Hide Articles List

3 articles on this Page

CYNRYCHIOLAETH MEIRIONYDD.

News
Cite
Share

CYNRYCHIOLAETH MEIRIONYDD. MB. GOL.â Gwelais ysgrif yn y DYDD yn ddiweddasr ar y pen- awd uchod. Y mae yn deilwng o sylw pwysig. Y mae yn sicr nad yw wedi ei wynt> liio haner digon eto. Y mae cyfeiriad at rhyw fugh Jones, bargyf- reithydi, yn bwriadu d'oj yn mllien i ymgeisio am seid Meirionydd fel Rhyddfrydwr annibynol. Nid oes fawr o goel ar y Rhyddfrydwyr annibynol yma. Y mae gen; m rai o honynt yn y Senedd yr, bresea- ol. Y maent yn eistedd yn ocbr y Rhyddfrydwyr, ondyn Biarad ac yn pleidleisio yn eu herbyn yn gy- ffredin. Y mae y Rhyddfrydwyr annibynol yma yn gyffredin yn gwneud ymdrech am gael pleidleisiau y Ceidwadwyr. AnamI y gallwch ymddiried y bydd- ant yn ffyddlon i'w hadjewidion. Dylai Meirionydd gael dyn 0 syniadau gwleidyddol pur, ac egwyddor- ol, fel y gallont ei drystio, y b, dd ei bleidlais yn eydfynei a'u hegwyddorion, fei Rhyddfrydwr eg- wyddorol. Yr )dym yn deall fod y Pwyllgorau Canolog a gynaliwyd yn Nolgellau wedi gwahodd Mr. Henry Robertson, yr Lwn sydd eisoes yn A.b. dros Amwythig. Y mae yn debyg fod y rhan fwvaf o Ryddfrydwyr Meirion yn gwybod fod Mr. H. R., wedi bod yn A.S. am lawer o flynyddoedd, ond na woaeth yr un marc yn y Senedd, fel areithydd na dim neillduol arall, fel gwladweinydd. Dylai Meir.. ionydd gael dyn mwy galluog. Buom yn synu lawer gwaith na byddai blaenoriail Rhyddfrydwyr, a'r Rhyddfrydwyr yn gyffredinol ^drwy'r sir yn edryeh allan am ddyn galluog i'w cynrychioli yn y Senedd. Yn sicr, dylai Meirion gael cynrychiolydd teilwng o'r sir, y mae ynddi lawer o weithfaoedd, a'i mynyddoedd yn Hawn o lechi, a'i bryniau yn llawn meteloedd, yn blwm, copr, ac aur. Dylai ei chyu- rychiolydd fod yn alluog i amddiffyn y sir yn deil- wng, pan y byddai rhywboth yn dyfod yn mlaen yn y Senedd mewn perthynas i'r cynyrchion hyn neu unrhyw bethau yn perthyn l'rsir. Dylai y Ty gael gwybod fod Meirionydd mewn bod trwy ei haelod, yr hyn na ehafodd er's yn agoa i gan' mlynedd. Y marchog cyntaf ydym ni yu ei gofio oedd Syr Robert Vaughan, Nannau. Yr oedd ef fel duw gan y bobl, yn enwedig yn ardaloe.id Llanfachreth a Dolgellau, a phawb ei oin, ond hen Oiygydd y Dysgedydd, yr Hybarch Cadwaladr Jones (cofla da am ei enw.) Aeth ef drosto ef a'i dwrnai unwaith, pan syrtbiodi darn o'r clawdd oedj ar Rhiw-gare^-feurig i'r fib; dd yr hon oedd yn arwain i Nannau, palas Syr Rooeit, Gorchymynodd yn bur awdurdodol i Mr.C. J. i drwsio y ffordd a'r clawdd. Atebodd yntau fod yn ddigon iddo éf dalu y dretb i wella y ffordd, foily, gorch- fygodd y Marchog Mawr. Yr oedd y chwedl in Meirion er pan yr ydym yn cofio, fod Syr Robert Vaughan weJi siarad unwaith yu y Senedd. Codod i ar ei draed, a chynygiodd fod y Uenestroedd tu cefn iddo igaelei gwells, acharioddeigynygiad. Alyna yr unig dro iddo ef siarad yn y SenedJ, ac y mae ei olynwyr, pump mewn Difer, wedi bod yu lIei deb' g i'r hen wron o Nannau yn hyn. Er eu bod yn ddyn- ion anrhydeddus oil, yn Geidwadwyr, ae yn Rby.id- trydwyr, gymaiut felly a'r un a sangodd lawr Ty y CyfI edin; ond ni wnaetb yr un o hoaynt i'r Seuedd deimlp eu pwysau fd aelodau galluog. Ni ddylai pethau fel hyn gael eu goddef i fyned yn mlaeo. Megys yr oedd yn y dechreu y mae yr awr hon. Dylid deffroi ac ymdrechu myned yn mlaen at fwy o berffeithrwydd, Y mae pobpeth arall yn myned yu mlaen er gwell, a phaham ca bai Rhyddfrydwyr Meirionydd yn parotoi i fyned yn mlaen gyda phetb- au eraill yr oes, trwy ym irechu cael dyu teilwng o'r oes bresenol i'w cynrychioli yn y senedd. Ni wydd- om am neb a fuasaiyn gwneud gwell cynryehiolydd i Meirion na Samuel Pope, Ysw., Q 0. Y mae yn Rhyddfrydwr egwyddorol, ae yn b.yw-y rhan fwyaf o'i amser-yn nghanol y sir. Y mae yn un o'r dyn- ion mwyaf galluog iel dadleuydd ac areithydd ar y llwyfaa a feddwn yn Lloegr a Chymru, o'r rhai sydd heb fod yn y- Senedd. Y mae yn ddiamheu y y gwnai dyn fel Mr. Pope ei fare yn y Ty yn fuan, ac yteioilai eigyd aelodau ei fol yn allu yn eu mysg. Ae fe fyddai boneddwr galluog fel Mr. Samuel Rope, Q.C. yn sicr o ddyrchafu Meirion i fwy o fri ac an- rnydedd. Gobeithio y gwnaitf y Pwyllgoriiu Canolog a'r etholwyr yn unfrydol roddi ystyriaeth deg a hwyllog i'r mater pwysig hwn. W. R. [Dymunwn hysbysu Obellwr o Birmingham, nad oes ond un cynrychiolydd dros Meirionydd. Mewn perthynas i lythyr W. R.,os ydym yn cofio yn iawn, deallwn fod Mr. Pope wedi gwrtliod cymeryd ei I enwi fel ymgeisydd. Tybiwn fod gwir angen gwyatyllio y pwno hwa.âGoL.]

-,--TALMAGE AMERICA AR DDWEYD¡…

Advertising