Hide Articles List

3 articles on this Page

CYNRYCHIOLAETH MEIRIONYDD.

-,--TALMAGE AMERICA AR DDWEYD¡…

News
Cite
Share

TALMAGE AMERICA AR DDWEYD ¡ CELWYDD. Awn yn mlaen yn awr i siarad am gelwyddau celf- yddydwyr. Yn mhlith cslfyddydwyr y mae y rhai hyny, ac yr ydym yn yooddibynu arnynt am y tai yr ydym yn by w ynddynt, y dillad yr ydym yn eu gwisgo, y cars yr ydym yn teithio ynddynt. Mie y rhan fwyaf o honynt, mor bell ag y gwyddom ni, yn ddynion sydd yn dweydy gwiriouedd, ae y maentyn oneat, ac y mae llawer o honynt yn mIaenaf mewn dyngarweh, ae yn yr eglwysi; ond y mae pawb yn gw, bod nad ydyntyn perthyn oil i'r dosbarth hyny. Mewn adegau pan y bydd galw mavw am lafur, nid ydyw mor Siawd i i ddynion felly gadw at eu hym- rwymiadau, am y gallant wnsudcamgymeriad mewn perthynas i'r tywydd, neu fethu cael y cyuorthwy oeddynt yn ddysgwyl gael ya yr inturiaeth. Yr wjf fi yn siarad yn awr am y rhai hyny sydd yn addaw gwneud pethau, ac y gwyddant na byddant yn allu. og i'w gwneud; ywedant y denant ddydd Llun, ond ni ddeuant hyd ddydd Mercher; dywedant y deuant ddydd Mercher, ofJd ni ddeuant hyd ddydd Sadwrn. Dywedant y myi.aut y gwaith wedi ei wneud mewn 10 diwrnod, ond ni cbaiff ei wneud hyd 30 o ildydd- iau; a phan y bydd yn myned yn flin, ac yn gwrthod sefyll peth felly (idim yn hwy, maeut yn myn'd i weithio i ido am ddiwrnod neu ddau, er mwyn cadw y job ar law, ac yna, y mae rhywun arall yn myn'd yu flin, ac aiff i wtithio i'r dyn hwnw, er mwyn llonyddu tipyn ar hwnw, ac yna ant i rywle arall. Yr wyf yn credu eu bod yn galw peth felly yn 'nurs- ing the job.' A! fy nghyfeillion, faint o ddianrhyd- e id y safij, y rbai yna i'w heoeidiau, pe baent yn peidio a'idaw gwneud ond yr hyn y gwyddant y gallant ei woeud. 0, dywedant, nid yw yn bwysig, mae pawb yn dysgwyl cael eu twyllo a'u siomi. Mae yna lais o daran yn swnio yn mhlith y lltfiau, y morthwylion, a'r gwelleifiau, y dywedyd am yr holl gelwydd>vyr, y bydd eu rhau yn y llyn sydd yn llosgi o dftn a brwmstan; felly yn mhob math o waith, y mae rhai nad ydynt yn deilwng o'u gwaith. Af yn mlaen i siarad a*n gelwyddau cymdeithasol. Pa faint o gymdeithasau syddyn rhagrithiol? nis gellwch wybod braid i beth i gyedu. Maent yn an- ton eu hewyllys da i chwi, ood ni wyddoch yn sicr a fyd t yn fyne^ia i o'u calon ai peidio, neu ynte rhyw foesgarwen allanol a fydd. Gofynant i chwi am dd'od i'w ty; ond prin y gallwch gredu fod arnynt eisieu i chwi dd'od o ddifrif. Yr ydym oil wedi arfer cymdryd discount o'r p;thau yiym yn eu clyweJ. Mae 'dim gartref' ynaml yn golygu rhy ddiog i ym- wisgo. Yr oeddwn heddyw y boreu yn darllen am foneddiges, yr hon a ddywedodd ei bod wedi dweyd vichelwydd fashionable ol-if. Yr oedi curo wrthei dn's, auforiodi bittiau air i lawr, 'dim gartref. Y noswaith hoao, dywedoddeigwr wrthi md Mrs. bon a hon oedd wedi marw. A ydyw yn bosibi? meddai hitbau. Ydyw, ac fe fu farw mewn gofld meddwl, yr oe id arni eisieu eich gwele l cliwi yn fawr, yr oedd ganddi rywbeth pwysig iawn i'w amlygu i chwi yn eu hawr olaf, ac fe aofonodd dair gwaith heddyw a cbwithau yn absenol bob tro. Ac yr oedd y wraig hon yn meddwl ynddi ei hun ei bod hi wedi cael bargen ar ei chymvdoges. Pan oedd hir afiechyd brou a d'od i'r diwedd ymddangosodd wrth ei gwely i gymeryd y gyfricach oe da arni eisieu ei ddatguddio pan y dy we odd nad oedd gartref. Mae cy mdeithas wedi ei tharo trwyddi gyda rhagrith. Gwnant ym- ddiheuraJ am fod y ffwrnes allan, ni bu ganddynt da,-) ynddi trwy'r gauaf. Gwoant ymddiheurad am y fywcliaeth fydd ar y bwrdd, pan na buont erioed byw yn well na hyey. Achwynant ar eu croesawiad goreu i'r dyben o dynu cawodau o ganmoliaeth oddi- wrthych chwi. Dangosaut i chwi dJarlun ar y pared fel gwaith un o'r hen athrawoo, a dywedant ei fod yn etifeudiaeth yn y teulu, bu yn hoogian ar bared y castell. Rhyw ddue y rhoddodj ef i'w hendaid. Pobl na ddywedant gelwydd am ddim arall, dywed- ant gelwyddlam ddarluniau. Gydag ychydig, y rnae arnom eisien i'r bobl feddwl ein bod yn gyioethog, ac y mae cymdeithas heddyw wedi ei tharaw trwodd gyda cheat, counterfeit, a sham. Mor ) chydig o bobl sydd yn naturiol, mae oerder yn mordwyo o am. gyich iceberg yn erbyn iceberg. Rhaid i chwi b. idio chwerthin ailan, mae hy ny yn anloesgar, rhai l i chwi wenu, rhaid i chwi beidio myn'd yn gyfiym ar draws ystafell, mae hyny yn anfoeegar, rhaid i chwi ym- lithro. Mae cymdeithas yn round o bows, a grins, a grimaces, a namby-pambyism, y fath fyd nad yw yn u erth un round o chwerthin da. i )'r fath olygfa wag, mae'r ymwelydd srdd yn cael ei boeni yn ym- adael yn yr hwyr, gan sicrhaj ei letywr ei fod wedi mwynhau ei hunao. Mae cymdeithas wedi myn'd mor wyrgam a gwrthun yn yr ystyr yma, nes y mae y caban yn y myn) dd lie y mae y gwladwyr yn ym- g) null i woeui plancedi neu i bilio afalau yo meddu mwy o wir lawenydd na holl frescoed icehouses y metropolis. Af yn miaen yn awr i sylwi ar gelwyddau Eglwys- igj y rhai hyny sydd ya cael eu dweyd er mwyn cynydd ueu ynte rwystr i Eglwys neu enwad. Prin iawn y mae yn werth gofya i Galfiu eithatol beth mae Armin yn ei gredu, fe ddywa 1 wrthych fod Ar- mm yn credu y gall achub ei hunan. Nid ydyw Armin yn credu dim o'r fath beth. Ac nid yw prin yn werth gofyn i Armin eithafol beth y mae y Calfin yn ei gredu. Fe ddywed wrthych fod y Calfin ya credu fot Duw wedi gwneud rhai dynion i'w damnio yn unig. Nid ydyw Calfin yn credu dim o'r fath beth. Nid yw yn werth gofyn i wrthdrochwr beth mae y Trochwyr yn ei gredu. Dywed fod y Troch- wyr yn credu fod trochi yn angenrheidiol er cyr- haedd bywyd tragwyedol- Nid yw y Trochwr yn credu dim o'r fath beth. Nid ydyw oun dyben gofyn i ddyn yn casau y Presbyteriaid, pa beth y mae y Presbyteriaid yn gredu. Fe ddywed wrthych fod y Preabyteriaid yn caedu fod babanod bach yn uffern. Mae y dywediad yna wedi d'od i lawr o genedlaeth i genedlaeth yn yr eglwys Gristionogol. Ni bu Pres- byteriad erioed yn credu hynynaf '0,' medda chwi; 'mi glywais weinidog Presbyteraidd ugain mlynedd yn ol yn dweyd fell.v.' Naddo erioed, ni bu dyn er" ioed yn credu peth fel yna, ac ni bydd neb byth ya credu peth fel yna, ac eto, yr wyf wedi clywed y slander tfeillduQl yna er yn iachgen yn cael ei gy- hoedii trwy y wlad ya erbyn eglwys Gristionogol. Achefyd, faift mor ami y mae camddarluniadau gan eglwysi unigol am eglwys arall, yn neillduol os daw eglwys yn llwyddianus iawa. Mor hir ac y bydd eglwys yn dlawd, a'r canu yn wael, a phobpeth o'i hamgylch yn fethiantur, a'r gynulleidfa mor isel ya y byd nee y mae ei gweinidog a'i beuelinoedd allan, yr amser hyny, fe fydd yn wastad bobl Gristionogol mewn eglwyei a ddywechnt, '0, y fath pity, y fath pity.' Ond gadewch i ddydd llwyddiant dd'od 1 egl wys Gristionogol, a'r canu fod yu orfoleddus a buddugol, a chynulleidfa fawr, ac yna, fe fydd hyd ynnod gweinidogionyrefengyl feirniadola chyhudd- ol, ae ya Ilawn o gamddarluoiadau a ffalsedd, ac yn rhoddi yr argraff i'r byd oddiallan nad ydynt hwy yn hofli y grawn, am nad ydyw yn cael ei falu yn eu melin hwy Gadewch i ni yn mhob swydd mewn bywyd ymgadw oddiwrth dwyll. '0,' meddai am- bell un, 'y twyll wyf 11 yn ei arfer nid yw yn cyr- haed 1 ond i yehydig iawn.' Ah, gyfeillion, y mae yo d'od i lawer iawn. '0,' maddweh chwi, 'pan fyddaf fi yn twyilo, fydd e d'jimondya nghylch case o nod w yddau neu bocs o botymau, neu res o binau.' On gall y peth fod mor fychan fel y gelli ei roddi yn mhoced dy wascod isaf, ond y mae y pechod yn gymaiut a'r pyramid, ac fe fydd echo eich dianrhyd- edd yn adseinio trwy fynyddoedd o dragwyddoldeb. Nid oes dim o'r fath beth a phechod bach. Y maent oil yn aruthrol fawr, gan y byddant ) n d'oJ o dan y mchwiliad ddydd y farn. Gellwch chwi ymffrostio eich bod wedi cael b.rgen fawr. Gellwch gario allaa ,rr hyn a ddywei y Beibl mewn perthynas i'r dyu hwnw oedd yn bychauu gwerth y defnyddiau wrth blynu, ae we ii myned ymaitb, yn ymffrostio y fath enill a gafodd, 'Drwg, drwg,' medd y prynwr, ac wedi myn'd ymaith yr ymffroatia. Gall ymddang- os i'r byd yn fargen d la, ond y mae yr angel cof- noiol yn eu bysgrifeuu i lawr yn llyfr pwysig tra- gwyddoideb. Mr. hwn a hwn yn gwneud busnes yn Fulton St., neu Slate St., neu Mrs. hon a hon yn eadw ty ar yr Heights neu 011 the Hill, neu yn Beacon St., neu yn Ritten house Sq., a d iywedodd un celwydd. Byddel i Dduw ddiwreiddio o gym- deithasjyr holl gelwyddau egl wysig, a'r holl gelwydd- au cymdeithasol, celfyddy lol, a masnachol, ac am- aethyddol, a gwneud pob dyn i lefaru y gwirionedd wrth ei gymydog. Gadewch i ni wneud ein bywyd- ateb i'r peth ydym ni. Gddewch i ni alltudio pob gyll allan o'n hymddygiad. Gadawer i ni gofio y daw yr amserpany bydd i Dduw wneud arddangoa- iad ger bron byd cynulledig, pa beth ydym. Fe ddaw y dirgelwch allan; mae yn bosibl i ni ei gudd- io tra byddwn ni byw, ond nisjgaliwn ei guddio pan y byddwn farw. Cyf. R. T. WILLIAMS, V

Advertising