei adjfyfodiad; Damegion yr Af" glwydd ICliu; Gwyrtbiau yr Arj;lwydd lesw; GwyrthiaU Hen DesLtinott; Daiuosion yr Hen Destainent; gwyddip ti'raddau, a Phluidiau yr Hen Destanient a'r Taflen o'r I'wysati, y Mcsurau, a'r Arian Ysgrythyrol; v Mi*" oedd Ysgrythyrol; Aniseraa a Thymhorau Oysflgradlg yø nihlith yr iuddewon; y Dull o Ranu a cliyfrif amser yB y Beibl; Byr Hanes o Gyfieithiad y Boibl Cymraeg; ao y VIAO y gwaith wedi ei addurno ig amryw Fapiau ysblenydd, P nghyda darlur. (sttel engraving) o'r Awdwr. I., 8s., a 9s. Rhwym Cyfrol 11., 10a., a lis. Rhwym. Aberth Moliant: ^.Casgliad o Emynltt, Tonau. a Salm-Odlau, addas i addoliad Cyhoeddus a Weilld1}" ol. Yr Emynau dan Olygiaelh y Parchn. W. RsiU, D.D., â¢" diweddar WILLIAM AUBROHB; y Tonau a'r lSalm-odlau df4- Olygiasth y diiveddar Mr. J. A. LLOTD a Mr. E. RzBc if mae'r Casgliad yn cynwys 726 o Emynau, 28 o Salm-odlaut 8 334 o Donau priodol i'r geiriau. Gellir eaol yr Jlmynau W y Tonau. Y Prisiau:âYr Eraynau a'r Tonau: Boards, Sprinkled Edges, 4s.; Cloth Boards, Berilled Red Edges, 6s.; Levant Grained Roan, Gilt Edges, 6s. Yr ynau a'r Sol-fla: Cloth Boards, Red Edges, 3s. 6«.; Grained lloan. Gilt Edges, 5s. Y Sol- £ Ea yn unig: Boards, Sprinkled Edges, 2i. 6c. Yr Bmynau, Ac., yn Ulligs Argraffiad Bra.e, yn y gwahanol Rwymiadau, la «⬠8fc» Argraffiad Man, wedi ei rwymo, la, Is. 8c., Is. 6c., 4s. Cofiant a Gweithiau y diweddar Barch. R. THOMAS (Ap Vychan). Pris II. 6c. Cynwysa 1 Gyfrot gyntaf Gofnodion o hanes ei Fywyd ganddo of el bu. Nodiadau gaa rtdynion yr enwad Annibynol, ei Draetfl" odau DuwinycUi-ol, yn nghyda darlun o'r gwrthddrych. Cofiant a Gweithiau y diweddar Barch. W AMBHOSK, Portmadoc. Cynwysa ei holl weithia8 Rhyddieithol a Barddonol. Pris mewn Uian, 10a. 6c.¡ hanrf rhwym, lis. 60. Hanes Byvvd Uncle Tom: Cyfieithedig o'r ddegfed fin a deugain," gan y Parch. DAVID GElfW*» Dolgellau. Prti Is. 60. a St. 6e. Ein Hegwyddorion: Sef Arweinydd i'f rhai sydd yn dal neu yn ceisio aelodaeth mewn Egiwyd Cynulleidfaol. Pris mewn amlen, Is.; mewn llian, b. eo. Drws y Ty: Sef Llawlyfr i Ymgeiswyr all Aelodaeth Eglwysig, gan y Parch. SIKON EVAXS, Hebron. Trydydd Argraffiad. Pru) Is. y dwsin, neu 7s. y cant. Yr EpistoS at yr Hebreaid-Nodisdau Eglurhaol ar ft KpisftoU Gan y Parch. Dr. Bus, Catf* Pris 2s. 6c. Y Cawg Aur: Gan y diweddar Barch. D. EVAKS, Mynyddbach. Gyda Rhagdraeth gan y dhreddlt Barch, R. THOUAS (Ap Vychan), Bala. Pris Is. So. Enwogion Sir Aberteifi: Gan GLA^ MENAI. TraM&awd Buddugol yn Eisteddfod Gonsdlaetltf* Aberystwyth. Mewn Uian, So. 6c. Diaconiaeth y Diaconesau: Neu lythyl CymeradwyaelJa Phebe. Darlith ar Rhuf. xir. 1, & Pria"" Annibyniaeth Gynulleidfaol: Gan y di. weddar Barcb W. GRIFFITH, CaergybL Pris 2g. Y Cyfarwyddwr: Neu Holwyddoreg ar Brif Bynciau > Dyledgwyddau Crefydd: gan y Panh. Dlrl EEllS, Caer. I Degfed Argraffiad. Pris 60" neu 4s. y dwaw Yr Eglwys Apostolaidd: Gan y Parch. W. MBIRIOM DQviBs. Pris 4A y dwsin. Taith y Pitrerin: gyda 33 o Ddarluniau. Papyr, Is.; ByAdet4 Is. 6e. Gweddi Habacuc: Gan y uiweddar Barch. J. AHBROSB LMTD. Pris Is. 60. Hanes Da.r'(dd a Moses. Pris lo. yrUD- Catecism Everett. Dimai yr un, nell ø. y cant. I Dyddiadu*" yr Annibynwyr. Pria 60.. Is. 60. Lit nad oet Dosbarthwyr, gellir CCHlll IAyfr** uchod o'r Hwyddfa. YX BAROn. Y CAWG AiUR, PRIS Is. 6c.