Hide Articles List

1 article on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

C*rnrlH gartfjau* Mehefin 14, priod Mr. J. R. Edwards, argraphydd a ohyhoeddwr 35, High, st Caernarfon, ar ferah. Mehefin 5, priod y Parch. T. J Wheldon, B.A., Tabernacl, Bluenau Ffestiniog, ar fab (marwanedig). IJnodasau. Mehefin 10, yn nghapel Siloh, Caernarfon, gan y Parch. R. R Morris, Mr, Robert Davies, Sagontium Terrace, & Miss Margaret Owen, Edward Streetây ddau o Gaernarfon. Mehefin 13, yn ngbapel Rhydymain, Llanfachreth, gan y Paich- John Walters, gweinidog, yn mhresenoi- deb Mr. Thoa. Parry, Cofreaurydd, Mr. William Jones, Brniohybedw, Baeuau, Llanfachreth,a Miss Catherine Griffiths, Tyuchaf-yn-y-blaenau, o'r un 11e.. jttaruiolaetttau. Mehefin 11, yn 48 mlwydd ood, Mrs. Jennet Williams, Meyrick Square, Dolgellau. Mehefin 11, yn 21 mlwydd oed, Miss Catherine Parry, Pant gias, Dyffryn Ardudwy, merch Mr Ellis Parry, Tai cynhauaf, Llanelltyd. Mehefin 12. yn 71 mlwydd oed, Mrs Elizabeth Mori is, Tanygoedeti Dolgellau. Mehefin 12. yn 77 mlwydd oed, Miss Ellen Parry, Llwynon, Dyffryn Ardudwy. Mehefin 13eg, yn Garthview, Brithdir, Miss Laura Evans, anwyl ferch Mr. a Mrs. John Evans, Shop, yn yooyl cwblhau ei 25ain mlwydd o'i hoedran. Y hi oedd unig blentyn ei rbieni. Collasant ddau o'r blaen un yn ei fabandod er's llawer blwyddyn, a'r llall yn yn mron bed yn 21ain oed, oddeutu naw mlynedd yn ol; ac yn awr dyma. yr olaf wedi myned. Cydym- deimlir yn fawr Wr rhieni galarus yn wyneb eu colled anadferadwv bresenol. Corff gwan ac iechyd gwael oedd gan Miss Evans er's blynyddau; ond yr oedd ya ferch ieuanc o ysbryd bywiog, a gwiriwyd ynddi mewn modd amlwg yr hyn a ddywed y Gwr Doeth, "Ysb yd dyn a gynal ei glefyd." Yr oedd wedi ei dwyn i fyny yn grefyddol o'i mebyd, ac wedi yrnuno A'r Annibyn- wyr pan yn bur ieuano. Cafodd y fraint o ddal ei ffordd hyd y diwedd. Yr oedd cael ei hamddifadu o fodJion gra^i, fal y oaf odd y misoedd a aethant heibio, yn ei gofidio yn fawr. Er y buanai yn ewyllysio byw, yr oedd ei meddwl yn addfedu yn raddol ar gyfer gollwng ei gaflLel a bobpet i yn y byd hwn. Gwyddai ) ei bod yn myned > maith, a. ffarweliai &'r rbieni a'i cliyfeillion, gan ddiolch iddynt am y caredigrwydd a gawsai gaaddynt, ac erfyniai ar y Gwaredwr mAwr am iddo dderbyn ei hysbryd. Canodi lawer yr oohr yma, gan ei bod yn hoff o ganu, ac yn fedrus JIll. y geltydd- yd; as ychydig funydau oyn anadlu yr anadl olaf, dymunai ar ei thad i ganu gyda hi. Canodd mewn llais croew, er yn ogwan, yr emyn canlynol ar y don Saul:- "Nid yw'n hoes ond megys cysgod, Ebrwydd iawn y cilia draw; Tebyg yw i darth yn darfad, Pan ymedy, 'n ol ni ddaw; 0 fy enaid! esgyn fry, I'r tragwyddol fywyd cu." Cyn pen chwarter awr, yr oedd ei henaid wedi ehedeg ymaith; ac y mae genyf hyder cryf ei bod wedi ymunj Wr gynulleidfa aydd yn canu C&n Moses a chfcn yr Oen" yn "ardal lonydd yr aur delynau." Y dydd â Mawrth canlynol, daeth tyrfa luosog yn nghyd i'w hangladd. Claddwyd hi yn mynwent y Brithdir, pryd y gweinyddwyd gan Mr. J. E. Jones, Brithdir, a'r Paroha. J. M. Reell. Peatrevoelas, a J. Walters, Brith- dir. Huned yn dawel hyd ganiad yr udgorn di- weddaf. Mehefin 15, yn 79 mlwydd oed, William Williams, craawr, Henfelin, Dolgellau, ar cl blynyddau o gystudd. Mehefin 15, yn 73 mlwydd oed, Mrs. Dorothy Williams, Peabryn, Llanfachreth. '<' Meidyarimaeth. anffaeledig 40L 1 WJSLLA Y RHEUMATIC A'R GOUT YR jdym wedi derbyn canoead o dystiolaeth an i brofi hyn, ac nid oes un achos eto uad yw fledi ei gwbl wellhau, os na bydd y dyoddef ydd wedi bod dano er's blynyddoedd a bud tiiechydyn chronic. Gellir ei gael mewn potelau, Pris 2a. 6c.a ,is. 6c., wedi talu ei gludiad i'r orsaf agosaf at le y bydd yn rnfun am dano. Anioner at y gwneuthurwrâR. Simon Chemist, 67, Brownlow Hill, Liverpool. Y DYSGEDYDD AM 1885. v DAM OLYGIAETH Y PARCH. K HERBER EVANS, CAERNARFON. Wedi ei ychwanegu 4 Tudalen. Cynwysiad Rhifyn Mehefin. Y Gweinidog da yn yr Eglwys: Pregeth Angladdol y Parch. S. Evans. Gan y Parch. J. Thomas, D. D., Le'rpwl- Y J' Ad- nod erall yn Mhennod Dow Gan y Parch. H, Elvet Lewis, HullâY Beibl ar ei Ben ei Hun yn mysg Llyfrau. Gill y Parch. John Davies, Bethesda, Ceredigion-Cytarfodydd Mai a'r Ysgol Sabbathol-Barddonjaech- Parch. E. Stephen, TanymarJan: Ei Farwol. aeth a'i Gladdedigaeth-Ty Newydd, Chwil- og, a'i Hynodion. Gan y Parch. D. S. Jones, Chwilog. Ysgrif IV. -Adgofion Bon- e fdiges am Oedfaon Neillduol gan Bregeth- wyr Enwog: Y Diweddar Barcb. John Phillips, Bangor-Williams o'r Wern fel Ymwelydd. Gan y Parch. Z. Mather, AbermawâNewyddion Da o'r Meusydd Cenadol-Nodiadau Misol: Pa fodd y cwy n p- odd y cedyrn1 Y Diweddar Dr. Rees, Aber- tawe; Rhau o Araeth Dr. Thomas; Y Di- weddar Rector Merthyr; Heddwch; Y Cyf- ieithiad Diwygiedig u'r Hen DestamentâY Ddiweddar Mr. Joseph Evans, Croesoswallb Gan y Parch. Owen Evans, Llundain âNtarwolaeth Mrs. Hughes, gyat o Aber- cegir-Cofnodion EawadoJ. Pris Pedair Ceiniog y Mis. Cyhoeddedig gan W m. Hughes, Dolgellau. DYSGEDYDD Y PLANT. Yn Cynwys 32 o Oudalenau] PRIS UN GEINIOG Y MIS, Cynwysiad Rhifyn Mehefin. Y Diweddar Ilybarch Dr. Rees, Abertawe (Darlun)- Y Myglys, y Cwrw a'u Cymdeith- ion-Evan Jones,(ieu.) Plas Chwilog-Adda -Athraw Anwadal-Y Gwanwyn-Cyfi- redinolrwydd y DiluwâSeindurf y Pentref (Darlun)-New Guinea-Edrych i fyny- Tonâ"Iesu, cofia fi"-Sypyn oddicartref- Yr aelod a'r gwrandawr-Y Mooriad a'r llofrudd-Fyanwyl EUen-Gweddi yr Ar- glwydd-Briwsion-Y Merthyr Seisonig cyntafâY dyn mawr-Pulpud y plant- Beirniaeth y Pencil drawing-At ein Goheb- wyrâAtcbionâGofyniadau. Cyhoeddedig gan Wia.| Hmghes, Dolgellau, YMFUDIAETH. H LAMB & Co., PASSENGER BROKERS, (SEFYDLWYD 1856), 35, TOWER BUILDINGS, WATER-STREET LIVERPOOL. DANFONIR Ymfuiwyr a Nwyddau i'r Wladfa Gymreig, Patagonia, Unol Daleithiau America, Canada, Awatralia, a phob rban o'r byd gyda hwyl ac agerloogau cyflym am y fare. iselaf. Derbynir ymfudwyr ag a h ddo wed jymddiried eu hunain i'u gotal ni, yn y gorsaf ar eu dyfodiad i Le'rpwJ, a chymerir kofal eu luggage genym, a bvdd i ni edryob ar eu bod yn cael eu rhoi mewn ystafel'oedd cy- fforddus ar fwrdd yr agerlong ar yr adeg oreu v'r diwrnod y byddant yn hwylio. Dymunwn roldi ar ddeall i ymfudwyr y bydd vr oil o'r gofal hwn ya cael ei ilyflawni yn rhad. Y mae y iniloedd sydd eisoes wedi myned i bob rhan o'r byd drwvddom ni, yn ystod y 30 mlynedd yr ydym mewn busDee, a'r nifer afrifed o gymeradwyaethau ydym wedi eu derbyn oddiwrth dlawd a chyfoethog,yn brawfion di- ymwad ein bod yn astuiio lies a hapusrwydd pawb syd < yn hwylio o dun ein gofal. Goruchwylwyr i'r lIioellau a ganlyo:-White Star, Cunar', Inman, Guion, Nationa la'r Allan. Dymunir ar i ymfudwyr sylwi ein bod yn gwaraotu i'w haufoa gydaLlioelUu lythyrol; ac nid gydag ageilongau yn cario anifeiliaid. YSTORFA RHAD I LUGGAGE CURAMALAN. Carttef thag ealedi yn v sefydlia i Cymreig ucho i yn Nhalaetb Bueoos Ayres. if Flermydd yn taro ar brif rbeilffordd y Dalaeth. Marcbi ad barod i bob cynyrchion. Ty a Stoc ac offer ar bob Ftann- Y owe y goruchwylwyr isod yn awr yn b"roJ i rhoddi pob manylion a chyiarwyddyd i'r rhai sydi yn dymono ymfudo y io, ac y mae'n hyfrydwch genym hysbytu fod Mr. Lewis Jones, SylfatllJyd I v Wladfa, ac syd < yo awr yn Nghymru am dro, yn meddwl yn uahel am y lie ac yn caniatau cyfeirio unrhyw ymofynion ato. LAMB & Co., 35, TOWER Buildings, WATER Stbebt, LIVERPOOL. Gwellhad oddiwrth Anwyd mewn Dengr munyd. HAYMAN'S BALSAM OF HOREHOUND. RHAG y Peswch, Anwyd, Crygni, a phob afieohyd yn y Frest a'r Yagyfaint. Y mae yn atal twym- ynau, yn peri i grynhoadau tumewnol dd'od i fyny, a gwellhad i Beawch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNO Important Testimonials. 16, Picton Place, Carmarthen. SIR,âI have had several bottles of your balsam, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen, Station Master. Amport Firs, Andover, May 29th, 1869.âSir,âI have for some years had your Bxlsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell yuu how much benefit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, an 1 she is now quite strong. I have recommended yon dozens of customers, ond all have been pleased with i I I am, yours, &c., H. li. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. CHILDREN'S COOGH.âMrs. Peterick, Ynyscedwin Iron Works, Swansea, has found the balsam eminently useful in her family, and always keep it in the house, ready for any emergency, and never finds it fail. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn prod gwellhad trwy ddefnyddio y Balsam hwn. Parotoedlg yn unig gan A. Hayman, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn poteli la. lie. a 2s. 9c. I yr un gan bob Fferyllydd parchus yn Abertawe, Caer dydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, Le'rpwl, a'r holl Dywysogaeth. PRIS- OKUCHWYLWYKâW. Sutton & Co.; Barclay & Sons, Llundain; Collins & Rosser; Pearse & Co., ac Evans & Co., Liverpool. GOCHELIAD.âErfynir ar i'r cyhoedd gymerjd syl*J fod y geiriau 'HAYMAN'S BALSAM OF HOR»HOOI»> wedi ei stampio ar y poteli, heb yr hyn nid oes dim yo. wirioneddol. D.S.âY mae orynarbediad jwrth gymerydy potel mwyaf