Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YR YSGRIFBIN A'R DADLEUON. GAN J. R. Wedi ei rwymo mewn Llian, pris la 6c; gyda'r Post, la. 8c. Cynwysa y pethau canlynol:â YR YSQBIFBIN:â Hanes yr Ysgrifbin Y camddefnydd a wneid o'r Ysgrifbin Rhagorol aUu yr Ysgrifbin Cyfarwyddiadau gwylaidd i'r rhai a driniant yr Ysgrifbll Can yr Argraffwasg Dadl ar DdadJeu-rhwng Thomas a Iago Y Snuff a'r Tybaco Melsar a Daniel Y'ddau Nai Y Tân a'r D wfr Dafydd Gybydd a Wil Ofer Y Penteulu a Hen Lane Y Pryf Copyn a'r Gwybedyn Y Llygad a'r Glust Y nos 8Rl y trodd y fantol Yr Afradlon Y Tri Phregethwr-Dydd, Nos, a Beibl Y Gwirod a'r Ffiwd Drusila a Dorcas Y Ddyllhuan a'r Golomen Yr Ymrysonfa Deuluol Dyn a'i Dafod Y Cawgyn a'r Cawg Ymgom yn Llys Media Ymryson rhwng y Ddwy Lygoden s'u mam Ymryson ya y Fasged WDÃO rhwng y Pin a'r Nodwydd Frofiad y ddwy hen Fodrwy Iff cael pddiwrth W. Hughes, Swyddfa'r DYDD, Dolgellau. 1 llw gael o Swyddja 'Y DYDDDolgellau, Pris Is. mewn Arrden, CRISTION EHAGOEOL GAN W. SECKER. CYFIEITHIEDIG GAN Y PARCH. M. HOPKINS, ABERAFON. ADOLYGIADAU. "Ni wnai neb well defaydd o'i swllt na thrwy ei trynu, nac o'i amser na thrwy ei ddarllen yn fauwl ac 1â Parch. W. Rees, DD, (Hiraethog) i £ y' behau fel hyn y dywed Solomon, 'Geiriau y doethion sydd fel hoelion wedi eu sicrhau gan feistriaid y gynulleidfa.'Y CRONICL. Dylai pob un fedr hebgor swllt feddianu y llyfr hwn.Y Beirniad. "Hyderaf y gwasgerir ac y darllenir miloedd o gopiau o hono gan broffeswyr Oymru.âY Parch. T. ees, D.D., Abertawe. "Dyma un o'r llyfrau goreu fu yn ein Haw erioed. f Tywysydd. "Y mae testun y llyfr yn rhagorol, a'r ffordd yr ym- drinir ag ef yn swynol dros ban. r Arweinydd. COEIMT A GWEITIIIAU y PARCH. R THOMAS (AP YYCHAN), BALA. DAN OLYGlÃETH M. D. JONES, BALA, A D. V. THOMAS. YMAE y COFIANT wedi ei ysgrifenu gan Ap Vychan ei hun, a'r BYWGBAFFIAD wedi ei ysgrifenu gan brif lenorion yr enwad. Mae y Gyfrol yn cynwys ei Draethodau a'i Ddarlithiau Duwinyddol, a lluaws o bethau eraill. DARLUN (Steel Engraving) hefyd o'r gwrthddrych. Pris 3s. 6c Mae yn awr allan olr wasg. Yr Archebion i'w hanfon i Swyddfa y Dratt- CEDYDD, Dolgellau PAWB sydd yn dyoddef oddiwrth beswch, an- wyd, bronchitis, caethiwed a symudiadau afreolaidd y galon a daer gymhellir rwbio y gwddf y fron, neu y cefn, fel y byddo yr achos yn gofyn gydag olew treiddiol Holloway ddwy waith yn y dydd. Gall cleifion ymddiried yn y canlyniadau fafriol a ddilynant y driniaeth hon. Yr olew bin yw'r fsddyginiaeth fwyaf sicr a diogel i holl anhwylderau mewnol ac allanol y gwddf. mOESATl DRWG, BRON A U DWG, ULCERS, ABSCESSES, ARCllOLLION, ENNYNJADAU 0 BOB MATH Gellir eu llwyr wellhau trwy gymhwyso yr enain hwn at y manau clwyfus, ar ol yn gyntaf eu tymheru yn briodol gyda dwfr cynhes. 0 dan effaith yr enaint nerthol hwn, yn cael ei gynnorth- wyo gan y pelenau, symudir pob anhwyldeb o'r corff gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn nod grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen bynag y yddont, yn y modd a nodwyd, GYDA'R GEWYlVWS1, CRYU-CYMALA IJ A HOENAU NEUAALGAIDD. Nid ydyw yr enaint hwn byth yn aflwyddo i rodd esmwythad. Y mae ei weithrediad tyner yn lleihau yr ennyniad yn gystal a'r poethder a'r boen, 1 mae'r enaint esmwythaol wn, trwy gyfnerthu rhediad v gwaed trwy y rhanau dolurus, yn eye- nyrchu gweithrediad iachnsol. Mewn achosicn peryglus a chydgasgledig, dylid gofalu bob amsft am gymeryd y pelenau, gan fod eu galluoedd pured- igol ac adferiadol yn gosod yr holl gnawd a hy lifau. a berthyn iddo mewn cyflwr iach. CYFAILL y FAM.âIACH AD BUAlV ODDl WR7H BOB APIECHYD An y CROEJS Rhydd yr Enaint hwn iachad buan i benau cam- dyd, ymgrafu, a phlorod, yn nghyda phob matli o ddoluriau, ond ei rwbio oddiamgylch y drwg ddwy waith neu dair y dydd; a chymeryd y Pelenau yn ol y cyfarwyddiadau argraffedig. Gwerthir y Pelenau a'r Enaint yn sefydliad y Proffeswr HOLLOWAY, 78, New Oxford st. (late 533, Oxford st.) London ac hefyd gan agos bob eyfferiwr parchus trwy y byd gwareiddiedig, mewn blyehau a photiau am Is l.ic., Ss 9c, lis. 22" a 33s. yr un, Cynnwys y blwch lleiaf bedwaf dwsin o belenau, a'r lleiaf wns o enaint Rhoddir cyfarwyddiadau argraffedig llawnion pa fodd i'w defnyddio ar bob blwch a Phot a gellir cael y cyfarwyddiadau mewn unr aith hyd yn nod y Dwrcaeg yr Arabaeé, yr Armenaeg, y Bersiaeg, neu y Chinaep. O.Y.âCynghor yn Rhad yn y cyfeiriad uchod yn ddyddiol, rhwng 11 a 4 o'r gloch. l. ,e. MLLOWAY'S FILLS D flyg Treuliad, a Phoen yn y Pen Nid oes un rhas o'r corfl dynol yn fwy agored anhwyldeb na'r afu; ac nid oes un yn fwy tueddol pan ei hesgeulusir, i fyned i afael ag aflechyd per- yglus Dylid cofio pan y mae gwrthwyneb a gwyn a surni ar y cylla yn ein rhybuddio nad yw treul- iad yn myned yn mlaen yn briodol, fod pelenau Holloway yn rheoleiddio pob gallu gryfhau y peiriannau, yn symud ymaith yn uniongyrchol boll achosion o ddiffiyg treuUad, geri. a phoen yn y pen a rhydd iachad trwyadl ANMBURBDD YM X GWAED. Gwerthfawrogir y pelenau hj n gan bob dosbarth -y tlawd yn gystal a'r cyfoethog. 1: maent yn foddicc effeithiol i buro y holl gyfansoddiad, hJb niweidio gweithrediad naturiol un o'i Deiriannau, a diwreiddia hadau yr anhwylderau hyny sydd ei achos o fedd anamserol i ddegau o filoedd. Gwendid a Nychdod. Mewn cyftwr o wendid a llesgedd, yn cael achosi gan anghymmedroldeb o uurhyw fath-pa un bynag ai meddyliol ai corffo rol-y mple effeithiau y pelenau hyn o'r fath fwyaf dymunol. Y maent yn symud ymaith o'r cyfansoddiad achosion o af- iechyd, yn adsefydlu y treuliad, yn cryfhau y giaa, yn codi ysbryd y claf, ac yn dwyn y cyfansoddiad yn ol i'w fywiogrwydd n.'i iechyd cyntefig. Meddyginiaeth i'r Arenau. Os defnyddir y pelenau hyn yn ol y cyfarwyd iadau argraffedig, rhwbio yr enaint ar y lie y ma yr arenau, am o leiaf tua baiiaer awr cyn myned i' gwely, yn gyifelyb id y rhwbir halen ar gig, r dreiddia at yr arenas lc, a fedd/giniaetha unrnyw anhwyldeb arnynt. Qr, careg neu grafel fydd y gofld, byddai yn ddymuno! y n y cyfryw achosion ddefnyddio vr ensint ;nrcu; o Ikpgjd dxwy ^{wllvfoowijihad bufcn<j«:c u r MEDDYGINIABTH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLIN.-Y mae y cymysgeda gw'ybyrol hwn a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblog aidd, a defnyddir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellhau diffyg treuliad, anhwyldeb geriawl, a holl arwydd- ion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gyflradm Bydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y wn, eysgad- rwydd, dim chwant bwyd, yn crestenu y tafod.bias drwg yn y bore, penysgafnder, cynhwrf yn y cylla, ft theimlad o iselder. Y mae yn gosod yr ysgyfaint musgr»ll M waith yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gan ry-idi oeimlad 0 iechyd a chysur mewn 24 o oriau. Y mae y fe^dyginiaeth ddiogelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wlj-swr yn cael ei wneud yn unig gan J. PEPPER, Bedford Laboratory, Lon- don, enw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig sylw ar hyn. Poteli 2s. 9c. Gwerthir gan bob Cyffyrvdd. NERTH MAWR I'R CORFF.âY mae Pepper's Quinine and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a chvfundrefn y cyhyrau, yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbryd- oedd, yn adnewyddu yr iechyd, yn dihuno a tadblygu y galluoedd gewynawl, yn cyfoethogi y gwaed, yu awchlymu yr archwaeth, yn tarfa llesgedd ac iselder, ac yn cadarn- hau organau y treulia l. Y mae yn feddyginiaeih neillduol i boen yn y gewynau (neuralgia), diflyg trauliaj, clefydon, anhwylderau y fynwee, ac mewn anhwylderau nychawl, a gogwyddiadau manwynawl, &c. Y ma.e yr kali gorff yn cael ei fywiogi yn ddirfawr drwy Tonic Pepper, j, galluoedd meddyliol yn cael eu gloywi, y cyfansoddiad yn cael ei nerthu yn fawr, a iechyd yn sier o ddychwelyd. Poteli, Zi dogn, 4s. 6d. Ar werth gan Gyffyrwyr yn inhobinaN. Y niae J. PEPPER ar y label. Mynwch Tonic Pepper. "SULPHOLINB LOTION.Moddion allanol i wella an- hwylderau y croen.â Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i "Sulnholine" mewn ycbydig ddy ldiau, gan ddechrea diflanu o'r golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt i wellhad. Pe ddiflana plorod, cochni, llynorod, cen, a gerwinder, megys trwy gyfaredd; tra y bvdd i hen a pharhaus anhwylderau perthynol i'r eroen, sydd wedi bod yn blino y dyoddefydd am flynyddau, pa mor duwfn bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn llwydd- ianus gan "SuJpholine." Y mae yn dinystno 1 milyn an- weledig i'r llygad sydd yn achosi yr anhwylderau anolygus, anfoddus, a phoenus hyn, a phob amser yn cynyrchu golwg glir, iachus, a naturiol ar y croen. Gwerthir y 'Sulpholine Lotion" gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. Poteli 1!B. 9d. GWELLHEIR MEWN YCHYDIG DDYDDIAU, CYRN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEUIG Y BODIAU. Delictus Corn and Bunion Plasters yw yr now feddygin- iaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ys- twytbo yn uniongyrchol y creen tew amgylcteynol, dar- fydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn ar ei ol. Gofyna Bunions a Ohymalau chwyddedig y B^iiau fwy u amser i wella yn llwyr, ond y mae y gweithredvad yn sier, loll a,c esmwythder yn uniongyrchol. Gellir gwispo anrhyw asgidiau yn gysurus yn mhen teirawr ar ol cymhwyso Plasterau Dellar. Na pherswadler chwi ar un cy'rif i bryna dim arall. Blychau Is. lId. yr un, a werthir gan y rhan fwyaf o Gyflyrwyr. Drwy'r Post am 14 Stamp Bedford Laboratory, Bayley St., London, W.O. BYDDARDOD, SWN YN Y OLUSTIAU, feeâDyla Deller's Essence for Deafness gael ei dreio bob symser, am ei fod, mewn achosion a ymddangosent yn saaweladwy, wedi gwneud rbyfeddodau. Ar ol ei gymhwysc am ddwy neu dair noson, symudir Byddardod Ysgafn, Afenlfeuon yn y clustiau, a'r Sibrydau didor sydd mor fynyCol yn dilyn clyw drwg. Gellir dweyd am Deller's Essence ei "od yn sicr o roddi gwaredigaeth mewn unrhyw achos a fydaardod bob achosi y niwaid lleiaf i beirianwaith tyner y glust; a pha mor ryfedd bynag, y mae personau wedi bod yn "yddar am flynyddau wedi elywed seiniau ar ol rhoddi prswf teg ar Deller's Essence. Poteli Is. lid., a 2s. yd. Ar irerth gan yr holl Gyffyrwyr. ADFERYDD GWALLT RHADLON.âGwna Lockyer's Sulphur Hair Restorer dduo gwallt gwyn, an yn mhen ychydig ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y mae yv effaith yn rhagori ar yr hyn a gynyrchirgauliwiedydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweidio y croeu. Y mae yr eiddo Lockyer yn gyfartal a'r drutaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn i'w liw cyntefig. Yn cyn; rchu shade berflaith natur- iol. Y mae yn werthfawr i ddit ystrio cen, ac faethu a thyfu gwallt newydd. Gan fod Sulphue yn cael trl brisio yn fawr am ei rinweddau syjtnbylawl, glanhaol, ac 'achaol ar chwarenau y gwallt, cymeiadwyir Lockyer's Restorer yn f awr. Poteli inawrion Is. 6d. Ar werth gan hell Gyflyr- wyr, Gwalltdrwswyr, a Pheraroelwyr yn mhobman. BLAS HYFIIYD. -Cracroft's Arecanut Tooth Paste.â Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moethus hwnl daw arliw y danedd yn wyn, iaCh, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei borarogl, ac yn neillduol (Mefnydd- iol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu husgeuluso Ar werth gan yr holl Gyffyrwyr. Potiau is. a 2a. tid. yr so Mynwch Cacroft's ) PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. Dr. Kin Dandelion and Quinine Liver Pills.-Nid yw y Pelea rhagorol hyn yn cynwys cymaiut ag 61 Mercury, na dimo .amrywiol ddefnyddiau peryglus a geir yn ami newn pe enau hysbysiadol. Y mae y ffaith hon yn paxhsa i gadw darganfyddiad enwog Dr. King ar y blaen i'r ho> I Belenau pa bynag, fel y feddyginiaeth ddiogelaf, oreu, gj-flyma,f, & mwyaf sicr so efleithiol ar gyfer anhwylderau yr Ysgyfaint a'r Cylla pa un bynag ai yn y ffurf o anhwyldeb Geriaidd, Tvndra, DiSyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Surni, Cur yn y Pen Poen yn yr Ysgwyddau, Twymyn ddiorphwys yr holl gortf, Diffyg Archwaeth at Fwyd, neu arwyddicn Difiyg Treuliad yn gyffredinol. Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheten i r. King, drwy ei weithrediad tra adnabyddus ar yr Ysgyfaint (y cilchweryn pwysicaf yn yr holl gorff), yn achosi i'r di- doliadau corfforol i redeg mewn trefn leolaidd, lie mewn cysylltiad a'r Tonic ingredients, yn cryfhau yn ddirfawr ac felly yn cynal pyrtb mawrion y corff mewn cyflwr addas i sicrhsu iechyd da. Gwerthir hwy gan unrhyw Gytfyrydd mewn Blychau Is. 1 d a 2s. 9d. yr un. YN BAROD. ESBONIA-D CYFLA.TVN Rhif ii6 Pris Is, 3c.