Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YDYSGEDYDD AM 1884. DAN OLYGIAETH Y PARCH. E. HERBER EVANS, CAERNARFON, Yn cael ei gynorthwyo gan y Parchn D. GRIFFITH, Dolgellau; L. PROBERT, Portmadoc; J. ALUN ROBERTS, B.D., Caergybi, yn nghyda'n prif ysgrifenwyr yn Nghymru a Lloegr. Yn Rhifyn Ionawr, rhoddir y Steel Engraving rhagoraf a gyhoeddwyd eto o'r diweddar Dr. Rees (Hiraethog). Ymddangosodd yn "Enwog- ion y Ffydd," ac yr ydym ar gais amryw gyfeill- ion wedi pwrcasu yr hawl i'r darlun ardderchog hwn. Y mddengys ysgrifau yn ystod y flwyddyn gan amryw o'n prif lenorion, tu fewn a thu allan i gylch ein henwad, rhai o honynt yn aelodau seneddol, ac yn wyr o fri cenedlaethol. Yn mhlith pethau eraill, ymdrinir a'r rhai canlynol: 1. Y ffurfiau newyddion y mae Duwinyddiaeth yn gymeryd, 2. Dylan wad moesol Cristionogaeth ar arferion y byd o'r cychwyn, (1) Ar y Gaethfasnach, (2) Ar Briodas, &c., &c. 3. Safle Merched yn yr Eglwys. 4. Gwaedd y dosbarthiadau iselaf ar yr Eglwys. 5. Pa fodd i wneud y Cwrdd Gweddi, y Gyfeillach, a chynulliadau eraill yr Eglwys, yn I fwy atdyniadol ac effeithiol? 6. Y cyfrifoldeb o godi Pregethwyr. 7. Hen Garictors Cymreig.â]. Pegws o'r Bala, &c., &c. 8. Luther:Ei Oes a'i Waith. Amryw ysgrifau. 9. Athroniaeth Foesol a Meddyliol, pa fodd i'w astudio, a'r pwys o wneuthur hyny, gan dri ) ysgrifenwyr. 10. Pum' Munydau-yr hyn a ellir wneud o lonynt. Mr. Gladstone, ac eraill, yn enghraffau. 11. Y Fasnach Feddwol a'r Llywodraeth, gan Idau aelod seneddol. 12. Cwestiwn Dadgysylltiad Eglwys Loegr yn Sfghymru, gan Henry Richard, A.S., ac eraill. 13. Y Golofn Rydd, yn mha un y dadleuir i f Idechren y cwestiwnâYmweliadau gweinidog- flthol, a pha le y mae y terfynau? 14. Sabbathau Yma a Thraw, gan Herber. af yn Ionawr-Sabbath gyda'r Parch. A. lacLaren, D.D., yn ei gapel ei hun. 15. Nodiadau Misol, gan Herber. 16. Amrywiaethau, gan Hen Gasglwr cyfar- rydd. 17. Y Wers Gyttredinol, gan wr lien, galluog, o athraw cyfarwydd. Heblaw hyn oil, ceir y Missionary Chronicle, anea y Genadaeth, yn nghyda lluaws o bethau = raill. Gwnawn ein goreu i wneuthur pob rhifyn yn Y vy o werth o lawer na'r pedair ceiniog a ofynir n dano. Yr ydym yn apelio yn garedig at dri jsbarth:â "Y 1. Ein Dosbarthwyr.âYr ydym yn ddiolchgar fl ahwi fel ein cydweithwyr, ac yn erfyn arnoch i w yn i bob un tebyg o dderbyn y Dysgedydd o y wn cylch eich adnabyddiaeth, am wneuthur YI fny. Gofynwch hefyd am ganiatad i fyned â wy yr Ysgol Sabbathol ar ei ran, gan ei fod yn a, toddi lie arbenig i'r Wers Gyffredinol. w 2. Ein Derbynwyr.âGofyned pob un sydd yn id edu yn y gwaith da a wneir genym am un irbynydd newydd cyn dechreu Ionawr. 3. Ein swyddogion eglwysig, yn weitiidogion a %coniaid, cynorthwywch ni y tro hwn i hwanegu rhif derbynwyr yr hen gyhoeddiad )dwiw, nad yw yn ol i'r un o'i gydymgeiswyr "3 3wn awydd pur i waaanaethu Cymru, Cymro, n., Jhymraeg. w Pris Pedair Ceiniog y Mis. cy an Anfonir un Rhifyn neu ychwaneg i unrhyw an lal. Anfoner yr Archebion at y Oyhoeddwr W. HUGHES, DYSGEDYDD OFFICE, GY Dolgelley. ha DYSGEDYDD Y PLANT. AM 1884. CYHOEDDIAD MISOL I'R PLANT. YN CYNWYS 32 0 DUDALENAU Yn ystod y flwyddyn 1884, bydd ynddo YSGRIFAU PWRPASOL I AWN I BLANT, AC HEFYD I DDARLUNIAU YSBLENYDD. Gwneir ef mor ddyddorol a chwaethus ag y byddo modd. Derbyniodd y Cyhoeddiad gym- eradwyaeth gyffredinol y Wasg, yn gystal a Lleygwyr a Gweinidogion poblogaidd. Ych- wanegodd rhif ei dderbynwyr amryw ganoedd y Hynedd. Pris CEINIOG y Mis. Anfoner archebion dioed i'r Cyhoeddwr, Mr W. Hughes, argraffydd, Dolgellau. LLANUWOHLLYN. CYNELIR Cyfarfod Sefydliad y Parch. D. Roberts, Rhyl, yn weinidog ar Eglwys An- nibynol Llanuwchllyn, ar y dyddiau Mercher ac Ian, Ionawr 9fed a'r lOfed. Bydd yn dda gan y frawdoliaeth a Mr. Roberts weled holl weini- dogion y sir yn bresenol. £ BLAWD CEIRCH. 1 t AK WERTH, yn *y Felin Ucha, Dolgellau c Blawd Oeirch Da.âYmofyner A John Williams, Felin Ucha, Dolgellau. c AT Y BEIRDD. t Anfoner yr holl FAIWDONIAETII 0 hyn 11 illan i'r cyfeiriad a ganlyn:â ° REV. J. CADVAN DA VIES, DOLGELLAU. J y

R CYFRIFON AMAETHYDDOL AM…