Hide Articles List

19 articles on this Page

BEIRNIADAETR Y DARN ADRODDIADOL…

AT DRETHDALWYR PLWYF YSTRAD.…

CYNGOR SIROL MORGANWG A'R…

CYMDEITHAS YR IAITH GYMRAEG.

. NAZARETH, CWMGARW.

NEUADD DDIRWESTOL ABERDAR.

L L W YD DI AN T CERDDOROL…

BIRCHG ROVE-MARWO LAETH.

GARNGOCH, FFOREST FACH.

TREORC1.

LLANHARAN.'

BLAENGARW,

AT Y CYSTADLEUWYR AR "MEIB…

JERUSALEM, YNYSYBWL.

News
Cite
Share

JERUSALEM, YNYSYBWL. Cyniliwyd yr olaf o cyfarfodydd cfstail--«':oi yr ardal hon am y tyiuhor hwa yn y capol nchu-! nus Lan, Mai 6ad. Yr oedd yr adeilad yn llawn, yr hyn sydd brawf fod y cyfarfodydd wedi dal yn v i h!as hyd y diwedd. Y mae y cyfarfodydd cyst..d!euoJ hyr<wedi gWLùnd daloni mawr yu yr ardal, ac y maent yn addaw dyfodol ddysglaer i Inaws o Jeuer.ctyd y l'i- yr.a. Cymerwyd y gadair yn y cyfar'od hwn gan Mr E. Jones Goruchwyltwr y lofa. Beirniad y canu oedd Mr John Thomas, Ferndale a phwyswyd y beirdd a rllenorion yn nghlorianau cywir Mr. John Williams (Eryr Glan fiwawrj. Wedi cael can gan Mr Griffith Davies. Mountain Ash, awd yn mlaen a gwaith y cyfarfod. Oys- tadleuaeth y Solo Alto, 6 yn cystadlu goreu, Ivor Thomas, Fenrhiwceibr. Cystadlenaeth y liawysgrif, 5 yn cystadlu goreo, Evan Davies, Crawshsy.street, Ynysybwl. Cystadlenaeth y Lijt'nvr mab neu ferch o'r Brif Ddinas at eu rhind yn y wlad, pedwar yn cystadlu goreu, Mr John T. Williams, Ynysybwl, Unawd 8 yn cystadlu goreu, John James Wil- liams, Ynysybwl. Adroddiad y 1 Brahmin Du.' dan yu cystadlu goreu, William Thomas, Yn- ysybwl. Unawd Tenor, goreu, Edward Francis, Cyatadleuaeth yr Englyn Unodl LTnion' i gapel Jerusalem, 6 yn cystadla rhanwyd y wobr rhwng Trefinfab a John J. Williams, Ynysybwl. Deaawd 4 Y bardd a'r afonier.' 4 parti yn cys- tadlu goreu, D. ac E. Francis, Ynysybwl. Pump yn cystadlu ar yr araeth ddifyfyr goreu, John T. Williams, Ynysybwl. Cystadleuaeth y pedwarawd a roddid ar y pryd rhan ovyd y wobr rhwug parti o Benrbiwcetbr, a pbarti Edward Evans, Ynysybwl. Adrodd Yr Ystor.ni,' 3 yn cystadlu goren, E. Evans, Ynysybwl Cys tadleuodd dan barti ar 'Gydgan y Morwyr,' aef parti Edward Evans, Ynysybwl a pbartl T. Evans, Penrhiwceibr rhanwyd y wobr rhwng y ddan. Cystadleuaeth y pedwar penlli i'r 'Gwanwyn.' 3 yn cystadlu; rhanwyd y wobr rhwng Trefinfab a John J. Williams, Ynysybwl. Canu nnrhyw gan, 6 yn cystadla goreu, John James Williams, Ynysybwl. Cystadleuodd tri pharti ar y Triawd goien, John Wood a'i gyf- eillion. YD) sybwl. Traethawd ar Demlydd- dda,' 3 yn eystadlu goren, Richard Williams, Penrhtwceibr. Yn ddiweddaf ar y Programme oedc^cyBtadlnnaeth y parti ar y don 4 Aberyst- wyth,' dau barti yn cystadla sef parti Pen- rhiwceibr, o dan arweiniad y ferch ieuanc dal- entog,âMls-s Lizzie Davies a pharti Ynysy. bwl, o dan arweiniad Mr Edward Williams a dyfarnwyd y wobr i'r olaf. Daeth hyn a gwatth y cyfarfod i ben. Yr oeddym yn telmlo mat hwn oedd y cyfarfod mwyaf pleserns y buom ynddo erioed. Edmygwn yn fawr y cerddor a'r bardd ieuanc talentog,- Mr. J. J. Williams. Oni bal am y cyfarfodydd hyn yn Ynysybwl, ni fyddai talent dysglaer hwn wedi ei ddatguddio. Y mae hyn yn brawf amlwg I ni fod y cyfarfodydd hyn wedi gwneud daioni ac wrth derfynu, dymunwn lwyddiant iddynt I fyned yn y blaea 1 godl yr anr sydd yn gaddiedig yn y llwch. CARWR DAIONI.

ABERAFON-CYNGERDD.

EISTEDDFOD FLYNYDDOL PENYBONT.

------------PONTARDULAIS.

EISTEDDFOD CAERFFILI, LLUNGWYN…

MARWOLAETH A CHLADDEDIGARTH…