Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYMDEITHAS AUEILADU GOGLEDDBARTH SIR DDINBYOH PRIF SWYDDFA âDINBYCH. Y SWYDDFHYDD CANGHENOL. GORUCHWYLWYR. | Abergele Mr. Hugh W uuains, bea v lew Adwy a Choedpoeth Mr J. Wilcoxon, Vron Colliery Bagilit John O. Roberts, Gadlys Road Bodfary Mr. T. J. Owen, National School. Ceryg y Druidion.Mr. David Jones, DolwerfyL Clawdanewydd.Mr. R. Roberts, British School. Colwyn Mr. William Hughes. Llanddulasf Corris Mr H. Lloyd Jones, Bridge St. Corwen Mr Richard Lloyd, builder Criccieth Mr Richard Roberts, HysCarado3 Temperance Hotel ( Mr. Ellis Roberts, Joiner, Ty'n- JJimel. | y-wern; J. Jones. Cysulog. Dina* Mawddwy Mr Lewis Evans, Shoe Warehouse Dolgellau .,«,â,Mr, David Owen, Printer. Dolyddeien.â.Mr. Richard Jones, Penllyn. Ffeatiniog Mr.Robert Thomas, Post Office Bethania. Fflint Mr. Thomas Burgess Simon, Chester street. Gronant Mr T. Jones, tailor & dr ryer Hen llan Lees wood. Mr. Peter George. Llanberis Mr Edward Jones, Compton House Llanfairfechan Mr W. H. Elhe, Glan'rafon Llanarmon Mr. David Jones, Bryn'rogoi. Llangcrniew Mr. T. Williams, Ty'ntwll. Liang olV-n. Mr. Thomas Jones, Draper LIanne ydd Mr. M. Jones, Post Office, Llannefydd Llanrwst .Mr. Owen Jones, Apothe- caries Hall. MotityT. Mr. Valentine Williams. Joseph Jones High St. Newmarket .Mr. H. D. Hammond â ( Mr. Robert Thomas, Draper. Penmftcaao. |Mr Qwen Williams. PenrfcynOcfudraeth. Mr. W.Hughes, flafod y Wern Rhosllanerchrugog Mr. W. John Rogers. Church St Rhuddlan. Mr John Daviee, Gwyndy Bhuthyn Mr. Ezra Roberts, Vale View. Mount Cottages. Trefriw.. Mr David Evans, Bodlondeb Treffynon a Carmel Mr T. Hayes Jones, Rose Cottage, Carmel Wrexham.Mr William Parry, Temple Row Pob cais am fenthyca arian o'r Gymdeithas, ac am unrhyv* hysbysiad pellach yn ei chylch i'w anion at yr ysgrifenyd i. MR ROBERT PAkRl, 13, CHAPEL STREET, DBJSBIQB. Gwellhad oddiwrth anwyd mewn Deng munyd. HAYMAN'S BALSAM 01- HOREHOUND RHAG y Peswch, Anwyd, Crygni, a phob afiechyd yn y Frest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twyn»- ynau, yn peri i grynhoadau tafewnol dd'od i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Khodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. HAS El FLAB YN FELUS A DYMUNOL Important Testimonials. 16, Picton Place, Carmarthen. gir i have had several bottles of your balsam, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen, Station Master. Amport Firs, Andover, May 29th, 1869.-Sir,-I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benefit she has derived She was considered consumptive, but the has quite restored her, and she is QOW quite strong I have recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am, yours, &c., H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. OHILDBIN'S COUGH.âMrs. Petherick, /nyscedwn Iron Wdrks, Swansea, has found the balsam eminently useful in her family, and always keeps it m t e house ready for any emergency, and nevernnds it lax Gellld rhoddi mifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y Balsam hwn. Parotoedig yn unig gan A. Hayman, iferyllydc, Castellnedd, ac yn cael ei Werthu mewn poteli is. I ic., a ->>â 9c vr un fcan bob Fferyllydd parchus yn Abei- tawe Oaerdydd, Mexthyr, Aberdar, Caertyrudin, Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Dywytogaefcn PrifOBUOHwTLwYBâW. Sutton & Co.; Barclay & Sons, Llundain; Collins & Bosser; learo. & C J., Briste; ac Evans & Co., Liverpool. GoOHEiiiAD. âErf y nir ar i'r cyhoedd gymeryd gyl* fod y geiriau BALSAM OF HOIUSHOONI:, wed eu stampio ar y pote) heb yr hyn nid oes dim YL Alftd arbediad wawr with gymeryd y poteli mwyaf. rill ewr yn barod, pris 3s. a 6c., gyda Darlun (Steel Engraviyig) o'r gwrthddrych, COFIA NT YR kiBARCH W. GRIFFITH I CAEBGYBI. GANY PARCH. E. CYNFFIGc DAVIE3, MENAI BRIDGE. Cynwysa luaws o ysgrifau gan brif lenorion Cymru. Anfoner yr archebion i WHughes, argraffydd, Dolgellau. BOOKBINDING WILLIAM HUGHES, Swyddfa y DYDI. Dolgellau, a ddymuna yn barchua ddvvyii i sylw holl drigolion y dref hon, a'r wlad yn eyftredinol, ei fod wedi ychwanegu y ganghen bwysig hon at ei fuanes. Rhwymir pob math o lyfrau, megys BEIBLAU, HYMN-BOOKS, &c., a gwarantir y gwneir pob math o waith yn ddstlus, rhad, a pharhaol, sef y prif bwynt mewn Rhwymo Llyfrau. Pan anfonir Llyfrau i'w rhwymo gyda'r tren, teimlir yn ddiolchgar am air yr un modd gyda'r Post, rhag peri un math o anghyfleuadra, a thelir sylw prydlavm i bob archebion. CERDDORIA ET H ADDOLIAD, sef Anthem gan y diweddar J. Ambrose Lloyd. Y Ddau Nodiant gydau gilydd. Pris Is. 6c. y dwsin. GWEDDI HABACUC, gan yr un awdw Y Ddau Nodiant gyda'u gilydd.. Pris Is. 6 yr un. I'w cael yn Swyddfa y DYDD, Dolgellau. THE LARGEST AND LEADING PAPERS IIV WALESAIVD IIIE WEST OF ENGLAND 'SOUTH WALES DAILY NEWS" Published every Morning, Price Id THE LARGEST DAILY PAPER In Wales and the West of England, and the LEADING AlJ VER1 nUNGMEDIUM. The "SOUTH WALES DAILY NEWS" has a very arge and constantly increasing circulation, and is distributed throughout an unusually extensive area. The SOUTH WALES DAILY ^BÂ¥S circulates in every Town and Village in South and Mid-Wales, Monmouthshire, the Forest of Dean, and a large portion of the West of England, and it is unsurpassed as a General Advertising Mediumâparticularly for communicating with the Commercial, Mining, ohip ping, Manufacturing, and Agricultural sections o the community. -:0;- THE "CARDIFF TIMES," AND "SOUIll WALES WEEKLY NEW Has been Enlarged to Sixty-four Columns, and containing THE LARGEST NE WS-SIJEET IN THE KINGDOM, and the WEEKLY ADVERTISING JOURN AL For Wales & theW.ist of England. GWERSI YR YSGOL SABBATHOL: GAN GWILYM GWENFFRWD WYDDGBUG. Pris 2c. I'w cael Swyddfa y DVIW, Dol- gellau. CYFRIFONEGLWYSIG. GAN fod lluaws o Eglwysisydd yn arfer casglu yn Fisol at y Weinidogaeth, wedi bod yn ymofyn am Lyfrau i'r perwyl hwnw, dymunwn wneud yn hysbys fod llyfrau wedi eu rulio yn bwrpasol tuag at £ :i Iw y cyfraniadau misol yn awr yn barod. Cyu wysant golofn i'r No., colofn i'r enw a'r cyfeiriadcolofn i'r addewid, tair colofii ar ddeg ar gyfer iiiisoedd, colofn i'r cyfauswin ar y diwedo n^liyda cholofn i Nudi-t :vyddo symudiad liviU'.tvV ⢠v.. w j LLYFRAU AR WERTH. ( OOLL WEITHIAU y Diweddar Barch. W. Xl WILLIAMS, Pcmtyclyn. Cyhoeddedig am ua 30s. I'w gael wedi ei rwymo yn half-bound am 15s. DR. ABRAHAM REES, ENCYCLOPAEDIA yn 85 o gyfrolau, gyda chanoedd o plats. Gwerthir ef yn rhad. Ymofyner yn Swyddfa y DYDD. w. Meidygmiaeth anffaeledig 1(/#fI" fÃ' I 1 WELLA Y I RHEUMATIC A'R GOUT j YR 5 dvm wedi derbyn canoedd o dystiolaeth I au i brofi hyn, ac nid oes un achos eto nad yw wedi ei gwbl wellhau, os na bydd y dyoddef ydd wedi bod dano er's blynyddoedd a bod ei ifiechydyn chronic. Glellir ei gael mewn potelau, Pris 2s. 6c.a Is. 6c., wedi talu ei gludiad i'r orsaf agosaf at y le y bydd yn anfon am dano. Anfoner at y gwneuthurwr-R. Simon j Chemist, 57, Brownlow Hill, Liverpool. Newydd ei gyhoeddi, yn Swyddfa y DYDD, LLYFR I GADW CYFRIFON CEG- LWYSIG. YMAE yn y llyfr le i droa haner cant o enwau 1 ar un wyneb dalen. Cynwysa golofn i'r Rhif, Enwau yr Aelodau, Taliadau at y Weini dogaeth, yr Kisteddleoedd, Dyled yr Addoldy, Cyfanswm, a cholofn ar y diwedd i wneud Nodiadau, megys cofnodi y dyddiad y derbyn iwyd aelod newydd i'r eglwys, symudiad aelod neu. ynte farwolaeth. Yn niwedd y llyfr ceir amryw dudalenau wed eu llinellu yn bwrpasol at.wneud Balance She o holl dderbyniadau arianol y flwyddyn, yn nghyda'r treuliau. Y mae y llyfr hwn yn gyfleus nodedig i gadw cyfrifon eglwysig, ac y mae yn sicr genym y teimla pob un ag y mae y cyfrifoldeb o gadw cyfrifon eglur a manwl yn gorphwys arno. ei fod yn gairaeli.ad mawr. _A THE GRAMMAR SCHOOL, MENA BRIDGE. PRINCIPAL:âREV. E. CYNFFIG DAVES BOARDERS AND DAY SCHOLARS SUBJECTS:â NOLISH in all its branches LATIN, GREEK3 GHKMAN GiSOMETRY, ISOOK-KEEPINU, MENSURATION, LGluBR^, NAVIGATION, "Ntusic, n barod, prits 1 c., llOLW YDDOREG ar li A N E S J" 0 S E P ii GAN Ii). W N ION EVANS. BALA. 1 w caei yn Swyddfa r DYDD, Dolgellau. Y11 barod, yn Nodiant y ol-ffa, Fris le, yr un PEDWAPAWD A CHYDGAN, < (:.N\\i'!l A !!VI !V Y RUBAN GLAS, GAN Y PARCH. E. CY fFFIG DAVIES, MKNAI BRIDGE. ⢠I w chael o Swyddfa y Dydd 1j >lgeliiiu, oddiwrth yr Awdwr.