Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DARLLENWCB HWN!! OS oes arnoch eisieu BOTASAU DA a RHAD, a ffitiant yn dda, ac a wisg- act yn rhagorol, ewch at DICK'S, lie y deuwch o hyd i'r Stoc Helaethaf, yr ansoddau goreu, a'r PRISIAU ISELAF. Y maent yn gwerthu yn eu hamrywiol Sefydliadau yn Nghymru a'r Deyrnas Gyfunol ddeng mil ar hugain (30,000) o barau o Esgidiau yn wythnosol. a thrwy eu bod yn gwneud y fath fasnach ddirfawr, galluogir hwy i roddi i'r cyhoedd y gwerth goreu yn bosibl am eu harian. Gwarantir yr holl Esgidiau a werthir. Os na roddant foddhad rhesymol yn eu gwisgiad, rhoddir par newydd yn eu lie, neu trwsir hwy yn rhad. Adgyweirir y cyfan yn y lie, gyda Lledr neu Gutta Percha, gan weithwyr o'r dosbarth blaenaf, am y prisiau mwyaf rhesymol. Trwsir Botasau unrhyw un a phob un.) Sylwer ary cyfeiriad yn y gymydogaeth hon- DICK'S, Victoria Buildings, Dolgelley. Au hefyd- Church St., Abermaw. CDTIAU MAWR! COTIAU MAWR!! DYMUNA E. P. WILLIAMS, Bee Hive, Dol- jtj gollau, alw sylw neillduol trigolion Dol- gellau a'r gymydogaeth at ei STOC HELAETH o GOTIAU MAWR i Blaut a Dynion, y rhai a werthir am y Prislau mwyaf Rhesymol. Hefyd, y mae ganddo Stoc Fawr o MACKIN- TOSHES i Feibion a Merched. FFAITH GWERTH EI GWYBOD PELBNAU BEECHAM. ADDEFIRgan filoedd eu bod yn werth mwy .11. GINI Y BLWCH ar gyfer anhwylderau geriol a gewynol, megyg gwynt a phoen yn y cylla, cur yn y pen, pen- ysgafnder, gortttwrndtr a chwydd ar ol prydiau bwyd, syfr- dandod a chysgadrwydd, rhyndod oer, ysbeidiau o boethder, coll archwaeth at fwyd, byrdra anadl, bolrwymedd, ysgyrti, plorynod ar y croflu, cwsg anesmwyth, breuddwydiou dychrynllyd, a phob math o ymdeimlad ofnus a chrynedig, &c.. &c. Rhydd y dogn cyntaf flmwythâd yn mhen ugain munyd. I fenywod o bob oedran, y mae y pelenau hyn o werth an- tnhrisiadwy, yn gyinaint a bod ychydig ddognau o honyr.t yn cario ymaith bob irnaws anmhur, ac yn symud pob atalfa, ac yn dwyn oddiamgylch yr oil sydd yn angenrheidiol. Ni ddylai un ferch fod hebddynt. Ond eu cymeryd yn unol a'r cyfar- wyddiadau sydd yn ngtyn a phob blweh, bydd iddynt mewn. byr amser adferu pob merch o bob oedran i fwynhad o iechyd cryi a pharhaol. Ar gylli gwan, treuliad wedi ei anmharu, a holl anhwylder- derau yr afu, gweithredant fel 'Swnr,' a cheir fod ychydig ddognau yn gwneud rhyfeddodau ar y peirianau pwysicaf yn y peirianwaith dynol. Cryfhant yr holl gyfundrefn ewy.nol, adferant wedd hirgolledig y wynebpryd, dygant yn ol awch- lymder yr archwaeth, a deffroant i weithgarwch gyda RIIOH- VRID iechyd, holl yni anianyddol y cyfansoddiad dynol.- 'FmiTHtAU' yw y rhai hyn a. addefir gan filoedd, o bob dos- barth mewn cymdeithas; ac un o'r dirgeliadau goreu i'r pruddglwyf a'r llesg ydyw. 0 bob meddyginiaeth freintebol yn y byd, ar Belenau Beecham y mae mwyaf o werthiant. SWYN-BELENAU PESWOH BEECHAM. Fel meddyginiaeth i Beawch yn gyffredinol, Diffyg Anadl Anhawsder i anadlu, Byrder Anadl, Tyndra a Dirwasgiad ar y Freat, Gwddfwichian, &c., y mae y Pelenau hyn yn anghy- mharol; ac ni raid i'r neb a fo yn dyoddef dan y naill neu y llall o'r anhwylderau a nodwyd ond gwneud prawf ar un boca, er gweled mai hwynt hwy yw y rhai goreu a gynygiwyd i'r eyhoedd erioed, ar gyfer Peswch, Anadl byr a Darfodedigol, Crygni, a dirwasgiad ar y Ddwyfron. Symudant yn fuan iawn yr ymdeimlad o ddirwasgiad ac anhawsder mewn anadlu sydd bob nos yn amddifadu y claf o'i gwsg. Rhoddant esmwythad bron yn uniongyrchol, a chysur i'r rhai a flinir gan yr an- kwylderau poenus, a phan yr esgeulusir hwy, peryglus hyn. Bydded i'r rhai a flinir gan y naill a'r llall o'r aflechydon nchod roddi prawf ar Belenau Peswch Beecham. Mewn byr amser symudir y Peswch mwvaf poenus. GOOBEHAD.âDymutur ar y cyhoedd i sylwi fod y geiriau, â¢Beecham's Pills, St. Helens,' ar stamp y Llywodraeth ar bob blwch; heb hyny, ffug ydynt. Wedi eu parotoi yn unig, ac ar werth yn gyfanwerthoi rainwerthol gan y Perchenog, T. BME"HAM, Iferyllydd, St Helens, Lancashire, mewn bocs amis, Lie. a 2s. 9c. yr un Anfonir yn ddidraul trwy y post am I ) neu 36 stamps. A werth gan yr holl Fferyllwyr a gwertim/r OySynnu Breintcb w ya y Deyrnas Gyfunol. Gyda phobbl weh rhoddir O, urr wyddiadau llawu, Yn awr yn Barod, DYDDIADUR YR ANNIBYNWYR AM 1884. DAN OLYGIAETH Y Parch. B. WILLIAMS, Canaan; a'r Parch. R. W. GRIFFITH. Bethel. Pris Is. 6c. gyda rhwymiad Irvld a llogellau, ¡ a 6c. mewn llian. Anfoner yr holl archebion i Mr. Wm. Hughes, Printer, Dolgellau. Allan o'r Wasg, pris swllt, CANEUONCADVAN LLYFB II. I'w gael o Swyddfa'r DYDD, Dolgellau, neu oddiwrth yr Awdwr. ESBONIAD YR' YSGOL SABBATHOL: DAN OLYGIAETH Y Parch. n OLIVER, T'reffynon. Y barod, pris 2s. mewn papyr, a 2s. 6e. mewn llian, EFENGVL MARC, GAN Y GOLYGYDD. Anforaer archebion dioed i Mr. Wm Hughes, argraffydd, Dolgellau. Church of England in Wales. I Letters addressed to the Right Hon. W.; E. Gladstone, M.P., by the late Rev. W. REES, D.D., Chester. Price 3d. To be had at the DYDD OSica, Dolgelley. Holwyddoreg Athrawiaethot. g Gan y Prtrch. John Jouea, Llaagiwc. Buddugol 0 yu Undo!j Oyuireig Abertawe, 1882.Pria TAIH OEINIOG, Llyfrau Cyhoeddedig gan William Hughes, Dolgellau. Geiriadur Ysgrythyrol aDuwinyddol: Gan y diwwldar Barch. D. HUGHBS, B.A., Tredegar. Dan olygiaetJi y Parchn. J. PBTRR, a T. LEWM, B.A., Balà . Y roae yn cynwys Eglurhad ar Eiriau ac Ymadroddion y Beibl, a Hanes Tcyrnasoedd, D\!ms! rHd, Mynyddoedd, Dyflrynoedd, Creaduriaid, Afonydd, Oov .ydd, a Meini gwerthfawr cry- bwylledig yn yr Ysgrythyrau. ITsfyd, sylwadau ar Wyliau, Aberthau. a Seremoniau yr Iuddewon, a Chenedioedd eraill; yn ughydag Esboniad ar Brif Bynciau a Dyledswydd- au y Grefydd Gristionogol, ac Adnodau cyfeiriol ar bob pwnc. Hefyd, darluniad o egwyddorion prif Enwadau y Byd Crefyddol, gyda Hanes Bywydau Yssrifenwyr Duwinyddotl enwocaf Cymru a gwledydd eraill. Yn ddwy gyfrol hardS, gyda darlun o'r Awdwr. Ilauer Ehwym, 37s. Lledr crjf iS&> Esboniad Cyflawn arc# Testament Newydd: Ga.n y Parch. THOMAS ROBERTS, Llanrwst. nwysa Esboniad helaeth ar bob adtiod, cyfeiriadau llawi4 Geiriadur Daearyddol o'r holl leoedd y soniram danynt yn » Testament Newydd; Geiriadur o Ddinasoedd, Trefi, LJeoed^ Mynyddoedd, ae Afonydd yr Hen Destament; Traethawd 08 Iaith Ffugrol y Beibl; Tair ffordd i Jerusalem; Taflen C Deithiau yr Apostol Paul; Dywyd a Theithiau Crist; Yttfi ddangosiadau Crist wodi ei adgyfodiad; Damegion yr Ar- glwydd Iesu; Gwyrthiau yr Arglwydd Iesu; Gwyrthlau *â Hen Destament; Damegion yr Hen Destament; Swydalj Graddau, a Plileidiau yr Hen Destament a'r Newydfflj Taflen o'r Pwysau, y Mesurau, a'r Arian Ysgrythyrol; y HI80 oedd Ysgrythyrol; Amserau a Thymhorau Cysegredig ylS mhlith yr Iuddewon; y Dull o Ranu a chyfrif amser yn y Beibl; Byr Hanes o Gyfleithiad y Beibl Oymraeg; ac y mM y gwaith wedi ei addurno ag amryw Fapiau ysblenydd, yu nghyda darlun (steel engraving) o'r Awdwr. PrisiauâOyftai I., Ss., a 9s. Rhwym Cyfrol II., 100., a lis. Rhwym. Aberth Moliant: ^Casgliad o Emynao, Tonau, a Salm-Oulau, addas I addoliad Cyhoeddus a Neilld. tll. Yr Emynau dan Olygiaeth y Parchn. W. RBBS, D.D., a'F diweddar VVILLIAM AMBROSB; y Tonau a'r Salm-odlau daa Oiygiaeth y diweddar Mr. J. A. LMrc a Mr. E. RBBS. T mae'r Casgliad yn cynwys 726 o Emynau, 28 o Salra-odlau, a 334 o Donau priodol i'r geiriau. Oellir cael yr Emynau heb y Tonau. Y Prisiau:âYr Emynau a'r Tonau: Cloth Boards, Sprinkled Edges, 49.; Cloth Boards, Bevilled Rei Edges, 6s.; Levant Grained Roan, Gilt Edges, 6s. Yr Em- ynau a'r Sol-ffa: Cloth Boards, Red Edges, 3s. 6c.; Levant Grained Roan, Gilt Edges, 5s. Y Sol-ffa yn unig: Cloth Boards, Sprinkled Edges, 2a. 6c. Yr Emynau, &c., yn unigi Argrafliad Bras, yn y gwahanol Rwymiadau, II. 6c., 2s., M. ArgraOiad Man, wedi ei rwymo, Is., IB. So., 2a. 80., 4s. Cofiant a Gweithiau y diweddar Barch. R. THOMAS (Ap Vychan). Pris 3s. 6c. Cynwysa y Gyfrol gyntaf Gofnodion o hanes ei Fywyd ganddo ef ei hun, Nodiadau gan brif ddynion yr enwad Annibynol, ei Draefeh* odau Duwinyddol, yn nghyda darlun o'r gwrthddrych, Cofiant a Gweithiau y diweddar Barch. W. AmBRosz, Portmadoe. Cynwysa «i holl weithian Rhyddieithol a BarddonoL Pria mewn llian, 108. 6c.; hanor rhwym, lis. 6c. Hanes Bywvd Uncle Tonru Cyfieithedig o'r "ddegfed fil a deugain," gaa y Parch. DATO Dolgellau. Pris Is. 6c. a 2s. 6c. Ein Hegwyddorion: Sef Arweinydd i'r rhai sydd yn dal neu yn ceisio aelodaeth mewn Bglwjg| Cynulieidfaol. Pris mewn amlen, It.; mew. mam. It. to. Drws y Ty: Sef Llawlyfr i Ymgeiswyr am Aelodaeth Eglwysig, gan y Parch. SIMON EVAXS, Hebron. y Trydydd Argrajjlad. Pris Is. y dwsin, neu 11. y cant. Yr Epistol at yr HebreaidâNodiadau Eglurhaol ar yr Epistol: Gan y Parch. Jto. Rtm, Caer. Pris 2s. 6c. Y Cawg Aur: Gaii y diweddar Barch. D. EVANS, Mynyddbach. Gyda Rhagdraeth gan y diweddar Ba/ch R. THOJUS (Ap Vychan), Bala. Pri< le. tic. Enwogion Sir Aberteifi: Gan Glah MEttAi. Traethawd Buddugol yn Eisteddfod Genedlaettwi Aberystwyth. Mewn llian, ga. 6c. Diaconiaeth y Diaconesau: Neu lythyr Oymeradwyaelh Phebe. Darlith ar Rhuf. xiY. 1, I. Pris Annibyniaeth Gynulleidfaol: Gan y di- weddar Barch. W. GRIFFITH, Caergybi. Prig ig. Y Cyfarwyddwr: Neu Holwyddoreg ar Brif Bynciau a Dyledswyddau Orefydd: gan y Parch. Dr. RRES, Caer. Y Degfed. Argrafflad. Pris 6c" neu 4s. y dwshu Yr Eglwys Apostolaidd: Gan y Parch- W. MBIRION DAVIBS. Tris 48. y dwsin. Taith y Pererin: gyda 33 0 Ddarluniau. Papyr, Is.; Byrddau, Is. 6c. Gweddi Habacuc: Gan y diweddar Barchi J. AMBROSB LLOYD. Pris Is. 6c. Hanes Dafydd a Moses. Pris 10. yrun. Catecism Everett Dimai yr un, neu 4m. y cant. Dyddiadur yr Annibynwyr. Pris 60. » la. 6c. Ll4 øaà oes Dosbarlhwyr, geMir caeI y Ulyfnm uchod o'r itwyddfa. Y 8YWY f>-FA !> Pris CJ. 1"4- caol va Sfyllft v >o Dolgellau; argrafivvyd gan William Hughes.