Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Athrofa Henadurol Caerfyrddin.

Bwrdd y Lienor.

News
Cite
Share

Bwrdd y Lienor. GAN OnIRO JONES. Daeth By wgraffiad y diweddar Barch David Price, Siloa, Aberdar," i'r Bwrdd. Yr awdwr ydyw ei olynydd enwogây Parch D. Silyn Evans. Bu hir ddysgwyl am y Uyfr hwn, ond yr oedd yn werth aros er cael y cofiant yn orphenedig, ac mor gywir ag oedd bosibl ei gael. Yr oedd Dafydd Price yn deilwng o fyw- graliiad," ac nid oodd neb teilyngach i ddwyn allan y cyfryw na'i deilwng ol- ynydd. Teilynga y tadau deyrnged o'r fath gan y meibion, yn yr oes hon, a bendith i Gymru grefyddol fyddai talu mwy o sylw i hanes cedyrn Cymru Fu Nid gorganmol sydd yma, ond gwirion- eddau plaen mewn iaith bur ac eglnr nid seion ond ffeithiau. Heblaw y byw- graffiiad ccir yna saith o bregethau yr ymadawedig, a marwnad gan yr awenydd hoff, Dewi Medi. Bydd y darluniau o'r diweddar David Price a'i briod, a'r mab ymdrechgar o Troedyrhiw, yn dderbyniol gan bawb. Anogwn ein cyfeillion i brynu a darllen y llyfr gwerthfawr hwn. Nid yw y pris ond un milt, ond ceir gwerth llawer swllt o fwynbad a lIes wrth ei fyfyrio. Baasai yn dda genym allu rhoddirhai tameidiau o'r pethau melus sydd yma, ond rhaid gwneuthur lie i'r penillion yma o'r farwnad: Oes pregethu yn y Gwynfyd ? Sier genym ei fod ef Ynoln mhlith y cedyrn penaf Ar lwyfanau aur y nef." ⢠Nid yn unig yn y pwlpud Y pregethai ef i'r byd, Ond un bregeth ymarferoi Oedd ei fywyd ar ei hyd." Er ysbeilio yr areithfa. Llanwyd gorsedd yn y nef, P'am, O p'am, 'rwyf yn galaru ? Chwareu telyn aur mae ef." Lion genym weled cymaint sylw yn ca.el ei dala i'r plantâo fewn yr enwad Annibynol. Os oes enwad yn Nghymru wedi bod yn gysglyd, difater ac esgealus yn y cyfeiriad hwn, wel, yr Annibynwyr ydyw hwnw. Bellach, y mae y Bands of Hope yn perthyn i'r eglwysi, a rhoddir sylw nelllduol iddynt gan y Gymanfa Ganu, a hefyd yn Arholiad yr Ysgol SuI. Rhaid i'r plant gael gwaith neu byddant yn tsior o dreulio eu hamser mewn drygioni, ac o bob gwaith nid dim yn fwy dym u nol ganddyn t na chael en dysgu i ganu Darparu tonau, &c., argyfery plant ydyw hoff waith y cerddor llwyddianus, Mr D. W. Lewis, Brynaman, ac yn sicr anbav/dd cael ei gystal ar y maes hwn. Derbyniasom "Rhan IV." o'i Odlau Mawl," yn cynwys tonau ac anthemau syml-er mwyn y plant. Digon yw dweyd fod hwn yu Ilar. n ovstal a'r rhanau ereill o r un gwaith, a dymunwn fawr lwyddiant i lyfr mor hyfryd. Aed Mr Lewis rhagddo. Bydd yn sicr o gefnog- aeth plant Gwlad y Gan." Byddai yn werth i'r cylchgronau geisio efelycbu y Uroniel mewn prydlondeb. Daw i'r Bwrdd bob amser yn ei amser, ao nid yn canlyn o birbell fel- Yn y Nodiadau Enwadol," cwyna y Gol. fod yr argraffiad ar gyfer y pwlpud o'r Caniedydd yn rhy fawr ac anhylaw," a dyna brofiad llawer ereill. Y mae meddwl am ymaflyd ynddo yn ddigon i dori calon dyn gwan Creda hefyd mai dymunoi fyddai iroi y Gymanfa Bre- getbu a'r Gymanfa Ganu yn un, a gwa- hodda ereill i draethu ar y briodas. Ceir parhad o Cromwell," Adgyfodiad Crist." Ysgrif hapus dros ben ydyvv Y Llyfr Cyntaf a, Ddarllenais," gan y Parch H, Davies, Moel Try fan. J. R. ydyw eiddo y "llyfr hwnw, ac y mae canoedd yn gallu dwyn yrun dystiolaetb i waith yr awdwr anfarwol. Mae'r oil o'f ysgrifan, &c., yn flasus. Un o'r pethau doniolaf yn y Cronicl ydyw y cyfeiriad at Y CELT yn cam- ddeall." Yn y golofn hon, rhyw fis o amser yn ol, cyfeiriasom at 11 y Cronicl it Mr Lloyd-George," a tystia y golygydd parchus ein bod wedi ei gam-ddeall, ao mewn canlyniad wedi dwyn camgyhudd- iad yn erbyn y Cronicl, ac mai ysmaU0 Upyn yr ydoedd Dyna beth newydd i niâgolygydd y Croniel yn gallu ysmal" io," ac felly mewn cymeriad newydd ge1* ein bron Dyca yr aHwedd i'r dirgelwcb; a diolch yn garedig iddo am ein hysbysa e1 fod wedi ymddangos ar faes y Gronicl feI awdwr Joke a thrwy alw am gymhorth oddiwrth Mark Twain, y mae wedi ynJ* dreehu llwyddo yn yr un cyfeiriad y tfO hwn eto. Na ddigaloned yn yr antur- iaeth, os llwydda gael cwmni dynion 0 safle Mark Twain. Credwn y gwawris adeg yn hanes y Cronicl y gall fforddio ymffrostio mewn joke. 0 hyn allso byddwn ar ein gwyliadwriaeth, rhag oftJ. y bydd i ni dynu gwyneb hir pryd$ dylem chwerthin yn iachus trwy fethO gweled joke M addeuant, frawd ⢠Maddeuant! a gwnewch leblo eich nwydd' au newyddion am ychydigrhag y digwydd i mi bechu eto. Dyna dro rhyfedd yn y frwydr gora^ yn Llandudno! Holl Gymru yn edrycp am fuddugoliaeth i Morganwg, gan ddi' j ystyra Llanelli, a gwrthod cydnab^ bodolaeth cor Llanfair (Builth), ac Llanfair yn euro y dewrion i gyd Co1 newydd o ganol gwlad dawel yn etifeddion y breintiau mawr! Nid y^ diwedd eto. Clywsom y byddant ytJ. j cydgyfarfod yn Caerdydd yn yr Hydref., Ofnwn fod y corau eisteddfodol yn alJ' t fantais i lawer eglwys, ac yn rhwyste" 1 j fywyd crefyddol. Pob parch i'r Eiste^' fod, a phob llwyddiant i J iaeh, onest, heddychol, ond rhaid j | Sabbath a'i freintiau droi yn fantais f Eisteddfod mewn llawer lie, ar draul ystyru pob gwasanaeth crefyddol, ao sonier am frawdgarweh, &c., rhwotf corau. j Hwre! Ben Davies yn llanw y f yn Llandudno Profodd ei fod y s o'r un ar bymtheg, a'r beirniaid yn uofarf j ar y pwnc Ar ol yr holl fellditbio | Watcyn Wyn, y mae y fuddugoliaeth J wir ddymun^l; ac y mae nerth ofna<i I yn englyn Wat:â j Un o fedd ddycuwel yn fywâun o'f Hwnt i'r lien. Pwy ydyw ? I Cyhoeddir o'r fainc heddyw, Wedi'r oil, y ce'nder yw." "I Nid oedd neb yn deilwng o'r er fod naw o ymgeiswyr! gwobrau gwerthfawr ereill. i Yn Casnewydd y bydd yr Eiste^d^ J Genedlaethol nesaf, a'r un ar ol b°0<? 0\, Ffestiniog. Er holl ymffrost Liverp0 j Ffestiniog 1 wyddodd! I