Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

R CYFRIFON AMAETHYDDOL AM…

News
Cite
Share

R CYFRIFON AMAETHYDDOL AM G: 1883. g R MAE yr ucLod newydd eu dwyn allan. Y y wyddyn hon, am y tro cyntaf, deuant odd!- 1\1 rth adran Amaethyddol y Cyfringynghor, gi r hon a sefydlwyd yn ddiweddar. Diau yr ac ityrir hyn yn gam yn yr iawn gyfeiriad, M 1U ei fod yn drefaiant drwy yr hwn y codir fo naethyddlaeth i safle uwcb nag erioed yn y ac lad hon. Er nad ydym eto wedi cael Gwein- o og Amaethyddol, yr ydym ar y flordd i IE iel uu. O'r blaen, y Bwrdd MRsnach oedd yd i gofalu am y gwaith a gyflawnir gan yr sw Iran y gellir ei hystyried yn awr .sydd yn 3,' Irych ar ol buddianau y ffermwyr. Er cy my, dylem hysbysu nad yw y swyddogion ch 5wyddion hyn wedi cael y cyfleuadta dylad- Dt y er casglu yn nghyd y eyfrifon yn ol eu Cy nliun arbenig hwy; a sier genym y llwydd. gei it yn y dyfodol i gaaglu mwy o yatadegau fi w genrheidiol er boddhad y wlad, ac er hei Mtais i'n hamaethwyr. Mewn lluaws o we lchoedd amaethyddol, gwyddys fod cryn an- cor wsder i gael gan flermwyr i anfon i mewn lav eu cyfrifon. Nid ydynt o dan unrbyw or. fodaeth i lenwi y forms a anfonir iddynt gan y swyddogion cyllidol; a thra y mae yr am- aethwyr mwyaf goleuedig wedi dyfod i weled mai mantais iddynt hwy ydyw llenwi y forms a'r ffelthiau gofynol. Ceir fod argraff ar feddyl- iau amryw fod a fyno Canghellydd y Trysor- lys a'r gwaith, a bod eysylltiad rhwng yr hysbysrwydd a roddir a chynydd y dreth. Bwgan yr amaethwyr ydyw y dreth, ac nis gellir eu beio, ond ceir llawer yn rhoddi yr ad- roddiad o'u cynyrch yn Hawer is nagy dylasai fod. Ond cam mawr a wnant drwy hyny k hwy eu hubaio. Hyderwn fod y dydd ar wawrio yr argyhoeddir p6b un mai Ilea iddynt hwy ydyw rhoddi adroddiad cywir at y daflen y gwaboddir hwy i'w llenwi o gynyrch eu tir. Arwydd dda ydyw gweled fod cyfrifon am- aethyddol yn lluosogi yn barhaus. Llanwyd y daflen eleni gan 554,558 o feddianwyr tir- oedd, yn dangos cynydd o 2,558, a chan 4,842 o berchenogion da byw yn unig, y rhai sydd wedi lleihau III er y llynedd. Priodolir y cynydd yn nifer y meddianwyr tirol mewn llawer o siroedd i ailddosbarthiad y tir, ac yn achlysurol i adolygiad gofalua ar Lyfrau y Trethiant Plwyfol. Wrth edrych ar ganlyn- lad y cyfrifon a dderbyniwyd, gwelir fod arwynebedd Prydain Fawr a adroddir sydd dan bob math o gnydau, yn cyrhaedd 32,385,000 o aceri, yn dangos cynydd o 72,000 o aceri ar y llynedd. O'r cynydd icerol hwn, y mao tua 59,000 yn Lloe»r, 7,000 yn Nghymrn, a. 6,000 yn YsgotlarTd. Dad dylid cadw mewngolwg fod y cynydd yn ^wbl mewn porfeydd, ac hefyd mewn por- .n :eydd sefydlog. Y mae lleibad yn hytrach newn tir. Cyfanswm y cynydd mewn deng nlynedd ydyw 1,282,000 o aceri. Pan Ideawn at y manylion mewn perthynas i'r ir o dan driniaeth, gwelwn ar unwaith pa odd yr effeithia y tywydd ar droad y i inydau. Y mae yn ffaith adnabyddus fod y 1 irarglwyddi yn fynych yn ofalus iawn cewnsicrhau fod codiad penodol o gnydau yn ael eu wneud fel telerau prydlesoedd melth- OD. Mewn achosion felly, rhaid fod dylanwad tywydd, wrth gwrs, yn cael ei anwybyddu n fawr. Er hyny, canfyddwn frod v lleibad n yr arwynebedd dan wenith yn 1883 yn ael ei hysbysu yn gyffredinol gan y casglwyr 31 wedi e' uchosi gan sefyllfa anghymeradwy tir yr adeg briodul i hau, masvn canlyniad r gwlawogydd parhaus yn hydref, 1882, a wanwyn y flwyddyq hop." Mewn gair dy- idefodd y cnydau gwenith yn ddifrifol ar yfrif y tywydd gwrthwynebol, hyd yn nod rrnaint a 13 y cant. Ymddengys maiceireh rdd wedi bod fwyaf ffafriol, yn talu oreu, ac illy yn cym aryd He y gwenith, ac hyd yn nod brag ar y caeau. Yr oedd cnydau yr yd yn thrydain Fawr y fl. hon, a'u cymeryd gyda'u lydd, yn cuddio arwynebedd o 8,518,675 o :eri, neu lai o 214,705 o aceri nag yn 1882. !1 [ewn perthynas i'r cnydau gleision, gwelwn ){ d y pytatws wedi eu planu ar 543,000 o ? eri; maip a swedes wedi tyfu ar 2,029,000 aceri, yr hyn a ddengys gynydd o 5,000 er 582. Dangosai cnydau gleision eraill ych- } lig o leihad ar y flwyddyn flaenorol. Oyfan- j rm yr arwynebedd oedd dano ydoedd i54,579 o aceri. Item ddyddorol yn ein nyrch cartrefol ydyw un yr hopys. Gor- uddia y cnwd arwynebedd o 68,000 o aceri. ingmi y clofer a'r gwellt gryn gynydd. rnyddodd y perllanau, ac felly hefyd y rddi marchnadol, yn fawr iawn yn ystod y ryddyn. Mewn perthynas i'r dâ byw, sicr- lr ni fod cyfnewidiadaa calonogol iawn di cymeryd lie. Daliodd yr anifeiliaid -niog i fyny, y rhai oeddynt yn cwympo i vr, a rhifant 5,962,7 7J, neu gynydd o J, i