Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

fWSSSSS Si 99 IBS' GWILYM EVANS. FEL enghraifft o'r dosbarth o feddyginiaethau y carem argymhell i sylw y Cymry yn mhob man JL dymunem gyfehio at ddarpariaeth ddiffuant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a llesol ag y gwyddom am dani, sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonicllysieuol, ac yn hollol yr hyn y gosodir allan-ei fod yn gyfansoddedig o lysiau, wedi ei ddarparu mewn dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiant. Y CYLLA yw peiriant mawr treuliawl y corff, ac o hono ef y gwasgerir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfansoddiad. Os na chedwir hwn mewn trefn, gwthia yr holl gorff i ddyryswch. Effaith ac amcan penaf y Quinine Bitters yw cadw y cyllajMa iachus, a phob organ yn gweithio yn hwylus ac yn ei lie; a gellir yn deilwng ystyried y Bitters hyn y feddygmiaeth deuluaidd oreu y gwyddis am dani. Cymeradwyir hi yn ddibetrus at Annhreuliad yn ei wahanol agweddau, ac afiechyd y ddwyfron a'r Afu, yn nghydag anhwylderau gewynol. Yr ydym am lawer o flynyddau wedi edrych gyda grad I helaeth o ddrwgdybiaeth ar feddyginiaethau hysbysedig, a thueddid ni i wneud hyny â'r feddyginiaeth honse QUININE BITTERS GWILYM EVANS, hyd nes y gwelsom y fath dystiolaethau pwysig a dylanwadol odd wrth ddynion a wyddent mor dda, ac a wnaethant gymaint o ymchwiliad i'w hwisoddion. Gosodwn yma yeb I ydig nifer allan o'r canoedd tystiolaethau a welsom jn y swyddfa. Yn eu plithcawn y gw >inidogion a ganlyn Parch. Thomas Price, M.A., Ph.D., Aberdar Parch. J. R. Jones, Llwynpia. Parch. D. Harries (T.O.), Chicago, America Parch. Levi Thomas, D.D., Glynnedd Parch. J. H. Williams Brynf'ardd Prifathraw Ysgol Ramadegol Dowlais yn nghyda llawer o weinidogion a llem eu nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant y QUININE BITTBBS oawn onwau Dr, Samuel J. J. Kirby, M.R.C.S., L.S.A., Lond., Thrale. Dr. G. A. Jones, M.D., Kennington. Dr A. Jenkins, M.R.C.S., Lond., M.R.C.P., Edin., Rio de Janeiro, Deheu America, > Dr. J. Ellis Edwaids, M.R.C.S., L.S.A., ic., &c., St. Clearb. Yna cawn Dystiolaetbau y Fferyllwyr a ganlyn, allan o'r Iluaws mawr ydynt wedi anfon llythyrau cymeradwyol o feddyginiaeth hon:â Mr D. Anthony, Caerdydd Mr. Myrddin Davits, Abertawy Mr. R. D. Hughes, Dinbych Mr. J. Francis, Wrexham Mr. H. J. Hughes, Caergybi Mr. Isaac Jones, Tremadoc Mr. J. R. Jones, Aberaeron Mr. W. H. Rees, Hwlffordd Mr.Joseph Rees, Aberteifl B&r. Watkin J. Thomas, Aberdar I Mr. W. H. Thomas, Dowlais Mr. W .Sims, Aberaman Mr. Griffith Williams, Llanerchymedd Mr. E. P. Wynne, Aberystwyth Mr. Robert Watts, Meddyg Anifeiliaid Penygroea, G.O. Mr. D Evans, Cemmaes, Trefaldwyn Mri. Rowlands a Jones, Fferyllwyr, Tregaron a Llanbedr Mr. W. L. Penny, Fferyllydd, Llandudno a Ffestiniog Mr. O. Iscoed Jones, Fferyllydd, Llanrwst MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW flUIIl MITRES GWILYM IVAuS, Y maent wedi eu profi yn effeithiol i symud y doluriau a ganlyn- DIFFYG TREULIAD AI GANLYNIADAU. f poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferolar ol bwytn, gwaelder cyn bwyd, diffyg archwaeth, bias annymnnol yn y genau, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr auadl yn drwm, a'r genau yu syoh, brath- iadau poenus yn y frest a'r ochrau, a mynych bigiadau fel pe bai pryfedyn yu y cylla. Y mae un neu ychwtfneg o'r poenau uchod yn arwyddo diffyg treuliad, a goreu pa gyntaf y deobreuir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. GWENDIDAU bob math yn ymddangcs yn un o'r ffurfiau canlynol,-nervousness, iselder ysbryd, heintiau, colli cwsg, tei dig wrth godi yn y boreu, chwysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau diachos, a meddyliau anesmwyth d wy, nes bod bywyd ei hun yn boen ac yn faichâmown gair, sefyllfa a ohyflwr cyffredinol y giau a'r met achuso a chryfhau y cyfansoddiad yn gyffredinol y mae y Quinine Bitters yn neillduol gyfaddaii at y doluia Y R AFU. Doluriau yr Afu ydynt fel y canlyn: Ysgafnder yn y pea poen yn groes i'r llygaid a rhwng yr ysgwyddau, diflasdo at Iwya, a r clefyd melyn, Y mae Dant y Llew a r Quinine sydd yn gymysgedig yn y Bitters yn rhagorol f t hyn Y FREST. Diffygion y Frost, sef pesweh, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thueddiad at y y darfodedigaeth decline;). Y mae ugeiniau o ra fuont yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio ain y lies a dde-byn- asant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. CYFARW YDDIADAU I'W BWRCASU. Gofyner yn eglur am QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Potelau yw 2s. 9c., a 4s. 6c.; meum Blychau, 12s. 6c. yr un. Ji w mRS ?/sylw.!r y l ar wd If y Botel, a myner gweled yr enw GWI YM EVANS, F.C.S., M.P.S., wedi el ysgrifenu yn llawysgrif parchonog'. Oofaled pawb na chymer nt. ea twyllo, na a rbya cyijgnor 1 gyxneryd uarliyw fodclioa arall o daa yr hea esgas eifoi yn llawa cystal ac yn rhatach. Eisgus gwae a thwyllodrus yw hwna. Cofier bob amser fod efelychiadau l«war i boo peth da, ac y mae Uuaw mawr o efelychiadau I feddyginiaeth ardierchog a dihafal Quinine Bitters Gwilym Evans. I lORWERTH'S WORMWOOD WORM LOZENGES, j CYMERADWYIR Y LOZENGE yma i sylw penau teuluoedd, a rhoddir y rhesymau canlynol dros hyny. Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting, ac yn hynod rwydd i'w rhoddi i blaut o bob oedran. Darpariaeth gryno ynddynt eu hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y llyngyr, o'r plentyn bach hyd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiuiwed, a geliir eu harfer yn ddit erygl. £ Tid oes eisieu t6 sena nac unrhyw physigwriaeth ar eu hoi. Gadawant ddylanwad iachus a chryfhaol ar eu hoi, gan hyny gellid eu rhoddi unrhyw amser pan fyddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Y mae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yu gyffredin, sef y llyngyr bycham, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn, a'r culwe (tape). Y mae pob ur o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, acyn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif ARWYDDION. Lliw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan freuddwydion, a mynych frathiadau yn peri i'r plentyn i startio a gwaeddi yn ci gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusau yn glasu, y ffroenau yn ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion I uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef lorwerth's Woimwood Worm I Lozenges. Gellid llanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob I Fferyllydd parchus. Os na ellir eu cael yn ddidraferth, ysgrifener at Mr. GWIL YM EVANS, F.C.S., Manu factoring Chemist, Llanelly, a danfonir hwynt am 14, 34, neu 55 Stamps yn ol y size, Is. Ilo., 2s. 9o Ineu 4s. 6c. Y DYSGEDYDD Am 1883 DAN OLYGIAETH HERBER EVANS, CAERNARFON. Cynwysiad Rhifyn Rhagfyr. Y Bugail-Frenin a'r Bugail-Bregethwr. Gan yjParclr J. Thomas, D.D. Liverpool Hanes a Chymeriad yr Apostol, loan. Gan G. Gwonffrwd Robort Roberts, Brwyao^. Ysgrif III. Gan y Parch. M. O. Evans, Trefriw YR YSGOL SABBATHOLâY Wers Gyffredinol. Gan y Parch T. Roberts, |Wyddgrug NODIADAU MISOL. Gan Lewis;:Probert:- Agwedd fygythiol Pleserdeithiau Pedwar Oau' mlwyddiant Martin Luther Athrawiaethau Crefydd a Phrotestaniaeth Symleiddiad y gwirionedd a myfyrdod cref- yddol Dadgysylltiad yr Eglwys yn Ngymru Doctor Rees, Caer Mlaeth a r 0 Hybarch Dr. W. Rees (Hiraethog), Caer Marwolaeth Mra.,GriiRth, Bethel Cofnodion^Enwadol:â 0 Cyfarfod Ordeinio Cyfarfod Sefydliad Cyfundeb Lleyn ac Eifionydd Y Cronicl Cenadol. Gan y Parch. D. Griffith, I Dolgellau. I Gogleddbarth India Llyn Tanganyika l Ynys Uvea Agoriad capel yn Cuddapah China II Y Gorthrwm yn Neheubarth Afflrica Trysorfa y Gweddwon a'r Amddifaid } Offrwm y Plant A'r Missionary Chronicle. DYSGEDYDD Y PLANT Am 1883 Wedi ei Helaetlvw i 32 o Dtodalenau. Cynwysiad Rhifyn Rhag-fyr. Gwyliau Llawen i'n hall Ddarllenwyr Pris Drudfawr Ffordd Dinystr Y Goeden Nadolig Gwnewch eich goreu Myfyrdod ar y bedd Y Gwrthgiliwr Marwolaeth yr Hybarch W. Rees, D.D. Aneichiad hen Bererin i'w draedj Delw Duw ei hun Edward VI. a'r Beibl Brenhin Lloegr a'i Arddwr Am fod yn hen (Darlun) Amrywion William Ewart Gladstone Dyddiau Olaf Luther Tasg Ychwanegol i'r Plant TONâ"Mae pobpeth yn symud" Nadolig Ein Trefedigaethau Ych-drol Indiaidd (Darlun) Y Morgi a'r Llimedydd At ein Derbynwyr a'n Doabarthwyr At ein Gohebwyr Atebion