Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yn awr yn barod, mewn Dwy Gyfrol, 37s., haner rhwym: 42s., rhwymiad cyflawn, gyda DARLUN (Steel Engraving) o'r Awdwr, amryw Fapiau a llawer o Ddarluniau, GEIRIADUR VSGEYTHIfiOL A DUWINYDDOL GAN Y DIWEDDAR BR C H J. HUGHE8 B.A TREDEGAR. DAN OLYGIAETH Y PARCHN. J PETERS, A T. LEWIS, B.A., BALA Cynwysa y GBiMAnm hwn Eglurhad ar Eiriau ac Ymadroddion y Beibl; Hanes Teyrnasoedd Dinasoedd, Mynyddoedd, Dyffrynoedd, Oreaduriaid, Afonydd, Ooedydd, a Meini gwerthfawr, cry bwylledig yn yr Ysgrythyrau; gydag Agoriad i Lyfrau y Beibl. Hefyd sylwadau ar Wyliau Aberthau, a Seremomau yr tuddewon a Chenhedloedd eraill; yn nghydag Esboniad ar Brif Bynciau Dyledswyddau y Grefydd Gristionogol, ac Adnodau Oyfeiriol ar bob pwnc. Hefyd, Darluniad o Egwyddorion prif Enwadau y Byd Crefyddol; gyda Hanes Bywydau Ysgrifenwyr Duwinyddol enwocaf Cymru a gwledydd eraill. CYMERADWYAETHAU I'R GWAITH. Y mae cynwysad v Gwaith hwn yn ei osod yn mhell uwchlaw canmolaeth. Ceir ynddo gyfun hap ragoriaethau Geiriaauron Charles a Jones, Penybont, yn nghyda lluaws o bethau newyddion nas galiasent od ynfeddanol arnynt.âDysgedydd y Flmt. Yr oedd Mr. Hughes yn meddu y d lsgedaeth angenrheidiol er ysgrifenu Gwaith fel hwn, ac y mae 6111 dirfawr arno. Mae y llyfr y peth y dy ai ieuenctyd ein heglwysi ddarllen, a bydd ei gyhoeddiad yn ychwanegiad gwerthfawr at lenoriaeth Feiblol ein gwlad.- Diwygiwr. i < nhawdd meddwl am un mater ysgrythyrol, am un person enwog, nac am un pwnc duwinyddol, na cheir ym drnaeth manwl a galluog arno yma.Ni phetruswn ddweyd fod hwn yn un o'r llyfrau goreu a rhataf sydd yn dyfod yn awr o'r wasg Gymreig. Teilynga gael derbyniad cyffredinol gan bob teulu yn y Dywysogaeth, cany cynwysa wybodaeth dra chyflawn o bob peth sydd yn dal perthynas a'r ysgrythyrau ysbrydoledig. Carem weled hwn yn cael ei chefnogi gan ieuenctyd ein gwlad yn enwedig.â ABERTH MO LI ANT. CASGLIAD 0 EMYNAUj TONAU, A SALM-ODLAU, ADDAS I AD DO LI Al) CYHOEDDUS A NEILLDUOL YR EMYNAU DAN OLYGIAETH PARCHN. W. REES, D.D., A'R DIWEDDAR W. AMBROSE Y TONAU A'R SALM-ODLAU DAN OLYGIAETH Y Y DIWEDAR. AMBROSE LLOYD A E. Ceir yn y Casgliad 726 o Emynau, 28 o Salm-odlau, a 344 o Donau priodol ir geiriau Mae y Casgliad o Emynau ar wahan yr un rhif a'r a nodwyd, yn nghydar Salm-odl.,tu ar y diw6dd« PRISIA U MEWN GWAHANOL RWYMIADA U. Yr Emynau a'r Tonau (Hen Nodiant 4s.; 58.; 6s. Yr Emynau a'r Solffa â 3s. oc.; 5s, Solffa (heb yr Emynau) ââ 2s. 6c. Hymnau Bras Is. 6e; 2s., a 3s. Hymnau Man Is.; 2s. 0c., &c. Pw cael gan yr holl lyfrwerthwyr, neu yn ddldr* il drwy y Post, ar dderbyniad eu gwerth mewn Stamps neupost-office Order, oddiwrth W. HUGHES. Dolgellau; W. JONES, 28 Hemans St., Liverpool. AIL ARGRAFFIAD Yn barod gycta Darluniau, HANES BVWVD UNCLE TOM GANDDO EF EI HUN, SEF BYWGRAFFIAD Y PARCH. JOSIAH HENSON (ARWR LLYFR MRS. HARRIET BEECHER STOWE) 0 1789 i 1876. yn cynwys yn agos i 250 o dudalenau. Pris Is. Bc. Gyda Rhagymadroddac Arwein-nod, gan GEORGE STURGE, a S. MORLEY Ysw. A.S, o'r "Ddgfed fil a Deugn," gan y Parch. D. GRIFFITH, DlgSllau. CYflOEDDED IG GAN W. IIUGHES, DOLIGELLAU. I'W GAEL GAN YR ROLL LYFRWERTHWYR. [ENTERED AT STATIONERS'S HALL] Y Rhifyn olaf o'r ESBONIAD CYFLAWN Pris Is. 3c. Mae y rhifyn hwn yn cynwys- Darlun o'r awdwr (stel engraving). Map o Jerusalem Y Rhagymadrodd Y Cyflwyniad i Dr. Rees. Esboniad ar y Datguddiad. Geiriadur Daearyddol o'r holl leoedd y sonir am danynt yn y Testament Newydd. Geiriadur o Ddinasoedd, Trefi, Lleoedd, Mynyddoedd, ac Afonydd yr Hen Desta ment na cheir yn y Newydd. Traethawd ar laith Ffugrol y Beibl. Tair Ffordd i fyned o Galilea i Jerusalem. Taflen o Deithiau yr apostol Paul Bywyd a Theithiau Orist.-Ei fywyd anghy- hoedd.âEi fywyd cyhoeddus.âYmddangosiad Crist wedi ei adgyfodiad. Damegion yr Arglwydd lesu. Gwyrthiau yrArglwydd lesu. Gwyrthiau Dysgyblion yr Arglwydd Iesu. Gwyrthiau yr Hen Destament. Damegion yr Hen Destament. Swyddi, Graddau, a Phleidtact yr Hen Destament Llyfrau, Penodau, Adnodau, Geiriau, Llythyrenau y B ) Y Llyfr, y Benod, a'r Adnod Ganol yny Beibl, Amrywiaeth. Taflenau o'r Pwysau, y Mesurau, a'r Arian Ysgrythyrol. Taflen y Misoedd Ysgrythyrol. Amserau a Thymorau cysegredig yn mhlith yr luddewon. Y dull o ranu a chyfrif amser y Beibl. Byr hanes o gyfieithiad y Beibl Cymraeg. Byr gyfarwyddyd i ddeall Mapiau. Gwel ein Derbynwyr fod y Rhifyn hwn yn wy na'r rhai blaenorol, ac yn cynwys Darlun a Map, ac felly yr ydym dan orfod, ereindigolledu i gael swllt a thair ceiniog am dano. I- A Certain Cure for the Nervous and Debilitated. GRATIS, a MEDICAL WORK, showing s u G ferers how they may be cured, and recove health and vitality without the aid of Quacks with recipes for purifying the blood and remov ing skin affections; also chapters on Happy Marriages; When and Whom to Marry; The Temperaments; Stammering; Vital Force: How Wasted and How Preserved; Galvanic Appli- ances; and the Wonders of the Microscope in De- tecting Various Complaints. Post free for Two Stamps. Address, Secretary, Institute of Anatomy "R mingham. Yn awr yn barod, Pris s. mewn Uan, G W E RSI &EW& GRAMMADEG GAN Y PARCH. DAVID ROWLANDS, B.A. Athraw Coleg Aberhonddu. Anfoner eirchion dioed i Mr. W. Hughes Swyddfa'r DYDD, Dolgellau. ARGRAFFU ARE W* MO. Gwneir pob math waith Argraffu a Rwymo y& Ddestlus, Cyllym, a Rhad yn Swytidla W. Hughes, DolgeUau.