Hide Articles List

7 articles on this Page

- PARNELL A'l DYSTEB.-

IARLL GRANVILLE AR MR. GLADSTONE.

0 R. FORSTER AR DDIWYGIADAU…

MR. OSBORNE MORGAN AR DDEDDFWRIAETHAU…

MR. BRIGHT AR YR ETHOLFAINT.

News
Cite
Share

MR. BRIGHT AR YR ETHOLFAINT. Yn ystod ei ymweliad a Mr. Isaac Holden' A.S., yn ei breswylfod yn Keigbley, ymwel wyd ag ef gan gwmni anrbydeddus, yn mysg 7 rhai yr oedd Mr. Forster, A. S., a Mr. [llingwoith, A.S. Wedi ciniawa, ymwelodd iirprwy Ryddfrydig o Keighley a Bradford I to, ef er cyflwyno anerchiad. Wedi ychydig ( lylwadau rhagarweiniol, dywedai mai y < swestiwn uniongyrchol gerbron y wlad yn awr ( rdyw a roddir i'r boblogaeth yn y siroedd yr 1 in rhyddid -gwleidyddol ag y mae y bwrdeis J Irefi er's blynyddoedd wedi ei chael a'i hym- J irfer. Y mae'r etholfraint yn y bwrdeisdrefi 1 ''n bresenol yn syml iawn-y mae gan bob e y-ddaliwr hawl i bleidleisio. Ond yn y sir- i oedd y mae'r Etholfraint yn uwcb, ac yn uwch lag y bwriadai y gyfraith, ac edrych arni yn ifalus, iddi fod. Y mae wedi ei seilio ar y rethiant, a gwyddis tod hyny yn y nifer lu- J J1 socaf o achosion yn is lawer na'r ardreth; | In y trefi nad ydynt fwrdeisiol, rhaid fod an ddyn dy ardrethol 0 £15, i -618, neu J ( lewn rhai achosion X20, cyn y bydd ganddo I 1 awl i osod ei enw ar y rhestr fel pleidleisydd, d blegid fod ei hawl yn cael ei benderfynu yn I y trethiant ac nid yn ol yr ardreth. G welir illy fod gwahaniaeth dirfawr rhwng y sir- fi edd a'r bwrdeisdrefi. Y mae yn gwestiwn d wysigbethawneirynngwyneb hyn. Ynawr. C tyddaliad rydd hawl i'r Etholfraint yn y bwr* deisdrefi; yn y siroedd, £ 2 a rhydd-ddaliad' Yn ol y Mesur a fwriedir ddwyn yn mlaen ar y mater hwn, rboddir yr Etholfraint i dyddal- wyr yn mhob man, a diùdymir yr hawl o Y,2 ac uchod yn flynyddol. Drwy y Mesur a gy. nygir, bydd i nifer aruthrol o bersonauânis gallai ddweyd sawl milâyn y deyrnas oedd- ynt yn awr yn meddu yr Etholfraint yn y siroedd drwy berchenogaeth eiddo gwertb X2 yn flynyddol, a'r hon na feddant fel tyddalwyr na pherchenogaeth tai, golli yr hawl hon yn yn unioagyrchol. Y styriai Mr. Bright ddi- ddymiad hyny yn anghyfiawnder o'r mwyaf. Difreinid miloedd o rai nad oeddynt hyd yn hyn wedi setlo fel taiddalwyr, a hyny heb gynyg iddynt yr un gwellhad. Rheswm arall ganddo dros barhad yr Etholfraint i berchen- ogion eiddo gwerth X2 ydoedd fod Iluaws o ddynion ieu^ioc o 20 neu 21 oed i fyny hyd 30, neu hynach, nad oeddynt eto, o herwydd rhyw achosion neu gilydd, wedi dyfod yn daiddalwyr. Cyfeiriodd hefyd at ailddos- barthiad seddau. Yr oedd ef yn ffafrlol ( ddosbarthirdau etholiadol eyfartal, a barnal mai hyny fyddai ddoethaf. Ond ni obeithiai weled hyny wedi cymeryd lie yn awr. Fel canlyniad chwyldroad y buasai yn angen- rheidiol. Dywedai fod genym y Llywodr- aetb oraf gafoid y wlad erioed, a galwai hyny ar i'r Rhyddfrydwyr drwy'r wlad roddi iddynt eu cefnogaeth gryfaf, ac er i'r blaid gael, gweled yn yr etholiad nesaf nad oedd mewa gwaeth sefyllfa yn y Senedd nag ydyw yn awr.

ETHOLIAD IPSWICH.

[No title]