ο»Ώ - RAILWAY TIME TABLE FOR APRIL.|1906-04-07|Prestatyn Weekly - Welsh Newspapers Online
Hide Articles List

12 articles on this Page

[No title]

GEOLOGY (continued).

Advertising

SUNDAY SERVICES AT PRESTATYN.

SEVENTH DAY ADVENTISTS.

Advertising

- RAILWAY TIME TABLE FOR APRIL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

RAILWAY TIME TABLE FOR APRIL. a ml a mia mla ma, mla mp mip mp mp mjp m p mip mp m'p mp mp rap mp mp mfp m;p mp m| p mp m Chester dpt.6 0 8 5 8 409 1210 51115123012381 351 40 2 15 2 55 8 25 4 15!4 42 5 12 5 20]6 3«6 10 6 22j7 80 8.40^9 20, 11101114 Sandy-croft 6 10 18 509 22 1125 1248) 1 50 8 354 2&I 5 40 6 82|7 40 9 80 1120, Queen s Ferry .6 14 8 559 26 1129 1252! 1 54. 8 894 29 5 45 6 86^7 44 9 85j 1125: /Cormah's Quay. 16 198 19 9 31 1184 1257j 1 59 8 444 34 5 50 6 41;7 49 9 40*1130) Flint 24,8 24!. '9 360.0221189 1 2 «>>2 4 8 49,4 89 5 855 56 6 46.7 54 9 46 §1136 Bacilli !'6 31 ]9 48| 11461 |1 9 | 2 11 8 564 46 6 8 6 588 1 9 53|1148! Holywell 6 868 81 9 48; ;115ll !l 14.2 16. 4 14 51 6 8 6 58|8 6 9 58|1148; Mostvn 6 45! 9 571 |1159| jl 28 2 25 4 104 59 6 17 (7 7|8 14 10 7^1156 Talncie -6 6ll 10 3i ;12 6 jl 29 2 81 4 16 6 28 7 138 21. Prestatyn 6 578 48 10 9 !l212< il 35 2 37 — 3 284 225 8 5 546 296 457 198 279 15,1017 12 6 Rhyl 7 5-8 57 Jl017;l0471220,1 10 1 432 10 2 4512 508 864 80*5 155 195 466 16 876 557 27r8 859 23;1025 12151152 >,a ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma mjp mp mp mp mp mp mp rap m p mp mjp mp mp m p m Rhyl 7 107 45i8 448 51| & 45)9 2 9 209 5610481215 12501 45 2 48|8 54 74 15 5 30 .6 66 45;8 48^10 4 Preat&tvn 7 177 58 8 529 9 9 27 1222.. 1 522 508 12 4 22 5 37 6 13 8 55| Talacre 7 24 9 84 .j 1229 1 59 3 19 4 29 .6 21 | Mostyc .7 30 „ 9 20 9 40 !l056|l28o 2 5 3 25 4 35*5 48 6 27 9 6^ Holywell 7 88:8 5 .1 9 8 9 48 ill 41243 2 13 8 33 .4 43 =5 56l 6 84 |9 14° FogiJif 7 45 9 15 9 55 1250 2 20 ;8 40 4 50f6 4 6 42 ..9 22J ■Flint 17 49 & g £ § 9 19 9 59. 1254 2 243 8.3 44 4 5.416 8 6 47 9 26- 1028 Coanah s Quay.. 7 57 S 9 26 10 7 1 2 2 32 |8 52 5 2x6 16 |6 55 9 84j Queen s Ferry .8 2 9 311012 1 7.2 37 |8 57 5 7 6 21 :7 2j 9 89 J. Bandrcroft .8 5j 9 84 1015 1 10. 2 40 [4 0 5 10 6 24 .(7 &j ]9 42 Chester 8 198 309 1819 25 9 45 955 1027108511321 2Q 1 ?0 2 27.4 104 525 24 6 86, 7 187 259 55 U052

.MOTOR RAILWAY.β€”April.

North Wales Junior League.

Prestatyn v. Denbigh.

SCRAPS OVERHEARD.

Advertising