Hide Articles List

8 articles on this Page

NEWYDDION amejjioanaidd.

tiariti)ontaetf).

ENGLYN BYRFYFYR,

CAN-CWSG.

BETH AM Y NOS ?

'AMGYLCHU SEION A RHIFO EI…

Advertising

DYLANWAD CYFFROAD GWLADWK-IAETHOL.

News
Cite
Share

iaethu ar eu deitiaid; t rhai o honynt yn unbenawl a gormesol; a'u breahinoedd a'u Uywyddion yn dreis- gorieilchioQ a chreulawn,ây neb a fynent a ladde t, »r neb a fyneDt a gadwent yn fyw! H5">- "otaw urdod fel y duwiau, a thybient mai duwiau oeddynt. a gorfodent ddynion i'w haddoli! Teyrn- asent yu ol eu nwydau eu hunain. Dynion Ilygrerl- '8 ceddynt, hollol anaddas i eistedd ar eu gorsed au '104fil. Eu synililall gwyrdraws eu hunain, a'u geir- ealedion, oedd eu eddfau hwy; a phwy hynag trosed dent, neu a'u gwrthwyaebeoe, a fethrid dan eu traeri. Defnyddient eu milwyr arfoar, a'u c'eddyfau llymion i garcbaru ao i ladd eu deiliaid hunain, ac i ysbeilio lly wodraethau gweiniaid o'u 'iroedd a'u gwledyad, a'u hiiwnderau trwy ryfeloeid SwaedK d a gormesol; ac yn ami i erlid saint y Duw Goruchaf, gan eu carcharu a'u poenydio a'u llosii a. than. Nil rhyfedd fod y fatb ly wodraethau creulou "edi syrthio i'r Uwch Jan ddyrnodion dialedd y nef, Lhuwaaa; s y ddaear a'u llygredigaethau tnwyaf aflan a niweidiol; a thywalltasant afonydd o w«ed! Er mor uchel oodd dysgeioiaeth yr AifIt, a ser-ddewiniaeth Caldea, ac aruchel Farddas Groeg, ac atbroniaeth RhufaiB, yr oeJdynt heb adnabod y Uduw, yn addoii uiyrdd o dduwiau liychvmyg- ae yr oedd y bobl yn gorwedd yn dawel dan fat)- ^ilaix duon tywyllwch, yn mro a chysgod angau! Gwir yw fod ynddynt rai dynioa yn eitbriadau byn- 0.101. Dysgodd rhai o'u gwleidyddwyr, a'u beirdd u bvthronwyr iddynt ddeddfau cyfiawnde*, amoes- °l-diiyag mwy pur, a barddoniaeth inwy coethedig; Ulld ycbydig o a) lw a dalwyd iadynt gan y miliyj- au. Er hyny oil, yn y fagddu y rhodient o hyd. yr oedd cymylau duon eu beiluuaddoliaetb jn eu meddyliau, fel nad allent weled ardaloedd y bytholfyd ma*r; tudraw i ddyffrynoedd angau a'r bfidd, na chael UQ tremynt ai agwedd y eorfl ar ddi- rlaod oiaf amsÃ. A ca oesau lawer ba eu duwiaa U duwiesau yn cael eu mawrhau a'u haddoli gan- ÃÃ¥yot mewa rhwysg a gioddest, mewn myrdd o ^etnlau mawrion a drudfawr, dau gyfarwyddyd eu hotteiriaid pagauaidd a'u gwyddonau (oracles) twyll- °Qrui. (l'w barhau.)